If being a gentleman is your thing, stay away from Scandinavia!

 0    59 flashcards    Kluska1313
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dozwolony
start learning
allowed
kierować się
start learning
to head
przejście
start learning
an aisle
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
start learning
luggage
Where did you leave your luggage?
stojak
start learning
rack
spokojny
Bądź spokojny, zajmę się tym.
start learning
calm
Stay calm, I got this.
ciężki dzień
start learning
tough day
przechylony
start learning
lopsided
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
start learning
to suggest
I suggest we study for the final exam.
pchać
Przestań mnie popychać!
start learning
push
Stop pushing me!
obniżać
Lekarz powiedział, że powinnam obniżyć mój cholesterol.
start learning
to lower
The doctor said I should lower my cholesterol.
krzyczeć
start learning
to scream
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
start learning
equal
All our employees are equal.
chyba, że
start learning
unless
niepełnosprawny
start learning
disabled
rycerskość
start learning
chivalry
zdolny
start learning
Capable
gardzić
Nicole to taka okropna osoba. Gardzę nią!
start learning
despise
Nicole is such a horrible person. I despise her!
łaskawie
start learning
graciously
błyszczący
Uwielbiam błyszczącą biżuterię.
start learning
shiny
I love shiny jewellery.
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
start learning
perhaps, maybe
Perhaps we could send her some flowers?
raczej
start learning
rather
zmuszać kogoś
start learning
to force someone
odmowa
start learning
refusal
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
start learning
polite
We only hire polite people.
gościnność
start learning
hospitality
uprzejmość
start learning
courtesy
kontynuować
start learning
to proceed, continue
celowo
start learning
deliberately
co najmniej
start learning
nothing less than
zdumienie
start learning
amazement
gest
To jest prosty gest do zrobienia.
start learning
a gesture
This is a simple gesture to make.
pokornie, skromnie
start learning
humbly
w kierunku
start learning
towards
odrzucić ofertę
start learning
to decline the offer
przemienić się
start learning
turn into
zagrożony, w zagrożeniu
start learning
at stake
stracić twarz
start learning
lose face
słabsza płeć
start learning
weaker sex
napięcie
start learning
tension
łatwość
start learning
ease
jak gdyby
start learning
as if
łagodzić, załagodzić
start learning
to ease
facet, gość
start learning
fellow
przechylać się
start learning
to lean over
ostatecznie, w końcu
start learning
eventually, finally
zawstydzić, zakłopotać
start learning
to embarrass
szowinistyczna świnia
start learning
chauvinist pig
podnieść
start learning
to raise
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
start learning
to offer
The bank offered me a loan.
otwierać drzwi kobietą
start learning
to open doors for women
chodnik
start learning
sidewalk
potężna
start learning
powerful
bogini
start learning
goddess
niezależna
start learning
independent
dumna
start learning
proud
tak długo jak
start learning
as long as
wdzięczność
start learning
gratitude
nie zbliżaj się
start learning
stay away

You must sign in to write a comment