financial regulations

 0    38 flashcards    jakubkoralewski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Procedury
start learning
procedures
regulamin
start learning
regulations
buchalteria / dawniej księgowanie
start learning
bookkeeping
W sprawie
start learning
Regarding
liczenie
start learning
counting
buchalter ksiegowy
start learning
bookkeeper
księgowy
start learning
accountant
księgowość
start learning
accountancy
w publicznym obrocie
start learning
publicly traded
Prywatnych i publicznych
start learning
private and public
księga główna (księgowość) rejestr
start learning
ledger
rozbieżności
start learning
discrepancies
podejrzewac kogoś o coś
start learning
to suspect
jak najszybciej
start learning
asap
jak najszybciej
start learning
as soon as possible
Często zadawane pytania
start learning
faq frequently asked questions
Fao do wiadomosci
start learning
fao for the attention of
Kpi kluczowe wskaźniki skuteczności
start learning
kpi key performance indicators
nadwyżka
start learning
surplus
opuszczac zostawiac wyjezdzac
start learning
to leave
dostawać
start learning
get
rozwiązać
start learning
solve
rozwiązanie
start learning
solution
Zadbamy o Ciebie
start learning
we will take care of you
zajmować się czymś
start learning
to deal with something
powiedzieć komuś
start learning
tell someone
finansowy
start learning
financial
Wyniki finansowe
start learning
financial results
usługi finansowe
start learning
financial services
instytucje finansowe
start learning
financial institutions
Porada finansowa
start learning
financial advice
produkt finansowy
start learning
financial product
rok obrotowy (brytyjski)
start learning
financial year
Wsparcie finansowe
start learning
financial support
pomoc finansowa
start learning
financial assistance
kryzys finansowy
start learning
financial crisis
dług
start learning
debt
Sytuacja finansowa
start learning
financial situation

You must sign in to write a comment