Graham 2/1

 0    117 flashcards    mcgumis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
What school do you go to?
start learning
Do jakiej szkoły chodzisz?
I go to secondary school
start learning
Chodzę do szkoły średniej
private school
start learning
szkoła prywatna
state school
start learning
szkoła państwowa (tylko brytyjskie)
Going to private school requires a lot of money
start learning
Chodzenie do prywatnej szkoły wymaga dużo pieniędzy
requires a lot of money
start learning
wymaga dużo pieniędzy
The number of student is dropping
start learning
Liczba studentów spada
at present
start learning
obecnie
What year are you in?
start learning
W której jesteś klasie?
I'm in year three
start learning
Jestem w trzecim roku
a bus stop
start learning
przystanek autobusowy
Hurry up!
start learning
Pospiesz się!
Get up at once
start learning
Wstawaj natychmiast
I was absent from school
start learning
Byłem nieobecny w szkole
What time does school start?
start learning
O której zaczyna się szkoła?
What time dose school end?
start learning
O której kończą się lekcje?
I have classes from 8 till 12 on Mondays
start learning
Mam zajęcia od 8 do 12 w poniedziałki
How long is a lesson at your school?
start learning
Jak długo trwa lekcja w twojej szkole?
A lesson lasts 45 minutes
start learning
Lekcja trwa 45 minut
school subjects
start learning
przedmioty szkolne
What subjects do you like best?
start learning
Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
What subjects do you good at?
start learning
W jakich przedmiotach jesteś dobry?
I can't stand maths
start learning
Nie mogę znieść matematyki
I finde maths difficulte
start learning
Uważam matematykę za trudną
I prefer maths to English
start learning
Wolę matematykę od angielskiego
What subject don, t you like at all?
start learning
Jakich przedmiotó w ogóle nie lubisz?
I like history least of all
start learning
Najmniej podoba mi się historia
In school I lear useless stuff
start learning
W szkole uczę się bezużytecznych rzeczy
I'm constantly bullied at school
start learning
Jestem ciągle prześladowany w szkole
schoolwork easy or very hard
start learning
nauka w szkole łatwa lub bardzo trudna
Patience is essential for a teacher
start learning
Cierpliwość jest niezbędna dla nauczyciela
hardly ever
start learning
prawie nigdy, bardzo rzadko
She laughs hardly ever
start learning
Śmieje się bardzo rzadko
have a bad reputations with
start learning
mieć złą reputację wśród
treat impartially
start learning
traktuj bezstronnie, równo
favour the girls
start learning
faworyzować dziewczyny
What does the uniform look like?
start learning
Jak wygląda mundur?
I'm fed up with homework
start learning
Mam już dość pracy domowej
I can't be bothered to do my homework
start learning
Nie mam ochoty odrabiać pracy domowej
It took me three hours to do my homework
start learning
Wykonanie mojej pracy zajęło mi trzy godziny
Grades are importent but they aren't everything
start learning
Oceny są ważne, ale nie są wszystkim
My grades didn't come up to my parent's expectations
start learning
Moje oceny nie spełniły oczekiwań moich rodziców
came up sb to expectations
start learning
spełniać kogoś oczekiwania
I attend a dancing course
start learning
Chodzę na kurs tańca
I've signed up for the computer course
start learning
Zapisałem się na kurs komputerowy
I don't feel like studying
start learning
Nie mam ochoty się uczyć
position in a bank
start learning
pozycja w bankuposada w banku
go abroad
start learning
wyjechać za granicę
work abroad
start learning
pracować za granicą
My parents expect me to go to uni
start learning
Moi rodzice oczekują, że pójdę na uniwersytet
expect sb to do sth
start learning
oczekiwać od kogoć, że coś zrobi
My parents want me to study law
start learning
Moi rodzice chcą, żebym studiował prawo
I really fancy studying abroad
start learning
Naprawdę miałbym ochotę studiować za granicą
I was envious of students who studied abroad
start learning
zazdrościłem studentom, którzy studiowali za granicą
Foreigners intrigue me
start learning
Cudzoziemcy intrygują mnie
Foreigners amaze me
start learning
Cudzoziemcy mnie zadziwiają
I made friendswith a student from abroad
start learning
Zaprzyjaźniłem się ze studentem z zagranicy
children under the age of three
start learning
dzieci w wieku poniżej trzech lat
over the age of three years
start learning
w wieku powyżej trzech lat
attend primary school
start learning
uczęszczać/chodzić do szkoły podstawowej
School breaks up in June
start learning
Szkoła rozpada/kończy się w czerwcu
collect experiences
start learning
zbierać doświadczenia
the program aims to increase the lingustick skills
start learning
program ma na celu zwiększenie umiejętności językowe
What did you like best on your Erasmus stay
start learning
Co podobało Ci się najbardziej w czasie pobytu w programie Erasmus?
