0 Person likes this. Give a Like!

zbigniewfigaj zbigniewfigaj

I started using VocApp 1634 days ago. I have 164 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 54 lessons. The date of my last visit is 2019-03-23 15:45:51.

My interests

angielski, niemiecki, English

Flashcards created by me


Struktury droga
Moja lekcja
Uzyskiwanie informacji
Pytanie o opinie i zdanie
Wyrażanie opinią
Zgadzanie się z opinią/zdaniem innych
Wyrażanie zastrzeżeń
Unikanie jednoznacznej odpowiedzi
Wyrażanie sprzeciwu
Wyrażanie przekonania
Wyrażanie wdzięczności
Wyrażanie propozycji
Przyjmowanie propozycji
Składanie kontrpropozycji
Odrzucanie propozycji
Wahanie
1.1 Mensch body
1.2 Mensch aussehen
1.1 Kroper
1.1 Ciało
1.2 Aussehen
1.2 Wygląd
1.3 Geist und Verstand
1.3 Wiara i duch
1.5 Positive netrual Gefuhle
1.5 Pozytywne neutralne uczucia
1.4 Charakter
1.4 Charakter Pol
Moja lekcja
A
1czlowiek
2. czynności
3. język
4. społeczeństwo
11/2016 Building a house - traditions, customs, rituals, superstitions and myths
Gospel st. John 1
Gospel st. John 2
Gospel st. John 3
Gospel st. John 4
Gospel st. John 5
Gospel st. John 7
Gospel st. John 9
Gospel st. John 10
Gospel st. John 11
Gospel st. John 12
Gospel st. John 13
Gospel st. John 14
Gospel st. John 15
Gospel st. John 16
Gospel st. John 17
Gospel st. John 18
Gospel st. John 19
Gospel st. John 20
Gospel st. John 21

You must sign in to write a comment