English File Pre-intermediate

5  1    489 flashcards    desafio
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ekstrawertyk
start learning
an extrovert
fajny
start learning
fun
zabawny
start learning
amusing, funny
szczodry, hojny
start learning
generous
sweter rozpinany
start learning
cardigan
dres
start learning
a tracksuit
wygląd
start learning
appearance
odpowiedni
start learning
compatible
eksperyment
start learning
experiment
być z kimś w dobrych stosunkach
start learning
to get on well with
niewierność, zdrada
start learning
infidelity
partner
start learning
partner
osobowość
start learning
personality
umiejscowienie, pozycja
start learning
position
w ciązy
start learning
pregnant
poczucie humoru
start learning
sense of humour, sense of humor (ame)
w separacji
start learning
separated
symbol, znak
start learning
symbol
nietypowy, dziwny
start learning
unusual
ślub, wesele
start learning
wedding
rezerwować loty przez internet
start learning
book flights online
obrzydliwy, wstrętny
start learning
disgusting
wyjechać na weekend
start learning
go away for the weekend
wyjść z domu wieczorem
start learning
go out at night
wypożyczyć rower/ narty
start learning
hire a bike / skis
luksusowy
start learning
luxurious
nic specjalnego
start learning
nothing special
opalać się
start learning
to sunbathe, to tan
ogłosić
start learning
announce
arystokratka
start learning
aristocrat
atmosfera
start learning
atmosphere
zerwać, zakończyć związek
start learning
break up
wybory
start learning
an election
współczuć komuś
start learning
to feel sorry for somebody
flirtować
start learning
to flirt
szalenie
start learning
madly
wyjść za mąż, ożenić się
start learning
marry
fotoreporter
start learning
news photographer
majątek, posiadłość
start learning
property
kwestionariusz, ankieta
start learning
questionnaire
buntownik
start learning
rebel
hamulec
start learning
brake
komunista
start learning
communist
demokracja
start learning
democracy
demonstracja
start learning
a demonstration
poruszający, uczuciowy
start learning
emotional
walczyć (za coś, o coś)
start learning
fight for
szcześliwe zakończenie
start learning
happy ending
Latynos, Latynoska
start learning
Hispanic, Latino
pokój
start learning
peace
planeta
start learning
a planet
polityka
start learning
politics
przemówienie
start learning
speech
solidaryzować się
start learning
sympathize
spięty, zdenerwowany
start learning
tense
zwycięstwo
start learning
victory
głosowanie
start learning
vote
adoptować, przyjmować
start learning
adopt
odprawa bagażu
start learning
baggage drop-off
odbiór bagażu
start learning
baggage reclaim
wejść na pokład
start learning
to board
stanowisko odprawy
start learning
check-in desk
lot z przesiadką
start learning
connecting flight
opóźniony
start learning
delayed
udogodnienia, infrastruktura
start learning
facilities, infrastructure
ustalić dzień
start learning
to fix a day
gadżet
start learning
a gadget
pub-restauracja
start learning
gastropub
wyjście
start learning
gate
wyszukać w internecie
start learning
google
kontrola paszportowa
start learning
passport control
dźwięk dzwonka
start learning
ringtone
agresywne zachowania kierowców
start learning
road rage
kontrola bezpieczeństwa, ochrona
start learning
security
znaki (oznaczenia)
start learning
signs
mężczyzna znacznie młodszy od swojej partnerki
start learning
toy boy
zamieszczać krótkie wpisy (od serwisu Tweeter)
start learning
tweet
konferencja, narada, zebranie
start learning
conference
konkretny, określony
start learning
concrete, specific
egzotyczny
start learning
exotic
były partner
start learning
ex-partner
miejsce
start learning
location
wyrazić coś za pomocą pantomimy (bez słów)
start learning
mime
organizacja pozarządowa
start learning
non-governmental organization (NGO)
teraz, obecnie
start learning
nowadays
raj
start learning
paradise
sesja zdjęciowa
start learning
photo shoot
przewidywania
start learning
predictions
numer rezerwacji
start learning
reservation number
dach (budynku)
start learning
rooftop
szczegóły dotyczące podróży
start learning
