gramatyka 8

 0    35 flashcards    marcincackowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Długo się przygotowywał (szykował), więc kazałem mu się pośpieszyć.
start learning
He was taking a long time to get ready so I told him to hurry up.
Była zdenerwowana tą sytuacją, więc powiedziałem jej, żeby się nie martwiła
start learning
She was nervous about the situation so I told her not to worry
Zaczęli zadawać mi osobiste pytania, więc powiedziałem im, żeby zajęli się swoimi sprawami.
start learning
They started asking me personal questions so I told them to mind theirs own business.
Chciała isc do sklepu, więc powiedziałam jej, żeby na mnie nie czekała, jesli się spóźnię.
start learning
She was going to the shop, so I told her not to wait for me if I was late.
Nie mogłem sam przenieść fortepianu, więc poprosiłem go, by podał mi rękę
start learning
I couldn't move the piano alone so I asked him to give me a hand
to help me
Powiedział, żeby nikomu nie mówić.
start learning
He said not to tell anyone.
Opuścił nagle pokój. Powiedział, że musi iść.
start learning
He left the room suddenly. He said he had to go.
Czy wiesz, która jest godzina?
start learning
Do you know what time it is?
Nie wiem, kim są ci ludzie.
start learning
I don't know who those people are.
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć Lindę?
start learning
Can you tell me where I can find Linda?
Czy masz pojęcie, ile to będzie kosztować?
start learning
Do you have any idea how much it will cost?
Czy wiesz, kiedy zaczyna się film?
start learning
Do you know what time the film begins?
Proszę wyjaśnić, co masz na myśli?
start learning
Please explain what you mean?
Zastanawiam się, dlaczego wcześnie wyszła.
start learning
I wonder why she left early.
Policjant zapytał nas, dokąd jedziemy.
start learning
The policeman asked us where we were going.
Chciała wiedzieć, o której godzinie banki się zamykaja.
start learning
She wanted to know what time the banks closed.
Zapytała, czy jestem skory do podróży.
start learning
She asked if I was willing to travel.
Chciała wiedzieć, co robie w wolnym czasie.
start learning
She wanted to know what I did in my spare time.
Zapytała, jak długo pracowałem w mojej obecnej pracy.
start learning
She asked how long I had been working in my present job.
Zapytała, dlaczego złożyłem podanie o tę pracę.
start learning
She asked why I had applied for the job.
Zapytała, czy mam prawo jazdy.
start learning
She asked if I had a driving licence.
Powiedziała, że ​​nie ma dużo wolnego czasu.
start learning
She said she didn't have much free time.
Czy wiesz, ile kosztuje zaparkowanie tutaj?
start learning
Do you know how much it costs to park here?
Nie wiem, dlaczego Kate nie przyszła na imprezę.
start learning
I don't know why Kate didn't come to the party.
czy możesz mi powiedzieć, czy w pobliżu jest bank?
start learning
can you tell me if there is a bank near here?
Czy masz pojęcie, gdzie ona mieszka?
start learning
Do you have any idea where she lives?
Co chcesz zjeść?
start learning
What do you want to eat?
Kto chce coś zjeść?
start learning
Who wants something to eat?
Co ci się stało wczoraj w nocy?
start learning
What happened to you last night?
Ile osób przyszło na to spotkanie?
start learning
How many people came to the meeting?
Który autobus jedzie do centrum?
start learning
Which bus goes to the centre?
Nie przypuszczam, że wiesz, kiedy wróci.
start learning
I don't suppose you know when she will be back.
Nie wiesz przypadkiem, czy wyszła sama?
start learning
Do you happen to know if she went out alone?
Zapytał mnie, jak dawno temu wróciłem?
start learning
He asked me how long I had been back?
Zapytał mnie, dlaczego wróciłem
start learning
He asked me why I came back

You must sign in to write a comment