0 Person likes this. Give a Like!

bewas bewas

I started using VocApp 2790 days ago. I have 531 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 375 lessons. The date of my last visit is 2020-05-18 07:25:15.

Flashcards created by me


aaaa1
słówka 1-BR
Aga, 5a-5d
Vocabulary 6
1 A, B-kl IV
Aga-1b, 1c
Vocabulary 1c, 1d- IV kl.
vocabulary 2a, 2b
vocabulary 2c, 2d
vocabulary 3a, 3b-IVkl.
voabulary 7a, 7b
vocabulary 7c, 7d
Vocabulary 8a, 8b-kl.5
Vocabulary 8c, 8d-kl.5
Vocabulary 9a-9b, kl.5
Vocabulary 9c-9d, kl.5
Tom Sawyer
Vocabulary 10a-10b, kl.5
Vocabulary 10c-10d, kl.5
Vocabulary 1a, kl.5
Vocabulary 1 appearance, kl.5
Vocabulary 1b, kl.5
Vocabulary 1c, kl.5
Vocabulary 1d, kl.5
fruit-owoce
vegetables
Food and drink
Vocabulary 2a, kl.5
Vocabulary 2b, kl.5
Vocabulary 2c, kl.5
Vocabulary 2d, kl.5
Vocabulary 3a, kl. 6
Vocabulary 3b, kl. 6
Vocabulary 3c, kl. 6
Roz. 1, lekcja 1
Roz. 1, lekcja 2
Roz. 1, lekcja 3
Roz. 1, lekcja 4
Vocabulary 4a, kl.6
Vocabulary 4b, kl.6
Vocabulary 4c, kl.6
Vocabulary 4d, kl.6
Elita- WB1
Moja lekcja
English matters, roller coaster
Vocabulary 5a, kl.6
Vocabulary 5b, kl.6
Vocabulary 5c, kl.6
Vocabulary 5d, kl.6
Elia, sb r2
elita, SB, r.3
Vocabulary 6a, kl.6
Vocabulary 6b, kl.6
Vocabulary 6c i 6d, kl. 6
Elita, SB, r4
Vocabulary 6 our world+our school, kl.6
Vocabulary 7a, kl.6
Vocabulary 7b, kl. 6
Life of Plastic
Elita, SB, r5
Elita, sb, r.6
Vocabulary 7c, kl. 6
Vocabulary 7d, kl.6
Fox 2015
Elita, sb 7
Vocabulary 8a, kl. 6
Vocabulary 8b, kl. 6
Vocabulary 8c, kl. 6
Vocabulary 8d, kl.6
Vocabulary F&G, KL.6
Vocabulary 9a, kl.6
Vocabulary 9b, kl.6
matematyka - english
synonimy, a
synonimy,2
Elita, sb 9-repeat
Vocabulary 9c, kl.6
Vocabulary 9d + Enta, kl. 6
Amerykański, kl.6
B.J. Thomas str. 16
Rozdział 6, lekcja 1, j niem
Elita, sb r. 10-kopia
Human Sounds, BJ Thomas
Ways of looking, BJ Thomas
Walking, BJ Thomas
Body movements 1, BJ Thomas
J. Niem. lekcja 5, rozdz 6
J. niem. lekcja 6, rozdz6
B.J. Thomas, str. 20, zad 1
B. J Thomas, str. 20, zad 2
B.J. Thomas, str. 21
Elita, sb. r 11
Elita, sb. r. 12
Othello
Cool queens, prof Szeligowska
rodzina
Matik 2c
Traveller 2
make - wyrażenia
czasowniki 1
być
Elita, Traveller 2
Paris
Paris attacks
food
Unit 3
oil for life
listening 1
Phrasal verbs 1
Unit 4a
Unit 4b
Mięso
Ryby
Nabiał
Matik, 5a
zaimki dzierżawcze
Produkty zbożowe
słodycze
napoje
owoce
warzywa
dodatki
zioła
porcje żywności
zastawa stołowa i sprzęt
potrawy i przygotowanie
unit 5b, Matik
Traveller, unit 3
Matik, 6a
Matik, 6b
str 32-39
pets
