idioms - easy english lesson 9/10/7/8/5/6/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23

 0    252 flashcards    9adula9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obudzić się
start learning
to wake up
odpowiadać za coś
start learning
to be in charge of something
tak szybko jak
start learning
as soon as
kontaktować się, nawiązać kontakt
start learning
to get in touch with
dobrze się bawić
start learning
to have a good time
zaraz, szybko, błyskawicznie
start learning
in no time, rapidly
ograniczać coś
start learning
to cut down on/to cut back on
całkiem, sporo, wiele
start learning
quite a few
niegdyś zrobiłam/byłam itp./ mieć taki zwyczaj
start learning
used to
być przyzwyczajonym do czegoś
start learning
to be used
przyzwyczajać się do czegoś
start learning
get used (to something)
tam i z powrotem, w tył i w przód się kołysać
start learning
back and forth
upewnić się
start learning
to make sure/ to make certain (of)
od czasu do czasu, czasami, okazjonalnie
start learning
now and then, now and again, at times, from time to time, off and on, once in a while
pozbyć się czegoś
start learning
to get rid of
co drugi np. dzień
start learning
every other (one)
wyjść gdzieś/ pasować (ubranie)
start learning
to go with
znakomity, pierwszorzędny, pierwszej klasy
start learning
first rate
pochodzić z
start learning
to come from
wyrobić się w czasie, dojechać szybko
start learning
to make good time
zamieszać, namieszać, pomieszać coś, wprowadzić w coś nieład
start learning
to mix up
zająć się czymś
start learning
to see about/ to attend to/ to see to
rozwijać się, powodzić się
start learning
to make out
na pamięć
start learning
by heart/ by rote
wskazać
start learning
to point out
skończyć się (czas)
start learning
to be up/ to expire
coś się skończyło
start learning
to be over/ to be through
na czas
start learning
on time
odrobine wcześniej
start learning
in time to
wydobrzeć/ pogarszać się
start learning
to get better/worse
zachorować
start learning
to get sick (well, tired, busy, wet)
powinno lepiej
start learning
had better (do sth) /(should, ought to)
woleć raczej
start learning
would rather (sooner, do sth)
skończyć na dzisiaj
start learning
to call it a day/night
znaleźć rozwiązanie, wygłówkować coś
start learning
to figure out
mieć o kimś jakieś zdanie, dobrą lub złą opinię
start learning
to think of
zaraz coś zrobić, już miałam coś zrobić
start learning
to be about to do sth
obrucić się, zmienić stan danej rzeczy
start learning
to turn around
robić coś na zmianę
start learning
to take turns (doing sth)
zwracać uwagę
start learning
to pay attention (to)
odświeżć coś (np. jakiś materiał)
start learning
oto brush up on sth
wiele razy, wielokrotnie
start learning
over and over (again)/ time after time/ time and again
zużyć ubranie
start learning
to wear out
wyrzucić
start learning
to throw away/ to discard
zakochać sie
start learning
to fall in love
wyjść gdzieś (światła zgasły)
start learning
to go out
wykluczone/w żadnym wypadku
start learning
out of the question
co to ma z tym w ogóle wspólnego
start learning
to have to do with
uważać
start learning
to look out/to watch out
uścisnąć dłonie
start learning
to shake hands
wracać
start learning
to get back(to return)
przeziębić się
start learning
to catch cold
wyleczyć się z czegoś
start learning
to get over
namyślić się/ rozmyślić się
start learning
to make up one's mind/ to change one's mind
chwilowo
start learning
for the time being / for now / temporarily
na dobre, na zawsze
start learning
for good (permanently)
odwołać
start learning
to call off
przełożyć na później
start learning
to put off
w pośpiechu
start learning
in a hurry
nie w sosie
start learning
under the weather
podnieść jakieś ubanie/ odłozyć słuchawkę (rozłączyć się)
start learning
to hang up
liczyc na kogoś
start learning
to count on
zaprzyjaźnić sie z kimś
start learning
to make friends (with)
nieczynne, zepsute
start learning
out of order
dotrzeć gdzieś
start learning
to get to
rzadkie
start learning
few and far between
przejrzeć coś
start learning
to look over
wziąć wolne
start learning
to take time off/ to take time off
robić coś dalej kontynuować
start learning
to go on/ to keep on
gasić np. papierosa
start learning
to put out / to extinguish
nagle
start learning
all of a sudden/ all at once / suddenly
nie wchodzić! (na znaku)
start learning
to keep out!
