Hardtalk MEP Daniel Hannan

 0    28 flashcards    orskab
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nadrzędny cel
start learning
overriding cause
okowy
start learning
shackels
ekonomiczny spadek koniunktury
start learning
economic downturn
przygotowanie
start learning
preparedness
podać do publicznej wiadomości
start learning
make public
zdolność wywierania nacisku leży
start learning
leverage lies
niech się dzieje co chce
start learning
let come what may
wyobrażać sobie
start learning
conceive
tymczasowe ustalenia
start learning
interim arrangements
sprzymierzyć się z
start learning
coalesce with
ustępstwo
start learning
concession
zerwanie (np. więzów dyplomatycznych)
start learning
severence (e.g. diplomatic ties)
trwające opłaty
start learning
ongoing payments
odpowiedniość
start learning
applicability
narastanie różnic
start learning
divergence
pogardliwy wniosek
start learning
scornful conclusion
przywrócić pierwotny stan
start learning
recreate
niepokój
start learning
angst
cierpienie
start learning
anguish
bezstronny arbitraż
start learning
impartial arbitration
aktywa
start learning
assets
pasywa
start learning
pasywa in English
liabilities
usposobienie
start learning
temper
wykonalne sposoby
start learning
workable ways
demontować
start learning
dismantle
zawiły (np. styl)
start learning
convoluted (e.g. style)
dążyć do czegoś
start learning
persue
prawny
start learning
legitimate

You must sign in to write a comment