English vocabulary in use elementary unit 37

 0    18 flashcards    marekwer4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
iść
start learning
iść in English
to go
Jeżdżę do pracy rowerem.
start learning
I go to work by bike.
Mój brat jeździ do pracy samochodem.
start learning
My brother goes to work by car.
Zeszłego lata pojechaliśmy do Paryża.
start learning
We went to Paris last summer.
Czy ten pociąg jedzie do Warszawy?
start learning
Is this train going to Warsaw?
Pójdziemy dzisiaj na basen?
start learning
Shall we go to the swimming pool today?
Gdzie ta droga prowadzi?
start learning
Where does this road go?
Kim wszedł do pokoju i zamknął drzwi.
start learning
Kim went into the room and shut the door.
Wszedł wolno po schodach.
start learning
He went up the stairs slowly.
Ola wyszła z domu do ogrodu.
start learning
Ola went out of the house into the garden.
Zeszła na dół po schodach.
start learning
She went down the stairs.
Adam zamierza studiować.
start learning
Adam is going to study.
Nie cierpię chodzić na zakupy.
start learning
I hate going shopping.
Zwyklę chodzę pływać rano.
start learning
I usually go swimming in the morning.
Chodźmy potańczyć
start learning
Let's go dancing.
Czy lubisz chodzić zwiedzać?
start learning
Do you like going sightseeing?
On wyjeżdźa na narty każdej zimy.
start learning
He goes skiing every winter.
Bob idzie dzisiaj na ryby.
start learning
Bob is going fishing today.

You must sign in to write a comment