thanks to Erasmus I could
start learning
dzięki Erasmusowi mogłem
I enjoyed the new experiences
start learning
Podobały mi się nowe doświadczenia
Was everything how you imagined it?
start learning
Czy wszystko było tak, jak sobie to wyobrażałeś?
Yes, it was just how I imagineg it
start learning
Tak, właśnie tak to sobie wyobrażałem
oral exam in English
start learning
egzamin ustny z języka angielskiego
prepare for exam
start learning
przygotować się do egzaminu
I, m sure
start learning
Jestem pewien
I'm certain
start learning
Jestem pewien,
I'm glad I passed the exam
start learning
Cieszę się, że zdałem egzamin
I managed to pass the exam
start learning
dałem radę zdać egzamin
cheat in exam
start learning
oszukiwać w egzaminie
How did the exam go?
start learning
Jak poszedł egzamin?
postpone the exam
start learning
odłożyć egzamin
on the ground floor
start learning
na parterze
start on time
start learning
zacząć na czas
fall asleep
start learning
zasnąć
borrow books from the library
start learning
wypożyczaj książki z biblioteki
on the secend floor
start learning
na drugim piętrze
you can borrow up to six books
start learning
możesz pożyczyć do sześciu książek
talking in the library isn't allowed
start learning
rozmawianie w bibliotece jest niedozwolone
graduating
start learning
ukończenie studiów
I would like to graduate next year
start learning
Chciałbym ukończyć studia w przyszłym roku
to graduate from university
start learning
ukończyć uniwersytet
I graduated from the Jagiellonian University of Cracow
start learning
Ukończyłem Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
congratulate on graduating
start learning
pogratulować ukończenia szkoły
genuinely interested in people
start learning
szczerze zainteresowany ludźmi
place more value on pratical experience
start learning
przywiązywać większą wartość do doświadczenia praktycznego
Most people place too much value on money
start learning
Większość ludzi przypisuje zbyt dużą wartość pieniądzom
Hi is very talented artistically
start learning
jest artystycznie utalentowany
what I like about him
start learning
co mi się w nim podoba
I don't speak english very well even though I studied it for six years
start learning
Nie mówię dobrze po angielsku, mimo że uczyłem się go przez sześć lat
this English course isn't suitable for beginners
start learning
ten kurs angielskiego nie jest odpowiedni dla początkujących
at basic level
start learning
na poziomie podstawowym
at advanced level
start learning
na poziomie zaawansowanym
Say it in English
start learning
Powiedz to po angielsku
Let's speak English
start learning
Mówmy po angielsku
work hard on your English
start learning
ciężko pracuj nad swoim angielskim
make a progress in English
start learning
robić postępy w języku angielskim
make a significant improvement in English
start learning
dokonać znaczącej poprawy w języku angielskim
take every opportunity
start learning
wykorzystaj każdą okazję
apart from English, I want to lear German, too
start learning
oprócz angielskiego, chcę również leara niemieckiego
to have degree
start learning
mieć ukończone studia
I have got a degre in economics
start learning
jestem abolwentem ekonomii
I'm retired
start learning
Jestem na emeryturze
unemployed
start learning
bezrobotny
I enjoy my job
start learning
Lubię moją pracę
enjoy working with
start learning
lubie pracować z
downsides of your job
start learning
wady twojej pracy
I don't think I fit in here
start learning
Nie sądzę, żebym tu pasował
I'm out of practice
start learning
wyszedłem z wprawy
do overtime
start learning
wypracowywać nadgodziny
I was fired
start learning
I został zwolniony
How long has this lasted
start learning
Jak długo to trwa

You must sign in to write a comment