How The Economic Machine Works

 0    38 flashcards    Dav
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

this has led to a lot of needless economic suffering
start learning
Doprowadziło to do wielu niepotrzebnych cierpień ekonomicznych

I feel a deep sense of responsibility
start learning
Czuję głębokie poczucie odpowiedzialności

It has helped me to anticipate and sidestep crisis
start learning
To pomogło mi przewidzieć i ominąć kryzys

It works in a simple, mechanical way
start learning
To działa w prosty, mechaniczny sposób

An economiy is simply the sum of transactions
start learning
Economiy jest po prostu sumą transakcji

that make it up not complex
start learning
które czynią go nie skomplikowane

each transaction consists of a buyer and seller
start learning
każda transakcja składa się z kupującego a sprzedającego

Total spending / total quantity = price
start learning
Całkowite wydatki / łączna ilość = cena

all cycles in an economy are driven by transactions
start learning
wszystkie cykle w gospodarce są napędzane przez transakcje

If you add up the total spending
start learning
Jeśli dodać do całkowitych wydatków

engage in transactions
start learning
angażować się w transakcje

Credit is probably the least understood
start learning
Kredyt jest prawdopodobnie najmniej rozumiane

an additional amount, called interest
start learning
dodatkowa kwota, zwany

a liability to the borrower
start learning
zobowiązanie kredytobiorcy

make more willing to lend him money
start learning
bardziej skłonny pożyczyć mu pieniądze

worthy of credit
start learning
godny kredytu

transaction which make it up
start learning
transakcji, które sprawiają, że się

self-reinforcing pattern leads to growth
start learning
samonapędzający wzoru prowadzi do wzrostu

It a transaction you have to give something in order to get something
start learning
To transakcję trzeba dać coś w celu uzyskania czegoś

complacent and lazy
start learning
samozadowolenie i leniwe

This isn't due to any laws or regulations
start learning
To nie z powodu jakichkolwiek praw lub przepisów

wykupić

quickly resembles a cycle
start learning
szybko przypomina cykl

Transaction is settled immediately
start learning
Transakcja jest rozliczana bezpośrednio

Let me give you an example
start learning
Podam wam przykład

which makes spending drop even further
start learning
co sprawia, że wydatki ​​jeszcze bardziej spadek

incomes fall, credit disappear
start learning
spadek dochód, znika kredyt

scrambling to fill this hole
start learning
starają się wypełnić tę dziurę

to forced to sell assets
start learning
do zmuszony do sprzedaży aktywów

This appears similar to
start learning
Wydaje się podobny do

save the day
start learning
Ocal ten dzień

debt burdens are too high
start learning
Obciążenia dłużne są zbyt wysokie

through restructurings
start learning
poprzez restrukturyzację

Tighten belts
start learning
zacisnąć pasa

unemployed have inadequate savings
start learning
Bezrobotni mają niewystarczające oszczędności

handling a difficult situation
start learning
obchodzenia się z trudną sytuacją

być nadużywane

Don't have debt rise faster than income
start learning
Nie masz wzrost zadłużenia szybciej niż dochody


You must sign in to write a comment