travel arrangements
odbyć szkolenie
start learning
do a course
nakrywać stół
start learning
lay the table
hałasować
start learning
make a noise
zadzwonić
start learning
make a phone call
zaprzyjaźnić się
start learning
to make friends
zaplanować
start learning
make plans
posłać łózko
start learning
make the bed
pozbierać brudne ubrania z podłogi
start learning
pick up dirty clothes
schować ubrania
start learning
put away your clothes
wyrzucić śmieci
start learning
to take out the rubbish
posprzątać pokój
start learning
tidy your room
konto
start learning
account
aukcja
start learning
auction
przymierzalnia
start learning
a changing room
kasa (w sklepie lub supermarkecie)
start learning
checkout
dostawa
start learning
delivery
pasować rozmiarem
start learning
to fit
przedmiot
start learning
item
płatność
start learning
payment
paragon
start learning
a receipt
pasować wyglądem, odpowiadać
start learning
to suit
przymierzyć
start learning
try on
przypadkowo, nieumyślnie
start learning
accidentally
denerwujący, irytujący
start learning
annoying
boso/na bosaka
start learning
barefoot
opiekun, opiekunka
start learning
carer
kontynuować
start learning
to carry on
kolega, koleżanka z pracy
start learning
colleague
załamujący, przygnębiający
start learning
depressing
szczegóły
start learning
details
zachęcać
start learning
to encourage
ekskluzywny, luksusowy
start learning
exclusive
bal kostiumowy
start learning
fancy dress party
projektant mody
start learning
fashion designer
nawyk
start learning
habit
wysokie obcasy
start learning
high heels
złudzenie
start learning
illusion
zazdrosny
start learning
jealous
masaż
start learning
massage
pilot zdalnego sterowania
start learning
remote
reputacja
start learning
reputation
życie towarzyskie
start learning
social life
sieci społecznościowe
start learning
social networking
mówić prawdę
start learning
tell the truth
suknia ślubna
start learning
wedding dress
stylowy, elegancki, szykowny
start learning
chic
dyslektyk
start learning
dyslexic
wyczucie stylu
start learning
fashion sense
zabić, zniszczyć
start learning
to kill
przejść dalej
start learning
proceed
przewracać oczami
start learning
roll your eyes
szycie
start learning
sewing
ekscytujący, podniecający
start learning
exciting
zanieczyszczony
start learning
polluted
bezpieczny
start learning
safe
skróty
start learning
Shortcuts
zaniepokojony
start learning
anxious
kości
start learning
bones
móżg
start learning
brain
znaki
start learning
characters
być sfrustrowanym
start learning
feel frustrated
choroby
start learning
illnesses
układ odpornościowy
start learning
immune system
niecierpliwy
start learning
impatient
mieszkańcy
start learning
inhabitants
poirytowany
start learning
irritated
oszczędzać czas
start learning
save time
pobudzać
start learning
stimulate
zestresowany
start learning
stressed
tradycyjny
start learning
traditional
chory, niezdrowy (o osobie)
start learning
unwell
orzeczenie
start learning
verdict
tracić czas
start learning
waste time
architektura
start learning
architecture
kontynent
start learning
a continent
reszta (wydawana w sklepie)
start learning
change
przerażający
start learning
frightening
wspaniałomyślny
start learning
generous
breloczek
start learning
keyring
naukowy, fachowy
start learning
scientific
filtr przeciwsłoneczny
start learning
sunscreen
naprawić
start learning
mend
nie zdążyć (na coś)
start learning
miss
naprawić
start learning
repair
stale, ciągle
start learning
constantly
odcinek (serialu)
start learning
episode
spodziewać się
start learning
expect
zaręczyć się
start learning
to get engaged
zaimprowizować
start learning
impress
interpretacja
start learning
interpretation
lista
start learning
list
długotrwały
start learning
long distance
mocno zainteresowany
start learning
passionate
psychoanalityk
start learning
psychoanalyst
nagrać
start learning
record
nieznajomi
start learning
strangers
sukces
start learning
success
utalentowany
start learning
talented
zadecydowanie (nie)
start learning
definitely (not)
Wątpię w to.
start learning
I doubt it.
