Employment and the job market 2

 0    27 flashcards    markiewiczagata
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Urlop macierzyński / ojcowski
start learning
maternity/paternity leave
praca o stałych godzinach
start learning
nine-to-five job
na takich samych warunkach
start learning
on equal terms
przepracowywać się
start learning
overwork
posada
start learning
position
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
zwolnić się, zrezygnować z pracy
start learning
quit/resign
wymagania
start learning
requirements
przejść na emeryturę
start learning
retire
emerytura
start learning
retirement
przekwalifikować się
start learning
retrain
prowadzić usługi / biznes
start learning
run a service/business
prowadzić swój własny biznes
start learning
run your own business
zwolnić kogoś
start learning
sack sb/ give sb the sack/ fire sb
założyć firmę
start learning
set up a company
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
wziąć dzień wolny
start learning
take a day off
prowadzić nabór pracowników
start learning
take on employees
przejmować od kogoś
start learning
take over from sb
praca wiąże się
start learning
the job involves
bezrobotni
start learning
the unemployed
wolna posada
start learning
vacancy
powołanie
start learning
vocation
pracować w domu
start learning
work from home
pracować w firmie
start learning
work for a company
pracować dotrzymując terminów
start learning
work to deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work overtime

You must sign in to write a comment