How the other half live

 0    76 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zwrócic uwagę na
start learning
draw attention to
pomimo
2
Pomimo swojej ciężkiej pracy, został zwolniony.
start learning
in spite/despite
He got fired in spite of all his hard work.
żyjący w złych warunkach
start learning
underprivileged
mający mniejsze prawa
start learning
underprivileged
przywilej
Praca z tobą to przywilej.
start learning
privilege
It's been a privilege to work with you.
uczestnik
start learning
participant
składać datek/ofiarowywać
Give (money or goods) for a good cause, for example to a charity.
start learning
donate
pozbawiać
Oni byli pozbawieni jedzenia przez 36 godzin.
start learning
deprive
They were deprived of food for 36 hours.
jakiś czas
start learning
while
schemat
start learning
scheme
zasiłek
start learning
benefit
angażować
2
Chcę zaangażować się w akcje Greenpeace.
start learning
engage/involve
I want to involve in the actions of Greenpeace.
główny nurt
start learning
mainstream
uprzywilejowany
start learning
privileged
potentat
start learning
tycoon
prawdziwy/autentyczny
np. o skórze
start learning
genuine
niezmordowanie
start learning
tirelessly
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
wynagrodzenie
A thing given in recognition of service, effort, or achievement.
start learning
reward
dotkliwie
start learning
severely
surowo
start learning
severely
bardzo zdziwiony
przymiotnik mocny
start learning
astonished
przezwyciężyć
start learning
overcome
tajny
nie secret
start learning
undercover
poniżej standardów
start learning
substandard
przyczyna
2
Co było przyczyną wypadku?
start learning
reason/cause
What was the cause of the accident?
powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
start learning
cause
Smoking causes health issues.
doradca
2
start learning
counselor/adviser
wierzenie/przekonanie/wiara
start learning
belief
zachwycony
start learning
delighted
hipotetyczny
start learning
hypothetical
otaczać
Policja natychmiast otoczyła budynek.
start learning
surround
The police immediately surrounded the building.
mierzyć
start learning
measure
miara
start learning
measure
pożyczka
start learning
loan
pokora
start learning
humility
uraz/trauma
start learning
trauma
kojarzyć
Naszym celem jest dowiedzenie się co ludzie kojarzą z naszym logo.
start learning
associate
Our aim is to find out what people associate with our logo.
w sumie
start learning
in total
pokorny
start learning
humble
ekstrawagancki
start learning
extravagant
pierś
start learning
breast
szmata
start learning
rag
łachman
start learning
rag
szmatławiec
start learning
rag
najemca
Potrzebujemy więcej najemców.
start learning
tenant
We need more tenants.
lokator
start learning
tenant
jarmark/kiermasz
start learning
fair
kuć
start learning
forge
podrobić
start learning
forge
ziemianin
start learning
landlord
czerpać korzyść z
start learning
benefit from
stopa procentowa
start learning
interest rate
zaangażować się w
start learning
get involved in
być w niebezpieczeństwie
czegoś
start learning
be in danger of
darować pieniądze do/na
start learning
donate money to
cenić kogoś/coś za
start learning
value sb/sth for
pożegnać się z
pomachać na dowidzenia
start learning
wave goodbye to
mieć zaufanie w
start learning
have confidence in
winny
Ława przysięgłych uznała, że jest winny tej zbrodni.
start learning
guilty
The jury found him guilty of the crime.
przekazać dalej
Czy możesz przekazać dalej te dokumenty?
start learning
pass on
Can you pass on these documents?
niepowodzenie
start learning
failure
trwać
Chciałbym, by wakacje trwały wiecznie!
start learning
last
I wish holidays could last forever!
rozpoznać u kogoś chorobę
start learning
diagnose sb with an illness
bezrobotny
2
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
start learning
unemployed/jobless
Tom is currently unemployed.
bez grosza
Pamiętam czasy, gdy byłem młodym studentem bez grosza.
start learning
penniless
I remember the days when I was a penniless young student.
przytomny
start learning
conscious
świadomy
2
start learning
conscious/aware
ulżyć
start learning
relieve
ten, któremu ulżyło
start learning
relieved
moczyć
start learning
soak
opuszczony
w bardzo złej kondycji na skutek nieużywania i zaniedbania
start learning
derelict
in a very poor condition as a result of disuse and neglect
zaniedbanie
2
start learning
negligence/neglect
odważny
2
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
start learning
brave/courageous
It's not always easy to be brave.
w niekorzystnej sytuacji
start learning
disadvantaged
świadom mody
start learning
fashion-conscious

You must sign in to write a comment