trzymać się z daleka
start learning
to keep away (from) / stay away from
krytykować kogoś (coś)
start learning
to find fault with
być odpowiedzialnym, zabierać się do czegoś, zamierzać coś zrobić
start learning
to be up to (sth)
zmartwiony, niewygodnie
start learning
ill at ease
przerobić coś ponownie
start learning
to do over
badać jakąś sprawe
start learning
to look into
chwycić coś
start learning
to take hold of
zerwać ze sobą, zakończyć coś
start learning
to get through doing something, to get through with something
od tej pory
start learning
from now on
sledzić, prowadzić dane/zapiski
start learning
to keep track of
dać się ponieść (emocjom)
start learning
to be carried away (by, with)
na czasie
start learning
up to date
przestarzały
start learning
out of date
nadmuchać, wybuchnąć
start learning
to blow up
zacząć się palić, zapłonąć
start learning
to catch fire
spalić się, spłonąć (budynki, świece)
start learning
to burn down
spłonąć ze złości, spłonąć, wkurzyć się
start learning
to burn up
wypalić się (np. zawodowo)
start learning
to burn out
odnieść sukces
start learning
to make good
jasne jak słońce, że
start learning
It stands to reason that
wybuchnąć (wojna, epidemia, plotka)
start learning
to break out
jeśli chodzi o (np. pieniądze)
start learning
as for
użalać się nad kimś (żal mi ciebie, przykro mi)
start learning
to feel sorry for
popsuć się, zepsuć się, załamać się
start learning
to break down
okazać się
start learning
to turn out
bardzo rzadko (raz na ruski rok)
start learning
once in a blue moon
poddać się, przestać coś robić
start learning
to give up
przekreślić, wykreślić
start learning
to cross out
nie doceniać kogoś (wykorzystywać go)/ uważać coś za rzecz oczywistą (brać na pewnik)
start learning
to take for granted
wziąć coś pod uwagę
start learning
to take something into account
wyjaśniać coś, stawiać sprawę jasno/czytelnie/oczywiście
start learning
to make clear
wyraźny, oczywisty, jednoznaczny (np. zasada, przykład)
start learning
clear-cut
mieć coś na sobie
start learning
to have on
odzyskać przytomność
start learning
to come to
prosić o coś, domagać się czegoś, nawoływać, wymagać zmian
start learning
to call for
jeść w domu/ jeśc poza domem (np. w restauracji)
start learning
to eat in/ to eat out
przewidywalny / znany z góry (wiedzieć z góry)
start learning
cut and dried / known beforehand
opiekować się
start learning
to look after / to take care of / to keep an eye on
mieć ochote (na coś)
start learning
to feel like (+ing)
raz na zawsze
start learning
once and for all
mieć informacje/ wiadomość od kogoś (nie słyszeć ich od dawna)
start learning
to hear from
mieć o czymś pojęcie/usłyszeć o czymś
start learning
to hear of
śmiać się z / nabijać się
start learning
to make fun of
ziścić się, spełnić
start learning
to come true
w rzeczywistości/ tak naprawdę/ właściwie / w istocie
start learning
as a matter of fact/ in fact
robić cos po swojemu
start learning
to have one's way / to get one's way
na dłuższą metę/oczekiwać na coś z niecierpliwością
start learning
to look forward to
na lewą stronę
start learning
inside out
do góry nogami
start learning
upside down
wypełnić (jakąś jedną informację, lukę)
start learning
to fill in
wypełnić (wszystko całkowicie)
start learning
to fill out
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (pozytywnie i negatywnie)
start learning
to take advantage of
nie ważne co, bez względu na
start learning
no matter
zacząć coś robić/zajmować miejsce (+ing/ +sport)
start learning
to take up (+ing / +sport)
omówić coś z kimś, skonsultować
start learning
to take up with
być podobnym do kogoś (odziedziczyć po kimś wygląd, zachowanie)
start learning
to take after
na dłuższą metę, w końcu
start learning
in the long run
być z kimś w kontaktach
start learning
be in touch (with)
być poza zasięgiem
start learning
out of touch with
na paluszkach/ostrożnie/uważać
start learning
on one's toes
robić postęp/dawać sobie radę (w jakieś sytuacji)/ lubić się (z innymi ludźmi), dobrze dogadywać się
start learning
to get along (with)
zaburzenia słuchu/ niedosłyszący/ na wpół głuchy
start learning
hard of hearing
upośledzenie/ wada słuchu
start learning
hearing impairment
zgadzać się w pewnej sprawie
start learning
to see eye to eye/ on sth with sb
mieć (coś) na myśli
start learning
to have in mind (have sth in mind)
zapamiętać (pamiętać o czymś)
start learning
to keep/ bear in mind
choć raz (tym razem)
start learning
for once
wybuchnąć, eksplodować, wystrzelić, wypalić/ wyjść (bez zapowiedzi)/(alarm)
start learning
to go off
wtrosnąć z czegość
start learning
to grow out of
wykorzystać coś jak najlepiej (w pełni z tego korzystać)
start learning
to make the best of
skrócić/ obciąć coś/ odciąć coś
start learning
to cut off
przestań! skończ z tym!
