gateway plus 5 unit 5

 0    55 flashcards    Dobry Przyjaciel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieć zakaz
start learning
be banned
zostać ukarany grzywną
start learning
be issued with a fine
biurokrata
start learning
bureaucrat
urzędnik cywilny
start learning
civil servant
radny
start learning
a councillor
sąd
start learning
a court
dotychczasowa karalności
start learning
criminal record
sędzia, osądzić,
start learning
Judge, judge,
lider opozycji
start learning
leader of the opposition
zaśmiecać, śmieci, rozrzucać
start learning
litter
złożyć skargę
start learning
lodge a complaint
burmistrz
start learning
mayor
nie wyznaczony obszar
start learning
non-designated area
zapłacić niewielką / wysoką grzywnę
start learning
pay a small/heavy fine
premier
start learning
prime minister
ścigać sądownie, prowadzić sprawę przeciwko komuś, wnieść oskarżenie
start learning
prosecute
rzecznik
start learning
spokesman
warden
start learning
strażnik, administrator, naczelnik wiezienia
za pomocą
start learning
by means of
oprócz czegoś
start learning
in addition to
na rzecz kogoś/czegoś
start learning
in aid of
w trakcie
start learning
in the process of
w kontakcie z/oderwany od czegoś, zorientowany/nie zorientowany w czymś
start learning
in/out of touch with
z powodu czegoś
start learning
on account of
w imieniu kogoś, na rzecz kogoś, z powodu kogoś
start learning
on behalf of
na mocy, na podstawie
start learning
on the strength of
Coraz więcej, rosnąca liczba
start learning
a growing number
wysoce, bardzo, mocno
start learning
highly
jedynie, zaledwie, tylko
start learning
merely
liczny
start learning
numerous
zapewniać, dostarczyć, stanowić
start learning
provide
ogromna większość
start learning
the vast majority of
zaczepić, nagabnąć
start learning
accost
niekorzystny, nie porządny, przeciwny
start learning
adverse
złość, gniew
start learning
anger
telewizja przemysłowa
start learning
closed-circuit television (CCTV)
załoga, ekipa, osada
start learning
crew
godzina policyjna
start learning
curfew
uczynek, czyn, akt notarialny lub własności
start learning
deed
zgoda, w porządku
start learning
fair enough
materiał filmowy
start learning
footage
w gniewie, przypływie złości
start learning
in a temper
pozostały
start learning
leftover
hol, lonny, kuluary
start learning
lobby
nie mieć argumentów, nie mieć na czym sie oprzeć
start learning
not have a leg to stand on
małostkowy, drobnostkowy, błachy
start learning
petty
stanowić, pozować
start learning
pose
cofnąć, unieważnić
start learning
revoke
okruszek, resztka
start learning
scrap
poślizgnąć się i upaść
start learning
slip over
nadzór, obserwacja, inwigilacja
start learning
surveillance
zlecić, nakłonić, popędzić
start learning
urge
wyparować
start learning
vaporise
ślubować, przysiąc
start learning
vow
waterfowl
start learning
ptactwo wodne

You must sign in to write a comment