Growth and development

 0    113 flashcards    Karolina21
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
raise the income
start learning
podnieść dochody
develompent
start learning
rozwój
developing world
start learning
rozwijający się świat
gap
start learning
luka
aspiration
start learning
aspiracja
emerging economies
start learning
gospodarek wschodzących
child survival
start learning
przeżywalność dzieci
sustainable
start learning
zrównoważony
species
start learning
gatunek
endangered
start learning
zagrożony
relevant
start learning
istotny / trafny
to grow
start learning
rosnąć
remote
start learning
oddalony / oddalona
staggering
start learning
szokować
acquired
start learning
kupić
optimist
start learning
optymista
pessimist
start learning
pesymista
props
start learning
rekwizyty
figure
start learning
liczba
harsh
start learning
brutalny
feed
start learning
karmić
poverty
start learning
bieda
raw materials
start learning
surowce
maintain
start learning
utrzymać
shrink
start learning
kurczyć
overtaken
start learning
prześcignąć
white goods
start learning
sprzęt AGD
black goods
start learning
sprzęt elektroniczny (TV, radio)
entertainment
start learning
rozrywka
groceries
start learning
produkty spożywcze
household goods
start learning
produkty gospod domowego
housing and utilities
start learning
czynsz, rachunki itp
miscellaneous
start learning
różny wydatki
expenditure
start learning
wydatek
chunk of
start learning
fragment
equally
start learning
równie
fuel costs
start learning
koszty paliwa
year on year
start learning
rok do roku
penssion fund
start learning
fundusz emerytalny
crochet
start learning
szydełkować
steady supply
start learning
Ciągłość dostaw
featured in magazine
start learning
opisywany w gazecie
scheme (for sth)
start learning
Schemat/plan
woollen
start learning
wełniany
average
start learning
przeciętny
attendance
start learning
obecność
incidence of
start learning
Częstość występowania
ensuring
start learning
zagearantowanie
parent company
start learning
spółka-matka
subsidiaries
start learning
spółki zależne/filia
demand
start learning
popyt
turn over
start learning
obrót firmy
blame
start learning
wina
expierence
start learning
doświadczenie
knowledge
start learning
wiedza
truth
start learning
prawda
catastrophe
start learning
katastrofa
expertise
start learning
ekspertyza
mistake
start learning
błąd
disaster
start learning
kataklizm
failure
start learning
niepowodzenie
planning
start learning
planowanie
error
start learning
błąd
fault
start learning
wina
success
start learning
sukces
saveings
start learning
oszczędności
to met a need
start learning
zaspokajać potrzebę
scientifically
start learning
naukowo
extent
start learning
stopień
fulfils
start learning
zaspokoić
impact
start learning
konsekwencje
beyond
start learning
ponad to
influential
start learning
wpływowy
management
start learning
kierownictwo
training
start learning
szkolenie
despite
start learning
mimo
developmental
start learning
ewolucja
largely
start learning
przeważnie
according
start learning
według
prograssion
start learning
ewolucja
stages
start learning
etapy
concerns
start learning
dotyczy
esteem
start learning
cenić
assured
start learning
zapewniony
self-esteem
start learning
poczucie własnej wartości
social status
start learning
status społeczny
admired
start learning
podziwianych
even though
start learning
nawet jeśli
previous
start learning
poprzedni
ultimate
start learning
definitywny
growth
start learning
wzrost / rozwój
self-actualization
start learning
samorealizacji
ability
start learning
umiejętności
achievement
start learning
osiągniecie
desire
start learning
pragnienie
applied in
start learning
stosować w
are not secure
start learning
nie są pewne
pensions company
start learning
fundusz emerytalny
appealing to our need
start learning
odwołując się do naszej potrzeby
belonging
start learning
należący
nevertheless
start learning
Niemniej jednak
decades
start learning
lat
questioned
start learning
kwestionariusz
criticized
start learning
krytykowane
broad
start learning
szeroki
cultural
start learning
kulturalny / kulturowy
goe-political
start learning
goe-polityczne
point out
start learning
wskazywać
subjective
start learning
subiektywny
qualitative
start learning
jakościowy
quantitative
start learning
ilościowy
Whatever
start learning
Cokolwiek
market research
start learning
badania rynku

You must sign in to write a comment