HAVE GOT vs HAVE

 0    36 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mam dużego psa. (G)
start learning
I've got a big dog.
Nie mam wielu problemów. (G)
start learning
I haven't got many problems.
Nie masz dziś zebrania. (G)
start learning
You haven't got a meeting today.
Masz moją komórkę! (G)
start learning
You've got my mobile!
On ma dwóch braci. (G)
start learning
He's got two brothers.
On nie ma nowego samochodu. (G)
start learning
He hasn't got a new car.
Ona ma wspaniałe pomysły. (G)
start learning
She's got great ideas.
Ona nie ma dzieci. (G)
start learning
She hasn't got children.
Moja szefowa ma służbowy samochód. (G)
start learning
My boss has got a company car.
Mój szef nie ma wolnego czasu. (G)
start learning
My boss hasn't got free time.
Masz mój długopis? (G)
start learning
Have you got my pen?
Czy ja mam dziś coś do zrobienia? (G)
start learning
Have I got anything to do today?
Czy ona ma męża? (G)
start learning
Has she got a husband?
Czy on ma mieszkanie? (G)
start learning
Has he got a flat?
Czy wasza łazienka ma okno? (G)
start learning
Has your bathroom got a window?
Co masz w kieszeni? (G)
start learning
What have you got in your pocket?
Co ona ma w torebce? (G)
start learning
What has she got in her bag?
Czy ja mam dzisiaj spotkanie?
start learning
Do I have a meeting today?
Czy ona ma służbowy laptop?
start learning
Does she have a company laptop?
Czy miałeś zwierzątko jako dziecko?
start learning
Did you have a pet as a child?
Czy on miał pracę w ubiegłym roku?
start learning
Did he have a job last year?
Gdzie masz swoje klucze?
start learning
Where do you have your keys?
Gdzie Adam ma swoje biurko?
start learning
Where does Adam have his desk?
Nie mam bladego pojęcia!
start learning
I don't have any idea!
Nie mamy w pracy lekcji szwedzkiego.
start learning
We don't have Swedish lessons at work.
Mój szef nie ma cierpliwości.
start learning
My boss doesn't have patience.
Ewa nie ma dziś czasu.
start learning
Eve doesn't have time today.
Nasi dziadkowie nie mieli tabletów.
start learning
Our grandparents didn't have tablets.
Szekspir nie miał motoru.
start learning
Shakespeare didn't have a motorbike.
Mieszko miał konia.
start learning
Mieszko had a horse.
Jarek ma kota.
start learning
Jarek has a cat.
Mam dobrą pracę.
start learning
I have a good job.
Masz piękne marzenia.
start learning
You have beautiful dreams.
Ona ma niebieskawą bluzkę.
start learning
She has a blueish blouse.
On ma zielonkawy sweter.
start learning
He has a greenish jumper.
Mamy czas. Wyluzuj.
start learning
We have time. Chill out.

You must sign in to write a comment