poprzedni
start learning
previous
prawdopodobnie (nie)
start learning
probably (not)
wersja
start learning
version
nie mieć nic przeciwko robieniu czegoś
start learning
don't mind doing
postanowić wyjechać
start learning
decide to go
zapomnieć wyłączyć
start learning
forget to turn off
kontynuować pracę
start learning
to go on working
nienawidzić być
start learning
hate being
mieć nadzieję zobaczyć
start learning
hope to see
uczyć się prowadzić samochód
start learning
learn to drive a car
lubić mieć (być zadowolonym z posiadania czegoś)
start learning
like having
musieć iść
start learning
need to go
planować wziąć ślub
start learning
plan to get married
symulować chorobę
start learning
pretend to be ill
obiecać zapłacić
start learning
promise to pay
pamiętać o zabraniu
start learning
remember to bring
spędzać czas na rozmowie
start learning
spend time talking
przestać robić
start learning
stop making
postarać się (coś) zdobyć
start learning
try to get
chcieć zdążyć (na coś)
start learning
want to catch
ambicje
start learning
ambitions
oddychać
start learning
to breathe
kontrowersyjny
start learning
controversial
mocno, pewnie, stanowczo
start learning
firmly
pełnia księżyca
start learning
full moon
witać, przywitać
start learning
greet
magiczny
start learning
magical
zawiadomienie
start learning
notice
obowiązkowy
start learning
obligatory
dozwolony, dopuszczalny
start learning
permitted
czytać nuty
start learning
read music
powtarzać materiał
start learning
to revise
rytm
start learning
rhythm
pozostać w dobrych stosunkach
start learning
stay friends
przetrwać, przeżyć
start learning
survive
taktyka
start learning
tactic
niewiarygodnie, niesamowicie
start learning
incredibly
intensywny
start learning
intensive
rozmówki
start learning
phrasebook
używać rąk
start learning
use your hands
dostać pracę
start learning
to get a job
otrzymać wiadomość
start learning
get a message
kupić gazetę
start learning
get a newspaper
kupić prezent
start learning
get a present
kupić bilet
start learning
get a ticket
dostać e-mail
start learning
get e-mail
zezłościć się
start learning
get angry
poprawić się
start learning
get better
ochłodzić się (o pogodzie)
start learning
get colder
rozwieść się
start learning
to get divorced
nabrać formy
start learning
get fit
dotrzeć do domu
start learning
to get home
zgubić się, zabłądzić
start learning
get lost
zdenerwować się
start learning
to get nervous
być w dobrych stosunkach (z kimś)
start learning
get on well with
iść do szkoły
start learning
get to school
iść do pracy
start learning
get to work
pogorszyć się
start learning
get worse
pożyczyć pieniądze od kogoś
start learning
borrow money from someone
przynieść słownik
start learning
bring your dictionary
przywieźć coś z wakacji
start learning
bring something back from holiday
nosić torbę
start learning
carry a bag
zarabiać pieniądze
start learning
earn a salary, earn money
znaleźć pracę
start learning
to find a job
znaleźć okulary
start learning
find your glasses
mieć nadzieję, że zdarzy się coś dobrego / zrobić coś
start learning
hope that something good will happen
mieć nadzieję zrobić coś
start learning
to hope to do something
znać kogoś dobrze
start learning
know someone well
wiedzieć coś (o kimś)
start learning
know something
pożyczyć pieniądze komuś
start learning
to lend money to someone
patrzeć na zdjęcie
start learning
look at a photo
patrzeć na zegarek
start learning
look at your watch
szukać pracy
start learning
to look for a job
wyglądać na szczęśliwego
start learning
look happy
wyglądać na około 25 lat
start learning
look about 25 years old
wyglądać jak własna matka/ modela
start learning
look like your mother / a model
zgubić okulary
start learning
lose your glasses
przegrać mecz
start learning
to lose a game/a match
spotkać się z kimś po raz pierwszy
start learning
meet someone for the first time
spóźnić się na autobus/ lekcję
start learning
miss the bus / a class
powiedzieć coś do kogoś
start learning
say something to someone
przeprosić (kogoś)
start learning
say sorry
powitać (kogoś)
start learning
say Hello
zabrać parasol
start learning
take an umbrella
zabrać dzieci do szkoły
start learning
take your children to school
powiedzieć coś komuś
start learning
tell somebody something
powiedzieć kłamstwo
