exams and grades

 0    19 flashcards    emiliasa07
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być dobrze przygotowanym
start learning
be well prepared
oblać egzamin
start learning
fail an exam
egzamin końcowy
start learning
Final Exam
dostać dobrą ocenę
start learning
get a good grade
dostać najlepsze oceny
start learning
get top marks
uzyskać najlepsze wyniki
start learning
get top results
przerabiać testy z poprzednich lat
start learning
go throughpast papees
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotować się do egzaminu
start learning
prepare for an exam
powtarzać do testu
start learning
revise for a test
nagroda
start learning
reward
uczyc sie do egzaminu
start learning
study for an exam
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
start learning
take an exam
Sprawdź swoją wiedzę
start learning
test your knowledge
oszukiwać w teście
start learning
cheat in a test
zakuwać
start learning
cram
świadectwo ukończenia szkoły
start learning
school certificate
Raport szkolny
start learning
school report

You must sign in to write a comment