exam maximizer

 0    36 flashcards    Aleksandra Jakubczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nabijać się z kogoś
start learning
to poke fun at sb
pod żadnym pozorem
start learning
on no account
daleko (do czegoś); wcale
start learning
nowhere near
nie grzeszyć urodą; nie być niczym ciekawym
start learning
not to be much to look at
sposób na osiągnięcie celu
start learning
a means to an end
doceniać kogoś/ coś
start learning
make much of sb / sth
wykorzystać coś jak najlepiej
start learning
to make the most of sth
naprawiać coś; wynagradzać coś komuś
start learning
to make amends to sb for doing sth
trzymać coś w tajemnicy przed kimś
start learning
to keep sb in the dark about sth
około; mniej więcej
start learning
in the region of
zamiast czegoś; w zamian za coś
start learning
in lieu of sth
zmienić zdanie
start learning
to have a change of heart
jeśli będzie taka potrzeba
start learning
if need be
zdobywać coś; dostawać coś
start learning
to get hold of sth
pogodzić się z czymś
start learning
come to terms with sth
podobno
start learning
by all accounts
gdyby nie...
start learning
but for...
uświadamiać coś komuś
start learning
bring sth home to sb
ponosić winę za coś; być winnym czegoś
start learning
to be to blame for sth
przyjmować coś za pewnik
start learning
take sth for granted
poczuć się czymś urażonym
start learning
take exception to sth
wypaść komuś z głowy
start learning
to slip one's mind
podstępem
start learning
under false pretences
zaskakiwać kogoś
start learning
take sb by surprise
z myślą o czymś
start learning
with a view to
w żadnym razie
start learning
under no circumstances
przyjść do głowy
start learning
to spring to mind
trafiać do kogoś; znajdować z kimś porozumienie
start learning
strike a chord with sb
rzucać na coś światło
start learning
throw light on sth
jeśli nie
start learning
short of
starać się coś zrobić
start learning
to be looking to
niewymagający prasowania
start learning
wash-and-wear
wszystko albo nic
start learning
all or nothing
tam i z powrotem
start learning
back and forth
co jakiś czas
start learning
on and off
być w rozsterce; nie wiedzieć jak coś zrobić
start learning
be at a loss

You must sign in to write a comment