start learning
tell a lie
powiedzieć dowcip
start learning
tell a joke
czekać na autobus
start learning
wait for a bus
czekać długo
start learning
wait for a long time
nosić ubrania, biżuterię
start learning
wear clothes, jewellery
zdobyć nagrodę
start learning
win a prize
wygrać mecz
start learning
to win a match
zaleta
start learning
advantage
zamieć śnieżna
start learning
a blizzard
spokojnie
start learning
calmly
zmienić zdanie
start learning
change your mind
okoliczności
start learning
circumstances
cyklon
start learning
a cyclone
bardzo zakochany
start learning
deeply in love
(osoba), z którą ciążko się dogadać
start learning
difficult to get on with
sennie
start learning
drowsily
pijany
start learning
drunk
trzęsienie ziemii
start learning
earthquake
powódź
start learning
a flood
pożar lasu
start learning
a forest fire
podjąć próbę (zrobienia czegoś)
start learning
go for it
przemyśleć coś jeszcze raz
start learning
have second thoughts
impuls
start learning
impulse
być w kontakcie (z kimś)
start learning
keep in touch
władczo
start learning
masterfully
monsun
start learning
monsoon
raz w życiu
start learning
once in a lifetime
oddzielny, odrębny
start learning
separate
oddzielnie
start learning
separately
burza
start learning
a storm
przedmieścia
start learning
suburbs
podejrzliwy
start learning
suspicious
ufać, wierzyć
start learning
trust
tsunami
start learning
tsunami
szeptać
start learning
whisper
ze złością
start learning
angrily
główny artykuł w gazecie
start learning
feature
cecha charakterystyczna, funkcja
start learning
feature
otrzymać poradę
start learning
get advice
wieloryb
start learning
whale
wyrażenia, zwroty
start learning
phrases
nienormalny
start learning
abnormal
agresywny
start learning
aggressive
uczulony
start learning
allergic
szczekać
start learning
to bark
ugryźć
start learning
bite
skomplikowany
start learning
complex
lekarstwo
start learning
a drug
metoda leczenia, lekarstwo
start learning
cure
skuteczny
start learning
effective
dryfować, unosić się na wodzie
start learning
float
futro
start learning
fur coat
królik doświadczalny /świńka
start learning
guinea pig
owady
start learning
insects
zachować spokój
start learning
keep still
logiczny
start learning
logical
przezwyciężać
start learning
overcome
panika
start learning
panic
fobia
start learning
phobia
jadowity, trujący
start learning
poisonous
safari
start learning
a safari
brzeg
start learning
shore
ukąszenie
start learning
sting
ssać
start learning
to suck
pocić się
start learning
sweat - sweat/sweated - sweat/sweated
terapia
start learning
therapy
zawiązać
start learning
tie
postępowanie
start learning
proceedings
ocet
start learning
vinegar
pomachać
start learning
wave
wstecz
start learning
backwards
nowotwór, rak
start learning
cancer
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
występy publiczne
start learning
public speaking
szanowany
start learning
respected
przejść na emeryturę
start learning
to retire
szkoła średnia
start learning
secondary school
mieszkanie na ostatnim piętrze
start learning
top floor flat
oprzeć (na czymś)
start learning
base
zachowanie
start learning
behaviour
gra planszowa
start learning
board game
kamizelka kuloodporna
start learning
bullet-proof vest
kamizelka
start learning
a waistcoat, vest (ame)
zaprojektować
start learning
design
odkryć
start learning
to find out
jednorazowy
start learning
disposable
skupienie
start learning
focus
podstawowy, zasadniczy
start learning
fundamental
suszarka do włosów
start learning
a hairdryer, a hair drier
młotek
start learning
hammer
informatyka
start learning
information technology
wynaleźć
start learning
to invent
wynalazek
start learning
an invention
logo
start learning
logo
oceny, stopnie
start learning
marks
materiał
start learning
material
pieluchy
start learning
nappies
powieść
start learning
novel
wychowanie fizyczne
start learning
physical education (PE)
prezes
start learning
president
psychologia
start learning
psychology
religia
start learning
religious education
świadectwo
start learning
a report
nauki ścisłe
start learning
science
początek
start learning
starting point
przedmioty (w szkole)
start learning
subjects
arytmetyka
start learning
arithmetic
postawa
start learning
attitude
