Elita, SB, r5

 0    100 flashcards    bewas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
najważniejszy
start learning
the most important
najmniej ważny
start learning
the least important
szczescie osobiste
start learning
Personal happiness
w przybliżeniu
start learning
approximately
odzyskiwac (zdrowie)
start learning
recover (health)
stopniowa utrata wzroku
start learning
gradual loss of sight
odległy
start learning
remote
wyrok śmierci
start learning
death sentence
niezmordowanie
start learning
tirelessly
cel osobisty
start learning
personal goal
wyleczyć
start learning
cure
ślepota
start learning
blindness
zdecydowanie
start learning
by far
uleczalny
start learning
treatable
ciężar
ciężar dla rodziny
start learning
burden
family burden
śmiały, odwazny
start learning
daring
przywracanie
start learning
restoration
znakomity
start learning
accomplished
oddany
start learning
devoted
porażka
start learning
failures
osiągnięcie
start learning
accomplishment
wstążka
start learning
ribbon
własność
start learning
property
posiadanie
start learning
possession
uparty
start learning
stubborn
cenny
start learning
valuable
bestseller
start learning
blockbuster
czcić
start learning
worship
klapa(np. o filmie)
start learning
flop (np. o film)
zazdrość
start learning
envy
skromny
start learning
modest
perfekcyjny
start learning
flawless
wadliwy
start learning
faulty
cieszący się złą sławą
start learning
infamous
słynny
start learning
renowned
męczący
start learning
tiring
historia zawrotnej kariery
start learning
rags to riches story
ubóstwo
urodzony w biedzie
start learning
poverty
born into poverty
porzucony
start learning
abandoned
zaniedbany, zrujnowany
start learning
rundown
sąsiedztwo
start learning
neighborhood
trudności życiowe
start learning
hardship
napęd, entuzjazm
start learning
drive
wspinac się po drabinie kariery
start learning
climb up the ladder of success
prośba, życzenie
start learning
request
zakaz
start learning
prohibition
przezwyciężyć
start learning
overcome
nie ustawać w wysiłkach
start learning
persist
stracić nadzieję
start learning
lose hope
wpływowy
start learning
influential
codzienne życie
start learning
daily life
rozczarowany
start learning
disappointed
przekonywać
start learning
persuade
zaleta
start learning
advantage
wada
start learning
disadvantage
porażka
start learning
defeat
wchodzić w spółkę
start learning
go into partnership
zbankrutować
start learning
go bankrupt
robić interesey
start learning
do businesss
robię wszystko co mogę
start learning
do my best
poczynić postępy
start learning
make progress
przynosić zysk
start learning
make a profit
wykorzystać szansę
start learning
take a chance
zajmować miejsce
start learning
take the place of
skapitulować, poddać się
start learning
throw in the towel
kompan
start learning
fellow
rozbierać coś
start learning
to take sth apart
przeciętny
start learning
average
zainteresowany komputerami
start learning
interested in computers
rezygnować z nauki
start learning
drop out
wyolbrzymiać
start learning
exaggerate
wiarygodny
start learning
believable
skrót
start learning
contraction
sądzić, oceniać
start learning
judge
wyrok, orzeczenie
start learning
judgment
koncentrować się na
start learning
focus on
mierzyć
start learning
measure
społeczeństwo
start learning
society
podziwiać
start learning
admire
dziedziczyć
start learning
inherit
bogactwo
start learning
wealth
pomimo
start learning
in spite of
zdobywać (punkty)
start learning
score
kontrargument
start learning
counterargument
wprowadzenie
start learning
introduction
zakończenie
start learning
conclusion
prosty, surowy
start learning
severe
wyczerpujący, męczący
start learning
demanding
umożliwiać
start learning
enable
przewidywalny
start learning
predictable
nieprzewidywalny
start learning
unpredictable
przezwyciężyć
przezwyciężyć trudności
start learning
overcome
overcome difficulties
ustalać cele
przykład ze słówkiemspeł
start learning
set goals
spełniać oczekiwania
start learning
live up to one's expectations
być wytrwałym
start learning
be persistent in
osiągnąć sukces
start learning
achieve success
pech
start learning
bad luck
nieszczęście
start learning
misfortune
trudności życiowe
start learning
hardships
ciągnąć
start learning
pull

You must sign in to write a comment