Face To Face mine

5  2    45 flashcards    rejestracje
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
How's it going?
start learning
Jak idzie?
Why's that?
start learning
Dlaczego?
How do you mean?
start learning
co masz na myśli?
What else are you doing?
start learning
Co jeszcze robisz?
Such as?
start learning
Na przykład?
How come?
start learning
Jak to się stało?
In what way?
start learning
W jaki sposób?
What for?
start learning
Po co?
How long for?
start learning
Na jak długo?
Where to?
start learning
Gdzie?
Who with?
start learning
Z kim?
What about ...?
start learning
Co powiesz na ...?
What about you?
start learning
A Ty?
What is it like?
start learning
Jak to jest?
terryfied of dentist
start learning
bać się dentysty
I'm fascinated by machines
start learning
Jestem zafascynowany maszynami
get excided about Android
start learning
podniecać się Androidem
I'm satisfied with our work
start learning
jestem zadowolony z naszej pracy
I am shocked by the conditions of these quarters.
start learning
Jestem zszokowany warunkami w Waszej kwaterze.
Well... I'm very disappointed in your sister.
start learning
Cóż... jestem bardzo rozczarowany twoją siostrą.
I was impressed by what you did.
start learning
Byłam pod wrażeniem tego co zrobiłeś.
We're aware of the risk.
start learning
Jesteśmy świadomi ryzyka.
Shaolin was famous for kung-fu.
start learning
Shaolin był znany z kung-fu.
I'm fond of him and you, too.
start learning
Ja lubię jego i Ciebie też
I'm not so sure about you.
start learning
Nie jestem pewna co do ciebie.
I'm sick of your excuses.
start learning
Mam dość, twojego usprawiedliwiania się.
I used live in Mongolia
start learning
Mieszkałem w Mongolii
I'm used to living in Mongolia
start learning
Jestem przyzwyczajony do życia w Mongolii
My first language is Polish.
start learning
Moim pierwszym językiem jest polski.
lobster
start learning
homar
fishery
start learning
rybołówstwo, łowisko
Francesca, your manners are appalling
start learning
Francesca, twoje maniery mnie przerażają.
Fish fillets, fish livers and roe
start learning
Filety rybne, wątróbki rybne i ikra
Nasty poacher hurt its paw.
start learning
Paskudny kłusownik zranił ci łapę
First they pluck one feather and then another.
start learning
Oskubali z jednego piórka, a teraz z drugiego
hauling up
start learning
ciągnąć w górę
tend to
start learning
mają tendencję do
The downstairs buffet is quite passable.
start learning
Bufet na dole jest całkiem znośny
heap
start learning
sterta
So, it will brace the top half of the church.
start learning
To podeprze górną część kościoła.
to wrench
start learning
szarpnąć
Sean viciously killed her daughter.
start learning
Sean okrutnie zabił jej córkę.
I can withstand the pressure for a brief time.
start learning
Mogę wytrzymać presję na krótki czas.
You're an acquired taste.
start learning
Masz specyficzne wyczucie smaku
I couldn't convince him otherwise.
start learning
Nie mogłem go przekonać, że jest inaczej.

You must sign in to write a comment