Episode 12

 0    26 flashcards    annawojcieszak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
correction
You know what these people could do?! Correction, what they will do?!
start learning
korekta, poprawka
Zdajesz sobie sprawę co mogliby zrobić ci ludzie?! Poprawka, co ci ludzie zrobią?!
cuddly
Look at all these cuddle kittens!
start learning
milusii, mięciutki
Spójrz na te wszystkie milusie kociaki!
to imply
Are you implying that I did something wrong?
start learning
dawać do zrozumienia, insynuować
Insynuujesz, że zrobiłem coś złego?
to double-cross sb
I don't want to double-cross them. I know they are dangerous.
start learning
wystawić kogoś do wiatru
Nie chcę ich wystawić do wiatru. Wiem, że są niebezpieczni.
revenge
It is not a matter of revenge, but justice must be done.
start learning
zemsta
Nie chodzi tu o zemstę, ale o konieczność wymierzenia sprawiedliwości.
to hang on
Hang on, I need to take this call.
start learning
czekać
Poczekaj, muszę odebrać.
to be implicated
You are implicated already by the very fact of talking to me now.
start learning
Być zamieszanym
Jesteś w to zamieszany już z samego powodu rozmawiania ze mną teraz.
to be on the run
They had been on the run for a couple of years.
start learning
uciekać przed policją
Uciekają policji przez ostatnie kilka lat.
to harm
Did he harm you in any way?
start learning
krzywdzić
Czy on wyrządził ci jakąś krzywdę?
to vanish
I haven't heard of him since he vanished.
start learning
znikać
Nie słyszałem o nim odkąd zniknął.
to babble
The children babbled excitedly among themselves.
start learning
paplać
Dzieci paplały podekscytowane pomiędzy sobą.
to mumble
She mumbled something about being too busy.
start learning
mamrotać
Wymamrotała coś, że jest zbyt zajęta.
to hesitate
She hesitated slightly before answering the detective's question.
start learning
wahać się
Ona zawahała się trochę zanim odpowiedziała na pytanie detektywa.
to have a face-to-face conversation
start learning
mieć rozmowę twarzą w twarz
to talk behind sb's back
Young girls often talk behind their friends' backs.
start learning
rozmawiać za plecami, obgadywać
Młode dziewczyny często obgadują swoje koleżanki.
to butt in
Sorry to butt in, but could I speak to you for a moment?
start learning
niegrzecznie przerwać / wtrącić się / "wcinać się"
Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy mógłbym porozmawiać z tobą przez moment?
to talk down to sb
I wish politicians wouldn't talk down to us as if we were idiots.
start learning
mówić do kogoś z wyższością
Chciałbym, żeby politycy nie mówili do nas z wyższością, jakbyśmy byli idiotami.
to weigh one's words
He gave evidence to the court, weighing each word as he spoke.
start learning
Ważyć słowa
Poddał dowody przed sąd, ważąc każde słowo gdy mówił.
to say sth off the record
I can tell you off-the-record that the boss wants to fire you.
start learning
powiedzieć coś poufnie, nieoficjalnie
Mogę ci poufnie powiedzieć, że szef chce cię zwolnić.
to confide in sb
She confided in me, I can't let her down.
start learning
zwierzać się komuś
Ona mi zaufała, nie mogę jej zawieść.
to click with sb
Liz and I really clicked the first time we met.
start learning
dobrze się dogadywać od pierwszego spotkania
Liz i ja dobrze się dogadujemy od pierwszego razu jak się spotkaliśmy.
to be on the same wavelength
I was surprised that we became friends so quickly, but we're just always on the same wavelength.
start learning
dobrze się rozumieć, nadawać z kimś na tych samych falach
Zaskoczyło mnie to, że staliśmy się przyjaciółmi tak szybko, ale my zawsze po prostu nadajemy na tych samych falach.
a mutual friend
Lynn and Phil met through a mutual friend.
start learning
wspólny przyjaciel
Lynn i Phill poznali się przez wspólnego przyjaciela.
a soulmate
Later that year she met Filip and she knew instantly that they were soulmates.
start learning
bratnia dusza
Później tego roku ona poznała Filipa i od razu wiedziała, że byli bratnimi duszami.
to know sb by sight
I know all my employees by sight.
start learning
znać kogoś z widzenia
Znam wszystkich moich pracowników z widzenia.
an acquaintance
He has few close friends, but numerous acquaintances.
start learning
daleki znajomy
On ma niewielu bliskich przyjaciół, ale mnóstwo znajomych.

You must sign in to write a comment