Grudzień 2016

 0    52 flashcards    andrzejolszanowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pusty
Czy ta deska jest pusta w środku?
start learning
empty
Is the board empty inside?
Nie mam nic przeciwko temu.
On nie ma nic przeciwko pracowaniu na zmiany.
start learning
I don't mind that.
He doesn't mind working shifts.
To nie ma znaczenia.
Ale czy to naprawdę ma znaczenie?
start learning
It doesn't matter.
But does it really matter?
Uporządkuj swoje stanowisko pracy!
start learning
Tidy your workspace!
Pościel łóżko!
Pościeliłeś już łóżko?
start learning
Make the bed!
Have you made the bed yet?
puste obietnice
Koniec z pustymi obietnicami!
start learning
empty promises
No more empty promises!
Wystarczy. / Dosyć.
start learning
That's enough.
wydajna maszyna
W fabryce mamy tylko wydajne maszyny.
start learning
an efficient machine
We have only efficient machines in the factory.
Ten mebel zawiera płytę wiórową.
Ten element jest zrobiony z płyty wiórowej.
start learning
This furniture contains particle board.
This element is made of particle board.
aplikacja
ALBO: apka
start learning
an application
OR: an app
coś
Zjadłbym coś.
start learning
something
I would eat something.
ktoś
Ktoś na was czeka w recepcji.
start learning
somebody
Somebody is waiting for you in the reception.
rzecz
On lubi różne rzeczy.
start learning
a thing
He likes different things.
Jaką muzykę ty lubisz?
start learning
What kind of music do you like?
Jakim samochodem ty jeżdzisz?
start learning
What car do you drive?
Do jakiej szkoły ty chodziłeś?
start learning
What school did you go to?
Z jakimi dziewczynami chodziłeś na randki?
DOSŁOWNIE: Jakie dziewczyny randkowałeś?
start learning
What girls did you date?
niegrzeczny
Nie bądź niegrzeczny!
start learning
rude
Don't be rude!
On zasługuje na pochwałę.
start learning
He deserves a praise.
ostatnio, niedawno
Kupiliśmy ostatnio nową linię lakierniczą. (?)
start learning
lately, recently
We have recently bought a new lacquering line.
Jak dużo pracowników jest w twojej firmie?
start learning
How many employees are there in your company?
Czy mnie słyszysz?
start learning
Can you hear me?
robić postępy
Ostatnio zrobiłem dużo postępów!
start learning
to make progress
I have made a lot of progress lately!
zrobić błąd
Uważaj albo popełnisz błąd!
start learning
to make a mistake
Be careful or you'll make a mistake!
Nie ma za co!
start learning
You're welcome!
My musimy być konkurencyjni na rynku.
start learning
We have to be competitive on the market.
My musimy być bardziej oszczędni, jeśli chodzi o produkcje mebli.
start learning
We have to be more economical when it comes to furniture production.
Jeśli chodzi o...
Jeśli idzie o jakość, jesteśmy na samym szczycie.
start learning
When it comes to...
When it comes to quality, we're at the very top.
On jest pewien siebie.
start learning
He is self-confident.
Ty w przyszłości będziesz również...
... wyjątkowym menedżerem!
start learning
In the future you will also be...
... an extraordinary manager!
móc / potrafić (czas przyszły)
DOSŁOWNIE: być w stanie
Nie będę w stanie przyjść jutro na spotkanie.
start learning
to be able to (future tense)
I won't be able to come to the meeting tomorrow.
My dyskutowaliśmy o wzroście produkcji.
start learning
We discussed an increase in production.
dać sobie radę
"Dasz radę skończyć to sam?" "Pewnie!"
start learning
to manage
"Will you manage to finish it on your own?" "Sure!"
stawka dzienna
Jaka była wasz dzienna stawka 2 lata temu?
start learning
a daily rate
What was your daily rate 2 years ago?
chwilowy, tymczasowy
To tylko chwilowe utrudnienie.
start learning
temporary
That's just a temporary impediment.
również, też
Produkujemy też biopaliwo.
start learning
also, too
We also produce biofuel.
Ten okres jest rozciągnięty.
start learning
This period is stretched.
prawie
W ubiegłym miesiącu prawie wyrobiliśmy normę.
start learning
almost
We almost met the target last month.
całkiem, dość
To dość dobry pomysł.
start learning
quite
That's quite a good idea.
szczelina
Musimy wypełnić szczeliny plastrem miodu.
start learning
a gap
We need to fill in the gaps with honeycomb.
pokaz
Jaki ekscytujący pokaz fajerwerków!
start learning
a display
What an exciting display of fireworks!
marka
Która marka jest bardziej popularna w Rosji?
start learning
a brand
Which brand is more popular in Russia?
Witam w fabryce GB.
start learning
Welcome to the glueboard factory.
My jesteśmy w magazynie tarcicy.
start learning
We are in a timber warehouse.
Maksymalny stan tarcicy w tym magazynie to 3000 m3.
start learning
The maximum stock of timber in this warhouse is 3,000 m3.
Mamy dwa rodzaje tarcicy: deskę boczną i deskę środkową. (?)
start learning
We have two types of timber: side board and centre board.
Boczna deska jest przerabiana na linii Adaptive.
start learning
Side board is processed on Adaptive line.
Ta linia nazywa się Adaptive.
start learning
This line is called Adaptive.
My przerabiamy 150 m3 bocznej deski dziennie.
start learning
We process 150 m3 of side board per day.
My mamy tylko jedna linię tego typu.
start learning
We have only one line of this type.
Deskę środkową przerabiamy na dwóch liniach.
start learning
We process centre board on two lines.
Każdego dnia przerabiamy 450 m3 bocznej deski.
start learning
Every day we process 450 m3 of side board.

You must sign in to write a comment