Get ready for matura 3

 0    20 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niezliczony
Przepraszała wcześniej niezliczona ilość razy.
start learning
countless
She'd apologized countless times before.
sądzić o
phrasal verb
Co sądzisz o obecnej sytuacji w firmie?
start learning
make of
What do you make of the current situation in the company?
rozumieć (coś) z (czegoś)
phrasal verb
Nie mogę nic zrozumieć z tego filmu.
start learning
make (sth) of (sth)
I can't make anything of this film.
wykorzystać
phrasal verb
Jak mam wykorzystać tę radę?
start learning
make of
What should I make of this advice?
być w pobliżu
Będę w pobliżu jeśli mnie potrzebujesz.
start learning
be around
I'll be around if you need me.
istnieć/być/żyć
2
Jak długo istnieje internet?
start learning
be about/be around
How long is the Internet around?
uzdolnienie/zdolność
2;
Zdolność tego społeczeństwa do chłonięcia nowych elementów.
start learning
talent/aptitude
The aptitude of this society to assimilate new elements.
horyzont
start learning
horizon
brukować
start learning
pave
utorować drogę
start learning
pave the way
korzystny
mający dobry efekt
korzystny wpływ na ekonomię
start learning
beneficial
the beneficial effect on the economy
przeszkoda
4
Jest wiele przeszkód do pokonania.
start learning
barrier/hurdle/obstacle/impediment
There are many hurdles to overcome.
konkurent
start learning
competitor
Niemniej jednak
2
Zdobył trzy złote medale. Niemniej jednak wciąż nie ma dość.
start learning
Nevertheless,.../Nonetheless,...
He's won three gold medals. Nevertheless, he still hasn't had enough.
konsekwentnie
start learning
consistently
rynek o szybko zmieniających się cenach
start learning
volatile market
lotny
2; o substancji
start learning
volatile/evaporative
recesja
2
start learning
recession/depression
zróżnicowanie
stawanie się bardziej zróżnicowanym
start learning
diversification
samodzielne zarządzanie
start learning
self-management

You must sign in to write a comment