Episode 18

 0    27 flashcards    annawojcieszak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to make sb do sth
You can't make me go!
start learning
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
Nie możesz mnie zmusić, żebym poszła!
... can hardly do sth / be hardly able to do sth
I can hardly breathe. / You have hardly done any work.
start learning
... prawie nie móc czegoś zrobić
Ledwo oddycham / Prawie nic nie zrobiłeś.
plenty
We've got plenty of time.
start learning
mnóstwo
Mamy mnóstwo czasu.
gangland
The gangland war ended in 1931 with the assassinations of both leaders.
start learning
Gangland
Wojna gangów skończyła się w 1931 wraz z zabiciem obu liderów.
guesswork
I did not have enough information to support my guesswork.
start learning
domysły, przypuszczenia
Nie miałem wystarczająco informacji, żeby potwierdzić moje domysły.
to mumble
He mumbled something under his breath.
start learning
mamrotać
On wymamrotał coś pod nosem.
to get straight to the point
Can you please get straight to the point?
start learning
przejść do sedna sprawy, do rzeczy
Czy mógłbyś już przejść do rzeczy?
to faint
For a moment I thought I was going to faint.
start learning
mdleć
Przez moment myślałem, że zemdleję.
be in immediate danger
start learning
Być w bezpośrednim niebezpieczeństwie
at a set time
start learning
w ustalonym czasie
to be pushed for time
start learning
nie mieć za bardzo czasu
it's (just) a matter of time
It's just a matter of time when he realises that he is no longer the president of the company.
start learning
to (tylko) kwestia czasu
To tylko kwestia czasu zanim sie zorientuje, że nie jest już dyrektorem firmy.
to lose track of time
I'm sorry I'm late, I lost track of time.
start learning
stracić poczucie czasu
Przepraszam za spóźnienie, straciłem poczucie czasu.
to run out of time
Hurry, we are running out of time!
start learning
czas sie kończy, nie mieć więcej czasu na zrobienie czegoś
Pośpiesz się, kończy nam się czas!
for the time being
We don't have money for a new car so we need to stick with this one for the time being.
start learning
jak na razie
Nie mamy pieniędzy na nowy samochód, więc musimy wytrwać z tym jak na razie.
to buy (some) time
If we cut the wires it will buy us some time before the police arrives.
start learning
kupić sobie czas, grać na zwłokę
Jeśli przetniemy druty, kupi nam to czas zanim przyjedzie policja.
to waste time
Sam wastes so much time playing video games instead of studying!
start learning
marnować czas
Sam marnuje tyle czasu grając w gry komputerowe zamiast uczyć się!
to kill time
I still have an hour before the train arrives so I'm gonna go for a walk to kill time.
start learning
zabijać czas
Nadal mam godzinę do przyjazdu pociągu, więc pójdę na spacer, żeby zabić czas.
to take your time
Don't worry, take your time.
start learning
nie śpieszyć się
Nie martw się, nie spiesz się.
A stitch in time saves nine.
start learning
Lepiej zapobiegać niż leczyć. (dosł: jeden szew teraz zapobiegnie dziewięciu w przyszłości)
Long time no see!
start learning
Dawno się nie widzieliśmy!
(There's) No time like the present!
start learning
Zrób to teraz!
The time is ripe. / When time is ripe
When time is ripe you'll tell her about everything.
start learning
Najwyższy czas. / Kiedy nadejdzie właściwa pora
Kiedy nadejdzie najwyższy czas powiesz jej o wszystkim.
Time is a great healer.
start learning
Czas leczy rany.
The time of my life.
"Get ready for the time of your life!" shouted the man on the stage.
start learning
Najlepsza chwila w życiu.
"Przygotujcie się na najlepszą chwilę w Waszym życiu!" wykrzykiwał mężczyzna na scenie.
The time will tell.
The time will tell if that was the right decision.
start learning
Czas pokaże.
Czas pokaże, czy to była dobra decyzja.
I don't have time to catch my breath / to breathe.
I'm so busy these days. I don't have time to catch my breath.
start learning
Nie mam czasu na nic.
Jestem taki zajęty ostatnio. Nie mam czasu na nic.

You must sign in to write a comment