Gospel st. John 14

 0    31 flashcards    zbigniewfigaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
start learning
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.
In my Father's house are many mansions: if [it were] not [so], I would have told you. I go to prepare a place for you.
start learning
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself; that where I am, [there] ye may be also.
start learning
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
And whither I go ye know, and the way ye know.
start learning
Znacie drogę, dokąd Ja idę.
Thomas saith to him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
start learning
Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?
Jesus saith to him, I am the way, and the truth, and the life: no man cometh to the Father, but by me.
start learning
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
If ye had known me, ye would have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
start learning
Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.
Philip saith to him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us.
start learning
Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
Jesus saith to him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me Philip? he that hath seen me, hath seen the Father; and how sayest thou [then], Show us the Father?
start learning
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak to you, I speak not from myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
start learning
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Believe me that I [am] in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
start learning
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Verily, verily, I say to you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater [works] than these shall he do; because I go to my Father.
start learning
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
And whatever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
start learning
A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.
If ye shall ask any thing in my name, I will do [it].
start learning
O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
If ye love me, keep my commandments.
start learning
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
And I will pray the Father, and he will give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
start learning
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -
[Even] the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and will be in you.
start learning
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
I will not leave you comfortless; I will come to you.
start learning
Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.
Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
start learning
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.
At that day ye shall know that I [am] in my Father, and ye in me, and I in you.
start learning
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me, shall be loved by my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
start learning
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.
Judas, not Iscariot, saith to him, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself to us, and not to the world?
start learning
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?
Jesus answered and said to him, If a man loveth me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come to him, and make our abode with him.
start learning
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.
He that loveth me not, keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but that of the Father who sent me.
start learning
Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
These things have I spoken to you, being [yet] present with you.
start learning
To wam powiedziałem przebywając wśród was.
But the Comforter, [who is] the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatever I have said to you.
start learning
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Peace I leave with you, my peace I give to you: not as the world giveth, give I to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
start learning
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.
Ye have heard that I said to you, I go away, and come [again] to you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go to the Father: for my Father is greater than I.
start learning
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
And now I have told you before it cometh to pass, that when it hath come to pass, ye may believe.
start learning
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
start learning
Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.
But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.
start learning
Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!

You must sign in to write a comment