start learning
to cut out / to knock it off
pęknąć/ wybuchnąć (o oponie)/ zdmuchnąć, zgasić (świeczki)
start learning
to blow out
stać się (z czymś/ kimś)
start learning
to become of
zamknij się/ ucisz się / przestań gadać
start learning
to shut up
mieć, posiadać
start learning
have got
musieć
start learning
have got to (must)
dotrzymywać komuś kroku, nadążać za kimś
start learning
to keep up with
z drugiej strony
start learning
on the other hand
odrzucić coś (np. ofertę, propozycję - They turned down our offer.) / ściszyć coś, zmniejszyć coś / dać komuś kosza
start learning
to turn down
pół na pół
start learning
fifty-fifty
szkolić kogoś, wprowadzać kogoś (np. w nową pracę) / wcinać się w rozmowę/ włamać się do budynku
start learning
to break in / to cut in
przegrana sprawa (beznadziejny przypadek, coś co nie ma szans na powodzenie)
start learning
a lost coast
ponad wszystko
start learning
above all
obyć się bez czegoś
start learning
to do without/ to go without
zgodnie z / według
start learning
according to
na pewno coś zrobić (jest to nieuniknione)
start learning
to be bound to do sth
na pewno
start learning
for sure/ for certain
wziąć za / pomylić / mieć kogoś za
start learning
to take for
wypróbować
start learning
to try out
niszczyć / demolować / burzyć coś
start learning
to tear down
podrzeć coś (na kawałki)
start learning
to tear up (forma przeszła - tore up)
zostać przyjętym, zostać zaakceptowany / być docenianym
start learning
go over (+well)
coś się kończy- nie mieć już czegoś
start learning
to run out of
w głębi duszy (naprawdę)
start learning
at heart
mieć waśnie coś zrobić / mieć zamiar coś zrobić
start learning
to be about to do sth
wziąć coś na siebie
start learning
to bite off (he bite off more than he could chew)
rozróżniać coś / odróżniać
start learning
to tell apart / to pick apart / to tell from
ogólnie rzecz biorąc, w sumie, ostatecznie
start learning
all in all
stracić przytomność / rozdawać (np. karty) - to hand out
start learning
to pass out (to hand out) (handout - kopia do rozdania)
krążyć / wystarczyć dla
start learning
to go around
stać komuś na drodze, blokować
start learning
to be in (the/one's) way / to get in (the/one's) way
przytyć / przedstawić jakąś sztukę/ wystawić sztukę, przedstawienie
start learning
to put on
konstruować / wznosić (np. namiot) / budować / podnosić się lub rękę itp.
start learning
to put up
znosić, tolerować, wytrzymywać z kimś
start learning
to put up with
na próżno, na marne
start learning
in vain
świątek piątek i niedziela - w kółko
start learning
day in and day out
nadgonić / uzupełnić jakieś braki
start learning
to catch up with (podobne do keep up with)
nie ruszać się, ustać w miejscu, stanąć w bezruchu
start learning
to hold still
znać z widzenia/rozpoznać
start learning
know by sight / recognize
co co chodzi? o coś
start learning
to be the metter
wychowywać (o dziecku)/poruszyć jakiś temat
start learning
to bring up
zgubić się/ spadaj!
