Gdzie byłeś?...

 0    54 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Can we start please?
start learning
Możemy zacząć proszę?
Is it a name of the hotel?
start learning
Czy jest to nazwa hotelu?
Were you at work yesterday
start learning
Byłaś wczorajszej w pracy?
Yes, I was. Afternoon shift
start learning
Tak, byłam, nocna zmiana
Are you at work tomorrow?
start learning
Czy jesteś w pracy jutro?
Yes, I am, I'm on a night shift
start learning
Tak, jestem, jestem na nocnej zmianie
He was on a plane
start learning
Był w samolocie
He was in bed
start learning
Był w łóżku
He was on a bus
start learning
Był w autobusie
He was at the aiport
start learning
Był na lotnisku
He went to go the gym
start learning
Udał się iść na siłownię
He was in a hotel
start learning
Był w hotelu
He was in a meeting
start learning
Był na spotkaniu
He went to bed
start learning
Podszedł do łóżka
He was in a taxi
start learning
Był w taksówce
He went to the restaurant
start learning
Wszedł do restauracji
I was on holiday
start learning
Byłam na wakacjach
I went to Edward's island
start learning
Pojechałam na wyspę Edwarda
I went to the cinema
start learning
Poszedłem do kina
I was on the beach
start learning
Byłam na plaży
I was alone
start learning
byłam sama
Where were you at 8 o'clok?
start learning
Gdzie byłaś o 8 godzinie?
Where was he at 8 o'clok?
start learning
Gdzie on był o 8 godzinie?
I was at work
start learning
Byłem w pracy
He was in bed
start learning
Był w łóżku
Where was Silvia in 1998?
start learning
Gdzie była Silvia w 1998 roku?
She was at school in 1998
start learning
Była w szkole w 1998 roku
Where was Silvia in 2001?
start learning
Gdzie była Silvia w 2001 roku?
She was at university
start learning
Była na uniwersytecie
Where was Silvia last year?
start learning
Gdzie była Silvia ubiegłym roku?
She was in France
start learning
Była we Francji
Where was Silvia six months ago?
start learning
Gdzie była Silvia sześć miesięcy temu?
She was in Paris
start learning
Była w Paryżu
Where was James a week ago?
start learning
Gdzie był James tydzień temu?
He was at the Louvre
start learning
Był w Luwrze
Where was James last Wednesday night?
start learning
Gdzie był James ubiegłą środę wieczorem?
He was at a restaurant
start learning
Był w restauracji
Where was James yesterday afternoon?
start learning
Gdzie był James wczoraj po południu?
He was in church
start learning
Był w kościele
They got married
start learning
Pobrali się
We were in the same class last year
start learning
Byliśmy w tej samej klasie w ubiegłym roku
We weren't in the same class last year
start learning
Nie byliśmy w tej samej klasie w ubiegłym roku
A is?
start learning
A jest?
Was Jack at home?
start learning
Jack był w domu?
yes I think he is
start learning
Tak myślę, że jest
I think he was
start learning
Myślę, że był
I was here yesterday
start learning
Byłem tu wczoraj
I wasn't here yesterday
start learning
tu nie byłem wczoraj
She's was very tired this morning
start learning
Ona była bardzo zmęczona dziś rano
She wasn't tired
start learning
Nie była zmęczona
They were here last summer
start learning
Byli tu latem ubiegłego roku
They weren't here last summer
start learning
Nie byli tu latem ubiegłego roku
The market was very interesting
start learning
Rynek był bardzo ciekawy
When were they together?
start learning
Kiedy byli razem?

You must sign in to write a comment