First Conditional and Debating a topic

 0    21 flashcards    ebisko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
First Conditional
start learning
Pierwszy okres warunkowy
If
start learning
Jeśli/ jeżeli
If I read this book, I will pass the exam.
start learning
Jeśli przeczytam tę książkę, zdam egzamin.
If you don't dress up, you will get cold.
start learning
Jeśli się nie ubierzesz, zmarzniesz
when
start learning
kiedy
I'll call you when I come back from London.
start learning
Zadzwonię do Ciebie, kiedy wrócę z Londynu.
unless
start learning
chyba że/jeśli nie
You'll be there on time unless the bus is late.
start learning
Będziesz tam na czas, chyba że autobus się spóźni.
I won't give you my bike unless you promise to return it before midnight.
start learning
Nie dam ci mojego roweru, chyba że obiecasz go oddać przed północą.
until
start learning
aż do/ dopóki nie
I won't give you dinner until you clean your room.
start learning
Nie dam ci obiadu, dopóki nie posprzątasz swojego pokoju.
as soon as
start learning
tak szybko jak/ jak tylko
As soon as I receive the money, I will pay you for the car,
start learning
Jak tylko dostanę pieniądze, zapłacę ci za samochód,
I'll call you as soon as I get home.
start learning
Zadzwonię do ciebie, jak tylko będę w domu.
conjunction
start learning
spójnik
clause
start learning
zdanie składowe
I completely agree
start learning
Całkowicie się zgadzam
I completely disagree
start learning
Zupełnie się nie zgadzam
I partly agree
start learning
Częściowo się zgadzam
My second point is that...
start learning
Drugą kwestią, jaką chciałbym poruszyć jest to, że...
Another important point is that...
start learning
Istotne jest równieź to, że...

You must sign in to write a comment