obowiązkowy, przymusowy
start learning
obligatory, compulsory
wprawiać w zakłopotanie
start learning
confuse
zamieszanie
start learning
confusion
ciekawski
start learning
curious
decyzja
start learning
decision
stanowczy
start learning
decisive
źle zorganizowany
start learning
disorganized
niezadowolony
start learning
dissatisfied
edukować
start learning
to educate
edukacja
start learning
education
wybierać np. prezydenta, urzędnika
start learning
elect
kwiecisty
start learning
flowery
wyobraźnia
start learning
imagination
mało stanowczy, niezdecydowany
start learning
indecisive
przezwisko
start learning
nickname
możliwości, opcje
start learning
options
możliwości
start learning
possibilities
badacz, badaczka
start learning
researcher
szkoła wyłacznie męska lub żeńska
start learning
same sex school
zepsuć, zmarnować
start learning
spoil
naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy
start learning
across
wrócić
start learning
to come back
wysiąść
start learning
to get out, to get off
wracać
start learning
go back
do
start learning
into
uciekać
start learning
run away, run off
w kierunku
start learning
towards
skończyć się
start learning
be over
zadzwonić ponownie
start learning
call back
no, proszę
start learning
come on
wypełniać
start learning
to fill in
lubić kogoś, mieć z kimś dobre stosunki
start learning
get on with
oddać
start learning
to give back
rzucić
start learning
to give up
odejść, wyjechać
start learning
go away
wyjść
start learning
go out
oczekiwać, czekać
start learning
look forward to
wyszukać
start learning
look up
oddać pieniądze
start learning
to pay back
podnieść, Podnieś te ubrania z podłogi
start learning
pick up, Pick up these clothes from the floor
odłożyć, Czy możesz odłożyć swoje ubrania
start learning
to put away, Can you put away your clothes?
bałagan
start learning
mess
bałaganiarz, brudas, flejtuch
start learning
slob
założyć (ubranie), Idź i założ piżamę
start learning
put on, Go and put on your pyjamas
piżama
start learning
pyjamas, pajamas (ame)
zwrócić
start learning
to take back
zdjąć (ubranie)
start learning
take off
wyrzucić
start learning
throw away
ściszyć
start learning
turn down
podgłośnić
start learning
turn up
zapisać
start learning
write down
lekkoatletyka
start learning
athletics
pokonać
start learning
to beat
obwiniać, winić
start learning
blame
boks
start learning
boxing
trener
start learning
a coach
kontakt
start learning
contact
jazda na rowerze
start learning
cycling
przegrana
start learning
defeat
odwodniony
start learning
dehydrated
godność
start learning
dignity
dyskwalifikować
start learning
disqualify
falstart
start learning
false start
głupiec
start learning
fool
piłka ręczna
start learning
handball
niekompetentny
start learning
incompetent
obrażać
start learning
to insult
zamiar, intencja
start learning
intention
wyścigi (samochodowe)
start learning
motor racing
przeciwnik
start learning
an opponent
sędzia (sportowy)
start learning
a referee, a umpire
rugby
start learning
rugby
strzelić bramkę
start learning
to score a goal
narciarstwo
start learning
skiing
przeszkoda (na polu golfowym)
start learning
bunker
podniecenie, podekscytowanie
start learning
buzz
zbieg okoliczności
start learning
coincidence
koncentrować się
start learning
concentrate
pełen energii
start learning
energetic
gol
start learning
goal
dziura
start learning
hole
identyczny
start learning
identical
okrążenie (wokół stadionu)
start learning
lap
piłka meczowa
start learning
match point
siatka
start learning
a net
rzut karny
start learning
penalty
serwować
start learning
serve
bieżnia
start learning
a track
areszt
start learning
an arrest
budować związki, relacje
start learning
build connections
czuć się winnym
start learning
feel guilty
geny
start learning
genes
plotka
start learning
a gossip
plotkować
start learning
to gossip
generalnie, ogólnie
start learning
in general
miejscowy, lokalny
start learning
local
niania, opiekunka
start learning
nanny
przekazywać (informacje)
start learning
pass on
przyjemność
start learning
pleasure
ceramika
start learning
pottery
życie prywatne
start learning
private life
złodziej, rabuś
start learning
a robber
wybór
start learning
selection
umiejętność społeczna
start learning
social skills

You must sign in to write a comment