Homeland 0602

 0    24 flashcards    agatalipko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gardzić
Ona nami gardzi.
start learning
despise
She despises us, Saul.
zaprzysiężony wróg
Byłeś otwarcie krytyczny wobec ameryki i wspierałeś jej zaprzysięzonych wrogów.
start learning
sworn enemy
you've been openly critical of America and supportive of its sworn enemies.
niesubordynowany
Mamy, pobudzonego, niesubordynowanego pacjenta
start learning
non-compliant
We have an agitated, non-compliant patient...
wykręt
Nie będziecie mogli podłączyć, włączyć i wykręcić.
start learning
cop-out
You will not be able to plug in, turn on, and cop out
ukryty
US angażuje się w ukrytą wojnę.
start learning
covert
The US continues to engage in a covert war with very, very high stakes.
w telewizji
Rewolucja nie będzie nadawana w telewizji
start learning
televised
The revolution will not be televised.
podglądać
Nieładnie podglądać.
start learning
snoop
Hey, it's not nice to snoop.
zwabić, przywiązać
Przepraszam, że cię w to wciągnęłam
start learning
to rope
I'm sorry to rope you into this
opór
dużo stawianego oporu.
start learning
pushback
Lot of push-back.
edukować, musztrować, tresować
To było co innego. To było musztrowanie.
start learning
to school
This was different. This was schooled
wywiad wojskowy; informacje
start learning
intel
komiwojażer
Jest Irański pośrednik, który pośredniczył w przekazach środków na broń nuklearna w przeszłości.
start learning
bag man
There's an Iranian bag man, Farhad Nafisi who served as transfer agent for nuclear payments in the past.
obarczyć uciążliwą odpowiedzialnością
Nikt Cię nie chce tym obarczać.
start learning
saddle
No one is trying to saddle you with anything, Rob.
ulec
Dostosuje się do pani prezydent co do tego
start learning
defer
He'll defer to the president-elect on this one.
informator
Wszyscy poza tajnym informatorem, który wydał ich wszystkich.
start learning
informant
Everyone except for the confidential informant who put them all away
zależeć
cały materiał dowodowy oskarżenia opiera się na rozmowie mojego klienta z nim.
start learning
hinge
the entire material support charge hinges on my client's discussions with him.
obraza sądu
spróbujemy czegoś innego i dostanie nam się z aobraze sądu.
start learning
contempt of court
Hey, we try anything else and we're in contempt of court.
epilepsja
miałeś napad epilepsji. nie jest w porzadku.
start learning
grand mal seizure
You just had a grand mal seizure. You're not fine.
Zarzut okazja, ugody sądowej, umowa Zarzut
Rząd zaoferował ugodę.
start learning
plea bargain, plea agreement, plea deal
The government has offered a plea bargain.
grać na zwłokę
Rob gra na zwłokę, ale on naciska na odpowiedź
start learning
stall
Rob managed to stall, but he is pushing for the response
zagrożenie
Stanowi zagrożenie.
start learning
menace
She is a menace
druga liga
Nie, ma to gdzieć. Powiedział że narkotyki to druga liga
start learning
bush-league
No, he doesn't care about that. He said drugs are bush-league.
sprzeczka
wdałeś się w sprzeczkę wczoraj w szpitalu
start learning
altercation, argument
you got into an altercation at the hospital yesterday
dachówka
start learning
tile

You must sign in to write a comment