FULL 31.08.17

 0    87 flashcards    sebatreit
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
assess
start learning
oszacować
judge
She is a good judge.
start learning
sędzia
Ona jest dobrym sędzią.
withdraw
I'd like to withdraw my support for the CEO.
start learning
wycofać
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
become, became, become
start learning
się, stał się
breake up
start learning
przełamać się
tense
Don't be so tense, chill out.
start learning
czas
Nie bądź taki spięty, wyluzuj.
curve
start learning
zakręt
curious
Timmy is very curious of the world.
start learning
ciekawy, ciekawski, wścibski
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
steep
This hill is steep.
start learning
stromy
To wzgórze jest strome.
stay
start learning
pobyt
jar
start learning
słoik
generous, generous
start learning
hojny, szczodry
open-minded
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very open-minded.
start learning
o szerokich horyzontach
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
commission
That bank charges a high commission.
start learning
prowizja
Ten bank pobiera wysoką prowizję.
commercial break
start learning
przerwa na reklamę
department
start learning
dział sprzedaży
book a hotel
start learning
rezerwacji hoteli
excess baggage
start learning
nadbagaż
swear
start learning
przysięgać
luggage
Where did you leave your luggage?
start learning
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
purchase
start learning
zakup
usefull
start learning
przydatne
useless
start learning
bezużyteczny
customer
The customers can try the clothes on in the fitting room.
start learning
klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
delivery
Delivery has to be made before the end of the month.
start learning
dostawa
Dostawa musi być wykonana przed końcem miesiąca.
search engine
Which search engine do you use?
start learning
wyszukiwarka
Z której wyszukiwarki korzystasz?
arrange a meeting
start learning
umówić się na spotkanie
receipt
Have you got the receipt?
start learning
pokwitowanie
Czy ma pan paragon?
invoice
The invoice will be issued immediately.
start learning
faktura
Faktura zostanie wystawiona natychmiast.
diary
start learning
pamiętnik, kalendarz
aisle seat
start learning
miejsce przy przejściu
website
start learning
portal
discount
In some countries you should ask for a discount when you're shopping.
start learning
obniżka
W niektórych krajach powinieneś prosić o obniżkę w trakcie zakupów.
timetable
Where is the timetime?
start learning
plan lekcji
Gdzie jest rozkład jazdy?
health
His health deteriorated in the last months.
start learning
zdrowie
Stan jego zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach.
self-employed
start learning
na własny rachunek
prescription
The doctor gave me a prescription for Bactrim.
start learning
recepta
Lekarz wypisał mi receptę na antybiotyk Bactrim.
cancel
Cancel the reservation.
start learning
anulować
Odwołaj rezerwację.
delayed
If a train is delayed, 25% of fare is repaid in compensation.
start learning
opóźnione
Jeżeli pociąg jest opóźniony, wypłacone jest odszkodowanie w wysokości 25% ceny przejazdu.
reply
I received one hundred replies to my question.
start learning
odpowiedz
Otrzymałem sto odpowiedzi na moje pytanie.
oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
start learning
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
pity
start learning
szkoda
loan
Most people need to take a loan to buy a car.
start learning
pożyczka
Większość ludzi musi wziąć kredyt, by kupić samochód.
borrow
Can I borrow your book?
start learning
pożyczat od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
overheads
start learning
koszty ogólne
interest rates
start learning
stopy procentowe
lawyer
start learning
prawnik
pension
start learning
emerytura
warehouse
We inspected all the offices and warehouses.
start learning
magazyn
Sprawdziliśmy wszystkie biura i magazyny.
accountant
The accountant prepared financial statement of the company.
start learning
księgowy
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
variable cost
start learning
koszt zmienny
interrupt
start learning
przerwać
overdraft
start learning
w rachunku bieżącym
rent
start learning
czynsz
temporary
All temporary workers have to contact HR department.
start learning
czasowy / okresowy
Wszyscy tymczasowi pracownicy muszą skontaktować się z działem HR.
earn money
start learning
zarabiaj pieniądze
rubber
start learning
gumka
fill up
start learning
zapełniać
wise
It was a wise decision.
start learning
mądry
To była mądra decyzja.
proud
I'm so proud of you!
start learning
dumny
Jestem z ciebie taki dumny!
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
start learning
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
greedy
Not all bankers are greedy.
start learning
chciwy
Nie wszyscy bankierzy są chciwi.
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
start learning
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
sensible
I thought her idea was very sensible.
start learning
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
start learning
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
hard-working
start learning
pracowity
mood
start learning
nastrój
moody
I feel sorry for people who are always moody and never look happy.
start learning
humorzasty
Współczuję ludziom, którzy są zawsze ponurzy i nigdy nie wyglądają na szczęśliwych.
easy-going
start learning
wyluzowany
patient
start learning
cierpliwy
absent-minded
I can be very absent-minded - yesterday I left home with my slippers on.
start learning
roztrzepany, roztargniony
Bywam bardzo roztargniony - wczoraj wyszedłem z domu w kapciach.
tidy
Their room is always tidy.
start learning
schludny
Ich pokój zawsze jest czysty.
messy
I style my hair messy on purpose.
start learning
niechlujny
Celowo nieporządnie układam moje włosy.
curious
Timmy is very curious of the world.
start learning
ciekawy, ciekawski, wścibski
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
rags
start learning
łachmany
involve
Don't forget to involve your little sister in your games, or she'll feel left out.
start learning
angażować
Nie zapomnij zaangażować w gry swoją młodszą siostrę. W przeciwnym wypadku poczuje się pominięta.
margin
The children were taught to start writing from the margin of the page.
start learning
margines
Dzieci uczono, by pisać od marginesu strony.
shoreholder
start learning
Bażant
chain store
start learning
sklep sieciowy
busy schedule
start learning
napięty harmonogram
invite
start learning
zapraszać
majority
The majority of employees came to work on Sunday.
start learning
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
responsible
I'm responsible for the key clients.
start learning
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
worth
It's not worth it.
start learning
o wartości
To nie jest tego warte.
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
start learning
średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
cabbage
start learning
kapusta
presume
Don't presume you are going to get the job promotion. It might go to Harry instead.
start learning
przypuszczać
Nie zakładaj z góry, że dostaniesz awans. Zamiast ciebie może dostać go Harry.

You must sign in to write a comment