Employment

 0    78 flashcards    majczakagnieszka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zatrudnienie
start learning
employment
kwalifikacje
start learning
qualifications
doświadczenie
start learning
experience
sekcja
start learning
section
aplikacja
start learning
application
rozmowa kwalifikacyjna (w sprawie pracy)
start learning
interview (for a job)
tuzin
start learning
dozen
odpowiadać
start learning
reply
zastanawiam się
start learning
I wonder
oferta
start learning
offer
wysłać
start learning
send it off
ubiegać się o
start learning
to apply for
wynagrodzenie
start learning
salary
tymczasowy
start learning
temporary
wymagać/poszukiwać
start learning
requires
stawka
start learning
rate
umiejętności
start learning
abilities/skills
istotne
start learning
essential
według
start learning
according to
zalety / korzyści
start learning
Advantages / Benefits
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
zwolniony z pracy
start learning
sacked
niezawodny
start learning
reliable
skrupulatny, sumienny
start learning
meticulous, conscientious
elastyczny
start learning
flexible
pewny siebie
start learning
self-confident
uporządkowany, zorganizowany
start learning
structured, organized
na szczycie swojej pracy
start learning
on top of your work
niezależny
start learning
independent
zwykle polega na
start learning
tend to rely on
dużo zdrowego rozsądku
start learning
much common sense
używać umysłu
start learning
use the mind
szczera
start learning
honest
bezrobotny, bez pracy
start learning
unemployed/ out of work
zostac zwolnionym
start learning
was fired/ was sacked/ dismissed
być zbędnym/ stracic prace
start learning
be made redundant/ lose their jobs
zdziwiony
start learning
amazed
ogłosić
start learning
announce
powody
start learning
reasons
osiągnąć coś
start learning
to achieve something
nadać znaczenie mojemu życiu
start learning
to give meaning to my life
dobrze płatna praca
start learning
well paid job
samochod sluzbowy
start learning
company car
system emerytalny, w którym tylko pracodawca opłaca składki
start learning
pension scheme
dostac awans
start learning
get promotion
nadgodziny
start learning
overtime
mozesz szybko awansowac
start learning
you can work your way up quite quickly
prywatna opieka medyczna
start learning
private health insurance
pol etatu
start learning
Part-time
dzien wolny od pracy
start learning
day off
przesuwac sie po szczeblach kariery
start learning
move up the career ladder
uczeszczac
start learning
attend
sprawa
start learning
deal
z wyjatkiem jednego
start learning
except one
koledzy
start learning
colleagues
powtarzalne
start learning
repetitive
satysfakcjonujacy
start learning
rewarding
bardzo trudne
start learning
very challenging
personel
start learning
staff
dolaczyc
start learning
join
pare miesiecy temu
start learning
a few months ago
dzien w dzien
start learning
day in day out
odpowiedzialnosc
start learning
responsibility
oblepiony
start learning
stuck
wolny eteat
start learning
job vacancy
zezwolenia
start learning
permits
ważny
start learning
valid
powiadomić
start learning
advise
akceptowane przyjmowane
start learning
acknowledged
brać udział w
start learning
attend
wymagać (od kogoś)
start learning
require (from someone)
oceniać
start learning
assess
informacje zwrotne
start learning
FEEDBACK
osoba ubiegająca się o pracę
start learning
candidate
referencje
start learning
references
umiejętności
start learning
abilities/skills
żądać
start learning
request
potwierdzenie
start learning
confirmation

You must sign in to write a comment