Fiszki własne

 0    102 flashcards    patikier
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być przeznaczonymby być
start learning
be meant to be
nadużywać
start learning
misuse
oczywisty
start learning
apparent(obvious)
według czyjegoś uznania
start learning
at the discretion of sb
wyjaśnienie
start learning
clarification(explanation)
przeprowadzić
start learning
conduct
przekazać
start learning
convey/get across
różnica
start learning
distinction (difference)
równość
start learning
equality
równy
start learning
equal
przesadzać
start learning
exaggerate (go overboard)
przebieg rozmowy
start learning
flow of the conversation
głupota
start learning
foolishness (stupidity)
zmarszczenie brwi
start learning
frown
pusty, czczy
start learning
hollow (empty)
pod względem czegoś
start learning
in terms of something
różnorodny
start learning
diverse
los, przeznaczenie
start learning
destiny (fate)
ostatecznie, koniec końców
start learning
eventually (finally, in the end)
dosłownie
start learning
literally
urzekajacy, ponętny
start learning
alluring
ocalić (honor), odkupić (grzechy), ratować (sytucje), zbawić
start learning
reedem
grzesznik
start learning
sinner
święty
start learning
saint (holy)
konkretny, szczególny
start learning
particular (concrete, specific)
przewidywanie
start learning
prediction
po namyśle
start learning
on second thought (on reflection)
dopóki
start learning
till
przyznać
start learning
admit
odnisić się do
start learning
refer to
poważny, ciężki
start learning
severe
reagować na, odpowiedzieć na
start learning
respond to
oskarżać
start learning
accuse
oskarżony
start learning
accused
zdezorientowany
start learning
confused
przypuszczać
start learning
suppose
wymagać
start learning
require (demand)
przyciagać uwagę
start learning
draw the attention
cytat
start learning
quotation (citation)
mieć wpływ
start learning
affect
to słuszna uwaga
start learning
that's the valid point
szczerze, otwarcie
start learning
frankly (honestly, openly)
całkowicie
start learning
entirely (totally)
przekonany
start learning
convinced
poprzednio
start learning
previously
pewien (jako "jakiś" np. mezczyzna, samochód)
start learning
certain
wskazywać
start learning
indicate (point out)
wskazówka
start learning
indication
zwiększyć
start learning
increase
coraz bardziej
start learning
increasingly (more and more)
znieść (np. wiele bólu)
start learning
endure
usuwalny
start learning
removable
usunać
start learning
remove (try to delete)
zakładać, organizować, tworzyć coś
start learning
set sth up
przyciagnac
start learning
attract
prawie, niemal
start learning
almost
zawierać
start learning
involve (contain)
zawierajacy
start learning
involving (containing)
próbować, próba
start learning
attempt (try)
liczny
start learning
numerous
plemie
start learning
tribe
mimo że
start learning
although
ustanawiać, założyć
start learning
establish
sprawa, kwestia
start learning
issue
zajać się kwestia
start learning
address the issue
obecny
start learning
current (present)
rówieśnicy
start learning
peers
śmiertelna choroba
start learning
fatal disease
rozwód
start learning
divorce
pobranie krwi
start learning
blood donation
granica
start learning
border, frontier
zerknać
start learning
peek
powołanie
start learning
vocation
złapać fuchę, dostać pracę
start learning
land a job
zależny
start learning
dependent
drażnić kogoś
start learning
rattle sb's cage
podobnie jak w przypadku
start learning
as with
stopień pewności
start learning
degree of certainty
malutki
start learning
tiny
konieczność
start learning
necessity
przekraczać granice
start learning
push the boundaries
sztućce
start learning
cutlery
pozorny
start learning
pretence
boski
start learning
divine
drżę na samą myśl
start learning
I shudder at the thought
obfity, płodny
start learning
prolific
miniony
start learning
bygone (past)
łączyć, wiązać
start learning
link, connect
nieszkodliwy
start learning
harmless
szkodliwy
start learning
harmful
bieda
start learning
poverty
ponury
start learning
gloomy
przybity
start learning
blue, downcast
dający do myślenia
start learning
thought-provoking
stale
start learning
constantly
wybuchnąć płaczem
start learning
burst into tears
księgowa
start learning
accountant
koło
start learning
wheel
papież
start learning
pope
opis
start learning
depiction, description
zaburzenia odżywiania
start learning
eating disorders
zmagać się
start learning
struggle

You must sign in to write a comment