Healthy lifestyle

 0    20 flashcards    angelikaogar
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
długowieczność
Bóg pobłogosławił go długowiecznością.
start learning
longevity
God blessed him with longevity.
pożywny
Oni są na pełnowartościowej i pożywnej diecie.
start learning
nutritious
They use a plentiful and nutritious diet.
1. niezbędny, decydujący, istotny 2. witalny
Wykształcenie wyższe jest niezbędnym wymogiem do tej pracy.
start learning
vital
Higher education is a vital requirement for this job.
hodowany w naturalnych warunkach
start learning
free-range
ograniczać coś
On próbuje ograniczyć palenie.
start learning
cut down on something
He's trying to cut down on smoking.
tuczący
start learning
fattening
apetyt
Ona będzie miała apetyt na obiad, który ugotowałeś.
start learning
an appetite
She'll have an appetite for the dinner you've cooked.
pełnowartościowy, zbilansowany (o posiłku, diecie)
start learning
balanced
otyły
Większość otyłych ludzi ma problemy z kolanami.
start learning
obese
Most obese people have trouble with their knees.
lubić słodycze
Ludzie, którzy lubią słodycze potrzebują więcej cukru niż inni.
start learning
have a sweet tooth
People who have a sweet tooth need more sugar than others.
jeść rozsądnie
start learning
eat sensibly
uważać na to co się je
start learning
watch what you eat
intensywna dieta odchudzająca
start learning
crash diet
wyłączyć coś z czegoś
Ona nie je jajek, wyłączyła je ze swojej diety.
start learning
cut out
She doesn't eat eggs, she's cut them out.
średnia długość życia
Zdrowie i średnia długość życia są ściśle powiązane z warunkami socjalnymi.
start learning
life expectancy
Health and life expectancy are intimately linked to social conditions.
higiena
On wydaje się nie mieć pojęcia o higienie.
start learning
hygiene
He seems to have no idea of hygiene.
zaniedbać
Idę do fryzjera, ponieważ zaniedbałem swoje włosy.
start learning
neglect
I'm going to the hairdresser's because I neglected my hair.
umiar
Można robić prawie wszystko, ale należy pamiętać o zachowaniu umiaru.
start learning
moderation
You can do almost everything, if you remember to do it in moderation.
w puszce
owoce w puszcze
start learning
canned
canned fruit
ziarno, zboże
start learning
grain

You must sign in to write a comment