Episode 16

 0    30 flashcards    annawojcieszak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to take the lead
He won't make the first move - you have to take the lead.
start learning
przejąć dowodzenie lub inicjatywę
On nie zrobi pierwszego kroku - musisz przejąć inicjatywę.
jam-packed
The shopping centre was jam-packed with people today!
start learning
zatłoczone, pełne ludzi
Centrum handlowe było dziś pełne ludzi!
virtually
Virtually all of our stuff have been stolen at the airport.
start learning
praktycznie
Praktycznie wszystkie nasze rzeczy zostały skradzione na lotnisku.
out of the ordinary
People are ready for something a little bit out of the ordinary.
start learning
niecodzienny, niezwykły
Ludzie są gotowi na coś niezwykłego.
inconspicuous
I drive back, looking for an inconspicuous place to park.
start learning
niepozorny, nierzucający się w oczy
Pojadę z powrotem i poszukam jakiegoś nierzucającego się w oczy miejsca do parkowania.
noticeable
There has been a noticeable increase in sales this year.
start learning
zauważalny
W tym roku był zauważalny wzrost w sprzedaży.
reluctantly
She got up reluctantly and followed him back into the study.
start learning
niechętnie
Niechętnie wstała i poszła za nim do gabinetu.
emotional ties
Sometimes it's healthy to break emotional ties with some people.
start learning
więzi emocjonalne
Czasem jest zdrowo zerwać więzi emocjonalne z niektórymi ludźmi.
to drag
You can't drag this dog, if he doesn't want to go, don't force him.
start learning
ciągnąć, wlec
Nie możesz ciągnąć tego psa, jeśli nie chce iść, nie zmuszaj go.
artificial leather
This bag is made of artificial leather.
start learning
sztuczna skóra
Ta torebka jest ze sztucznej skóry.
to shorten
I need my trousers shortened.
start learning
skracać
Muszę skrócić spodnie.
fussy
He's very fussy about what he eats.
start learning
wybredny
Jest bardzo wybredny jeśli chodzi o to co je.
to lengthen
The school year was lengthened from seven to eight months.
start learning
wydłużyć, przedłużyć
Rok szkolny został przedłużony z 7 do 8 miesięcy.
eternity
It seemed like an eternity.
start learning
wieczność
To zdawało się być wiecznością.
traceable
The criminal left traceable clues behind.
start learning
możliwy do wyśledzenia, dający się odnaleźć
Przestępca zostawił za sobą możliwy do wyśledzenia trop.
to lie low
I'm in trouble so I need to lie low for a few days.
start learning
czekać w ukryciu, nie wychylać się
Mam kłopoty, więc muszę przeczekać w ukryciu przez kilka dni.
sheer
She looked at us with sheer excitement.
start learning
czysty (o szczęściu, głupocie itp)
Popatrzyła na nas z czystą ekscytacją.
a barcode
A barcode can be found on things sold in shops.
start learning
kod kreskowy
Kod kreskowy można znaleźć na rzeczach sprzedawanych w sklepach.
installment
Your payment will be divided into six installments.
start learning
rata
Twoja płatność będzie podzielona na sześć rat.
a brand
Is brand important for you when you buy things?
start learning
Marka
Czy marka jest dla ciebie ważna, gdy kupujesz rzeczy?
wholesale
The retail price is usually double the wholesale price.
start learning
hurt
Cena detaliczna jest zazwyczaj dwukrotnie wyższa od ceny hurtowej.)
faulty
Oh no, this cable is faulty!
start learning
uszkodzony, wadliwy
O nie, ten kabel jest uszkodzony!
to return sth to the shop
I need to return the coffee machine because it's faulty.
start learning
zwrócić coś do sklepu
Muszę oddać ekspres do kawy, bo jest uszkodzony.
a rip-off
Sorry, but I think 70 pounds for that blouse is a rip-off.
start learning
zdzierstwo
Przykro mi, ale sądzę, że 70 funtów za tę bluzkę to zdzierstwo.
pricey
That car is a bit pricey for just two people.
start learning
drogie
Ten samochód jest ciut za drogi na raptem dwie osoby.
a bargain
It was a real bargain!
start learning
okazja
To była prawdziwa okazja!
a bargain hunter
My mom is a bargain hunter and she always finds the cheapest clothes.
start learning
łowca okazji
Moja mama jest łowcą okazji i zawsze znajduje najtańsze ubrania.
an exorbitant price
It was an exorbitant price to pay for four days of holidays.
start learning
wygórowana cena
To była wygórowana cena do zapłacenia jak na 4 dni wakacji.
an astronomical price
start learning
Cena astronomiczna, bardzo wygórowana
to shoplift
I used to shoplift regularly as a kid, mostly books.
start learning
kraść ze sklepu
Kiedy byłem dzieciakiem, regularnie kradłem, głównie książki.

You must sign in to write a comment