Environment and ecology

 0    92 flashcards    andrzejkwiatek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
biodegradable
start learning
biodegradowalny
eco-freak
start learning
fanatyk ekologii
eco-friendly
start learning
nieszkodliwy dla środowiska
ecological
start learning
ekologiczny
ecological disaster
start learning
katastrofa ekologiczna
ecological catastrophe
start learning
katastrofa ekologiczna
ecology
start learning
ekologia
ecosystem
start learning
ekosystem
endangered species
start learning
zagrożone gatunki
energy source
start learning
źródło energii
renewable energy source
start learning
odnawialne źródło energii
environment
start learning
środowisko
environment-friendly
start learning
przyjazny dla środowiska
environmental
start learning
dotyczący środowiska
environmental degradation
start learning
degradacja środowiska
environmental destruction
start learning
zniszczenie środowiska
environmental disaster/catastrophe
start learning
katastrofa ekologiczna
environmental issues
start learning
kwestie ochrony środowiska
environmental protection
start learning
ochrona środowiska
environmentalism
start learning
ekologia, działanie na rzecz środowiska
environmentalist
start learning
ekolog, działacz na rzecz środowiska
global warming
start learning
globalne ocieplenie
green
start learning
zielony, członek ruchu zielonych
green activist
start learning
członek ruchu zielonych
green issues
start learning
tematy ekologiczne
Greenpeace
start learning
Greenpeace
natural resources
start learning
bogactwa naturalne
nature
start learning
przyroda
nature conservation/preservation
start learning
ochrona przyrody
overpopulation
start learning
przeludnienie
overpopulated
start learning
przeludniony
ozone layer
start learning
warstwa ozonowa
ultraviolet rays/UV rays
start learning
promienie ultrafioletowe
acid rain
start learning
kwaśny deszcz
contamination
start learning
skażenie
dioxide
start learning
dwutlenek
carbon dioxide
start learning
dwutlenek węgla
sulphur dioxide
start learning
dwutlenek siarki
emission
start learning
emisja
car exhaust
start learning
spaliny samochodowe
greenhouse effect
start learning
efekt cieplarniany
greenhouse gases
start learning
gazy cieplarniane
hazardous
start learning
niebezpieczny
hazardous substance
start learning
substancja niebezpieczna
hazardous waste
start learning
niebezpieczne odpady
litter
start learning
śmieci
litter bug/litter lout
start learning
śmieciarz (osoba która śmieci)
oil slick
start learning
plama oleju
oil spill
start learning
wyciek oleju
ozone depletion
start learning
zmniejszenie warstwy ozonowej
pollutant
start learning
substancja zanieczyszczająca
air pollutant
start learning
substancja zanieczyszczająca powietrze
water pollutant
start learning
substancja zanieczyszczająca wodę
polluter
start learning
osoba lub zakład zanieczyszczający środowisko
pollution
start learning
zanieczyszczenie
air pollution
start learning
zanieczyszczenie powietrza
noise pollution
start learning
skażenie hałąsem
water pollution
start learning
zanieczyszczenie wody
radiation
start learning
promieniowanie
radioactive fallout
start learning
opad radioaktywny
sewage
start learning
ścieki
raw/unłreated sewage
start learning
surowe / nieoczyszczone ścieki
sewoge farm/works
start learning
oczyszczalnia ścieków
treated sewage
start learning
oczyszczone ścieki
waste
start learning
odpady
toxic waste
start learning
odpady toksyczne
waste reduction
start learning
redukcja odpadów
wastewater
start learning
ścieki
wastewater treatment plant
start learning
oczyszczalnia ścieków
dumping ground
start learning
składowisko odpadów
dustbin
start learning
śmietnik
dustbin bag/liner
start learning
worek na śmieci
garbage bag
start learning
worek na śmieci
garbage can
start learning
śmietnik
landfill (site)
start learning
wysypisko śmieci
reclamation
start learning
odzyskiwanie surowców wtórnych
to be contaminated (with sth)
start learning
zostać skażonym (czymś)
to biodegrade
start learning
ulegać biodegradacji
to conserve
start learning
1. oszczędzać 2. chronić
destroy
start learning
niszczyć
to die out
start learning
wymierać
to disappear
start learning
znikać
to discharge
start learning
wydzielać
recycling
start learning
recycling
refuse dump
start learning
wysypisko śmieci
rubbish
start learning
śmieci
wastepaper basket, wastebasket
start learning
kosz na papiery
to dump
start learning
skłądować
to emit
start learning
wydzielać, emitować
to harm
start learning
szkodzić
to poison
start learning
zatruwać
to reclaim
start learning
odzyskać, rekultywować

You must sign in to write a comment