How The Economic Machine Works

 0    38 flashcards    Dav
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
this has led to a lot of needless economic suffering
start learning
Doprowadziło to do wielu niepotrzebnych cierpień ekonomicznych
I feel a deep sense of responsibility
start learning
Czuję głębokie poczucie odpowiedzialności
It has helped me to anticipate and sidestep crisis
start learning
To pomogło mi przewidzieć i ominąć kryzys
It works in a simple, mechanical way
start learning
To działa w prosty, mechaniczny sposób
An economiy is simply the sum of transactions
start learning
Economiy jest po prostu sumą transakcji
that make it up not complex
start learning
które czynią go nie skomplikowane
each transaction consists of a buyer and seller
start learning
każda transakcja składa się z kupującego a sprzedającego
Total spending / total quantity = price
start learning
Całkowite wydatki / łączna ilość = cena
all cycles in an economy are driven by transactions
start learning
wszystkie cykle w gospodarce są napędzane przez transakcje
If you add up the total spending
start learning
Jeśli dodać do całkowitych wydatków
engage in transactions
start learning
angażować się w transakcje
Credit is probably the least understood
start learning
Kredyt jest prawdopodobnie najmniej rozumiane
an additional amount, called interest
start learning
dodatkowa kwota, zwany
a liability to the borrower
start learning
zobowiązanie kredytobiorcy
make more willing to lend him money
start learning
bardziej skłonny pożyczyć mu pieniądze
worthy of credit
start learning
godny kredytu
transaction which make it up
start learning
transakcji, które sprawiają, że się
self-reinforcing pattern leads to growth
start learning
samonapędzający wzoru prowadzi do wzrostu
It a transaction you have to give something in order to get something
start learning
To transakcję trzeba dać coś w celu uzyskania czegoś
complacent and lazy
start learning
samozadowolenie i leniwe
This isn't due to any laws or regulations
start learning
To nie z powodu jakichkolwiek praw lub przepisów
redeem
start learning
wykupić
quickly resembles a cycle
start learning
szybko przypomina cykl
Transaction is settled immediately
start learning
Transakcja jest rozliczana bezpośrednio
Let me give you an example
start learning
Podam wam przykład
which makes spending drop even further
start learning
co sprawia, że wydatki ​​jeszcze bardziej spadek
incomes fall, credit disappear
start learning
spadek dochód, znika kredyt
scrambling to fill this hole
start learning
starają się wypełnić tę dziurę
if you have lack of money you will forced to sell his assets
start learning
jeśli nie masz pieniędzy, będziesz zmuszony sprzedać swoje aktywa
This appears similar to
start learning
Wydaje się podobny do
save the day
start learning
Ocal ten dzień
debt burdens are too high
start learning
Obciążenia dłużne są zbyt wysokie
through restructurings
start learning
poprzez restrukturyzację
Tighten belts
start learning
zacisnąć pasa
unemployed have inadequate savings
start learning
Bezrobotni mają niewystarczające oszczędności
handling a difficult situation
start learning
obchodzenia się z trudną sytuacją
be abused
start learning
być nadużywane
Don't have debt rise faster than income
start learning
Nie masz wzrost zadłużenia szybciej niż dochody

You must sign in to write a comment