future simple

 0    11 flashcards    darek3d3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mógłbyś, proszę, wysłać ten list?
start learning
Will you please post this letter?
Sprawdzisz to dla mnie, proszę?
start learning
Will you check it for me please?
Nikomu nie powiem, obiecuję.
start learning
I won't tell anyone, I promise.
Przyniesiemy książki w przyszłym tygodniu, jeśli nie masz nic przeciwko.
start learning
We'll bring the books next week if you don't mind.
Przepraszam, że cię skrzywdziłem. To się nie powtórzy
start learning
I'm sorry that I hurt you. It won't happen again
Ona uważa że jej brat nigdy nie wybaczy jej że go okłamała
start learning
She thinks her brother will never forgive her for lying to him.
Czy twoja siostra przyniesie mi jutro książkę? Chciałbym wreszcie ją przeczytać.
start learning
Will your sister bring me my book tomorrow? I'd like to read it at last.
Dlaczego on nie powie jej o swoich uczuciach i nie zapyta się jej czy za niego wyjdzie
start learning
Why won't he tell her about his feelings and ask her to marry him?
Ja nie mam czasu iść na pocztę więc czy wyślesz ten list dla mnie proszę?
start learning
I haven't got any time to go to the post office so will you send this letter for me, please?
Jestem pewny że Jane dostanie tą pracę i zacznie w przyszłym tygodniu
start learning
I'm sure that Jane will get this job and she will start it next week.
Nie dzwoń do mnie wieczorem bo ja nie będę w domu
start learning
Don't call me tonight because I won't be home.

You must sign in to write a comment