interface 3 , Unit 5

 0    68 flashcards    tanowo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wykonywać ćwiczenia
start learning
do exercises
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
nic nie robić
start learning
do nothing
robić co w czyjejś mocy
start learning
do one's best
wyświadczyć komuś przysługę
start learning
do sb a favor
urządzić grilla
start learning
have a barbecue
podejmować decyzję
start learning
make a decision
popełnić błąd
start learning
make a mistake
zaprzyjaźnić się
start learning
make friends
zarabiać pieniądze
start learning
make money
uszczęśliwić kogoś
start learning
make sb happy
rozśmieszyć kogoś
start learning
make sb laugh
boisko do piłki nożnej
start learning
pitch
sprzedawać znaczki/plakietki
start learning
sell badges
sprzedawać losy na loterię
start learning
sell raffle tickets
sprzedawać słodycze
start learning
sell sweets
zakładać (np. organizację)
start learning
set up
prowadzić kampanię (przeciwko)
start learning
campaign (against)
badania nad rakiem
start learning
cancer research
organizacja charytatywna
start learning
charity
zbierać pieniądze
start learning
collect money
uczestniczyć w sponsorowanym pływaniu
start learning
do a sponsored swim
wykonywać pracę charytatywną
start learning
do charity work
sytuacja nadzwyczajna/ awaryjna
start learning
emergency situation
głód
start learning
famine
pomysł na zbiórkę pieniędzy
start learning
fundraising idea
rząd
start learning
government
organizować kiermasz dobroczynny
start learning
have a bring and buy sale
nagrywać płytę na cele charytatywne
start learning
make a charity CD
pielęgniarstwo
start learning
nursing
organizować wyprzedaż rzeczy używanych
start learning
organise a jumble sale
więzień
start learning
prisoner
zbierać pieniądze
start learning
raise money
sponsorować, finansować
start learning
sponsor
sponsorowanie, patronat
start learning
sponsorship
wspierać
start learning
support
przemoc
start learning
violence
pracować ochotniczo
start learning
volunteer
cel
start learning
aim
coroczny
start learning
annual
sale wykładowa, aula
start learning
auditorium
być czegoś świadomym
start learning
be aware of sth
warunek
start learning
condition
porządny
start learning
decent
podwajać
start learning
doubling
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
zachęcać
start learning
encourage
doświadczenie
start learning
experience
udogodnienia, infrastruktura
start learning
facilities
dyrektor szkoły
start learning
head teacher
bohater
start learning
hero
bohaterka
start learning
heroine
chata, szałas
start learning
hut
promować, lansować
start learning
launch
opiekować się
start learning
look after
klęska żywiołowa
start learning
natural disaster
przeszkoda, utrudnienie
start learning
obstacle
w naszym imieniu
start learning
on our behalf
właściwy
start learning
proper
nagłaśniać, podawać do wiadomości publicznej
start learning
publicise
cytat
start learning
quotation
polecac
start learning
recommend
wydawać (np. płytę)
start learning
release
brać pod uwagę
start learning
take sth into consideration
trójkąt
start learning
triangle
bogaty
start learning
wealthy
dobrze wyposarzony
start learning
well equipped
drewniany
start learning
wooden

You must sign in to write a comment