Employment and the job market 1

 0    30 flashcards    markiewiczagata
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Gospodarka oparta na rolnictwie
start learning
agriculture-based economy
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for the position of
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge
zostać zwolnionym
start learning
be made redundant
być bezrobotnym
start learning
be out of work
dostać awans
start learning
be promoted
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
być swoim własnym szefem
start learning
be your own boss
kariera w
start learning
career in
perspektywa kariery
start learning
career prospects
wykonywać obowiązki
start learning
carry out duties
tania siła robocza
start learning
cheap labour
wybór zawodu
start learning
choice of career
radzić sobie z czymś
start learning
cope with
(pracować jako) wolny strzelec, na zlecenia
start learning
(do) freelance work
pracować dorywczo
start learning
do odd jobs
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours/flexi-time
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
fringe benefits/perks
wyjechać w sprawach zawodowych
start learning
go away on business
Zbankrutować
start learning
go bankrupt/out of business
(pójść na) zwolnienie, urlop
start learning
(go on) leave
strajkować
start learning
go on strike
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
gospodarka oparta na informacji
start learning
information economy
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
rynek pracy
start learning
labour market
zwolnić kogoś z pracy
start learning
lay sb off
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job

You must sign in to write a comment