start learning
to get lost
opóźniać, odwlekać/ utrzymać jakąś jakość (samochód dobrze się trzyma)
start learning
to hold up
uciec
start learning
to run away
wykluczać coś/ odrzucać coś
start learning
to rule out
w dużej mierze/ w znacznym stopniu/ o wiele, zdecydowanie
start learning
by far
odprowadzać na dworzec:)
start learning
to see off
odprowadzać do dzrwi:(
start learning
to see out
nic dziwnego
start learning
no wonder
wzrosnąć (ceny, budynek)
start learning
to go up/ to drive up
podejść, zbliżyć się do kogoś
start learning
to go up to (come, walk, run, drive)
oddać coś (np. swoje wypracowanie nauczycielowi)
start learning
to hand in
na wypadek jeśli.../ tak na wszelki wyapdek
start learning
in case
rozłożyć na części
start learning
to take apart
składać, złożyć coś, zmontować
start learning
to put together (assemble)
lepiej/ gorzej na czymś wyjść (zamożniejszy, lepiej sytuowany pomyślniejszy, w lepszej kondycji (? --> np. emocjonalnej))
start learning
to be better off / to be worse off
zamożny, dobrze sytuowany
start learning
to be well-off
zaskoczyć kogoś
start learning
to take by surprise
pozostać w kontakcie
start learning
to keep in touch with
zostać nazwanym po kimś/ otrzmać po kimś imię
start learning
to name after
zaczekać, poczekać, trzymać się mocno, nie odkładać słuchawki
start learning
to hold on
wstąpić na chwilę/ wpaść gdzieś
start learning
to stop by
napisać do kogoś list
start learning
to drop (someone) a line
napotkać kogoś przypadkiem/ uchodzić za kogoś/ wydawać się jakimś/ pomysł przeszedł
start learning
to come across
znaczyć coś, być skrótem od czegoś/
start learning
to stand for (FBI stands for Federal Bureau of Investigation)
mieć szansę
start learning
to stand a chance
dokładać starań/ pracować sumiennie
start learning
to take pains
obserwować/ patrzeć na
start learning
to look on
patrzeć na kogoś z góry/ pogardzać nim
start learning
to look down on
patrzeć na kogoś z podziwem/ podziwiać kogoś
start learning
to look up to
startować (samolot)/ ściągać ciuchy, wyjść w pośpiechu
start learning
to take off
odnieść coś (sukces), dokonać czegoś / zjechać
start learning
to pull off
wybijać rytm/ zegarek dobre chodzi/ robić coś według zegarka
start learning
to keep time
zadowalać się czymś (tym co się ma)
start learning
to make do with (You have to make do with it)
rodzić (urodzić)
start learning
to gave birth to
sytuacja z której się ledwo wyszło/ niewiele brakowało
start learning
close call
działać komuś na nerwy
start learning
to get on one's nerves/ to bug
stłumić coś, położyć coś, uśmierać coś (uśpić coś)/ wyśmiewać kogoś, wyszydzać
start learning
to put down (sth or sb)*
zostać sprzedanym (np. sukienka), zawalczyć o coś
start learning
to go for
przyłączać się do czegoś/ brać udział w zawodach / intereoswać się czymś - lubić coś
start learning
to go in for
siedzieć od późna/ pójść późno spać
start learning
to stay up
pozostawać w domu/ być poza domem
start learning
to stay in/ stay out
objąć, przejąć np. firmę
start learning
to take over
pojawić się
start learning
to show up
wyczyścić coś, wysprzątać, opróżnić, wykupić
start learning
to clean out
wstąpić na chwilę/ wpaść gdzieś
start learning
to stop by
napisać do kogoś list
start learning
to drop (someone) a line
napotkać kogoś przypadkiem/ uchodzić za kogoś/ wydawać się jakimś/ pomysł przeszedł
start learning
to come across
znaczyć coś, być skrótem od czegoś/
start learning
to stand for (FBI stands for Federal Bureau of Investigation)
mieć szansę
start learning
to stand a chance
dokładać starań/ pracować sumiennie
start learning
to take pains
obserwować/ patrzeć na
start learning
to look on
patrzeć na kogoś z góry/ pogardzać nim
start learning
to look down on
patrzeć na kogoś z podziwem/ podziwiać kogoś
start learning
to look up to
startować (samolot)/ ściągać ciuchy, wyjść w pośpiechu
start learning
to take off
odnieść coś (sukces), dokonać czegoś / zjechać
start learning
to pull off
wybijać rytm/ zegarek dobre chodzi/ robić coś według zegarka
start learning
to keep time
zadowalać się czymś (tym co się ma)
start learning
to make do with (You have to make do with it)
rodzić (urodzić)
start learning
to gave birth to
sytuacja z której się ledwo wyszło/ niewiele brakowało
start learning
close call
działać komuś na nerwy
start learning
to get on one's nerves/ to bug
stłumić coś, położyć coś, uśmierać coś (uśpić coś)/ wyśmiewać kogoś, wyszydzać
start learning
to put down (sth or sb)*
zostać sprzedanym (np. sukienka), zawalczyć o coś
start learning
to go for
przyłączać się do czegoś/ brać udział w zawodach / intereoswać się czymś - lubić coś
start learning
to go in for
siedzieć od późna/ pójść późno spać
start learning
to stay up
pozostawać w domu/ być poza domem
start learning
to stay in/ stay out
objąć, przejąć np. firmę
start learning
to take over
pojawić się
start learning
to show up
wyczyścić coś, wysprzątać, opróżnić, wykupić
start learning
to clean out

You must sign in to write a comment