Winter break
6c
Matik, 5c
unit 4, kl 1
Mtik, kl. 2, 7a
Have got
Matik, kl. 2, 7b
Theatre, 1 kl
8 a - talent show
8b - abracadabra
Matik unit 10a
Matik, unit 10b
słówka str 76
Niemiecki- powitania
Matik, 10c
Matik, kl 2, 9a
Matik, kl 2 , 9b (pogoda)
Matik, kl 2 9c (ubrania)
matik kl2 11a
matik, kl2.11b
Matik, kl. 2 , 11c
Matik, niem.kl. 3, Kapitel 1
Matik, niem, kl 3, liczebniki 1-20 20-100
Moja lekcja
the moon 1
Matik, 12a, kl.2
Matik, 12b, kl.2
test sz
dni tygodnia
Traveller, B2, unit 1
Traveller, B2, unit 3
Matik, kl. 3 , unit 1b
Moja lekcja
test
Respiration system
Moja lekcja
Moja lekcja
Matik kl. 3 , unit 2a
Matik, kl. 3, 2b
Matik klasa 3 Unit3a
niemiecki, Matik kl.3
MAtik 3b, 3b
niemiecki str. 32, kl.3
Matik kl3 Unit 4a
baza 4a
Matik kl. 3 Unit 4b
Matik kl. 3Unit 4c
Matik, kl 3, unit 5a
Moja lekcja
Matik Kl. 3 Unit. 5b
Moja lekcja
Matik kl. 3 Unit 5c
Matik KL 3b, rodzina i zawody
Matik kl. 3b Unit 6a
Matik kl. 3b Unit 6b=6c
kuchnia - słownictwo
klasa 4b rozdział lekcja 1
4b Rozdział 1 lekcja 3,4
Rozdział 1 lekcja 5
Niemiecki Lekcja 6 rozdział 1
Niemiecki klasa 4b lekcja 7 rozdział 1
angielski Unit 7a, 7b, 7c
Rozdział 1 Lekcja 8
Moja lekcja
Near death experience, 1
Rozdział 1 , lekcja 9
Rozdział 1 lekcja 10
Matik kl4b unit 8a, b,c
N KL. 4b S22
Klasa 4b uniet 8 a, b,c
8d
DE Klasa 4 Rozdział 2 lekcja 1,2
EN Klasa 4, Unit 9 a, b,c
rozdział 2, lekcja 3,4
Niemiecki rozdział 1 lekcja 5,6,7
DE Klasa 4 Rozdział 2 Lekcja 3-4
DE Klasa 4 Rozdział 2 Lekcja 5-6
DE Klasa 4 Rozdział 2 Lekcja 7-8
DE Klasa 4 Rozdział 2 Lekcje 9-10
Wakacje, problemy nastolatków, przemoc w szkole
DE Klasa 4 Rozdział 3 Lekcja 1,2,3
DE Klasa 4 Rozdział 3 Lekcja 4-5
EN Klasa 4, Unit 11 Liczebniki
DE Klasa 4 Rozdział 3 Lekcja 6-7
DE Klasa 4 Rozdział 3 Lekcja 8-9
niemiecki, lekcja 9a
AN module 11+12
AN unit 11-12, cd
niemiecki, Rozdz. 4 , lekcje 1-3
Matik kl.# unite 1a
kl. 3, Unit 1c
Matik kl. 3 unit 2c
DE Klasa 4 Rozdział 4 Lekcja 4,5,6
prof Piatek, lektura 25 02 2018
DE Klasa. 4b Rodział.4 Lekcja 7,8,9
De klasa 4b rozdział.4 Lekcja. 10
DE Klasa 4 Rozdział 5 Lekcja 1,2,3
Ang, kl. 4b Lekcja 1c
DE Klasa 4 Rozdział 5 lekcja 7
DE Klasa 4 Rozdział 5 lekcja 8
DE Klasa 4 Rozdział 5 lekcja 9
Beata, ekonomia 1
Beata- ekonomia, 2
Zawody rozdział 1
Sporty 1
DE Klasa 4 Rozdział 5 Lekcja 4
Moja lekcja
DE Klasa 4 Rozdział 5 Lekcja 5
DE Klasa 4 Rozdział 5 Lekcja 6
Starland, kl. 4, 2a
DE Klasa 4 Rozdział 6 Lekcja 1
DE Klasa 4 Rozdział 6 Lekcja 2
DE Klasa 4 Rozdział 6 Lekcja 3
częstotliwości
ANG. kartkówka
DE Klasa 4 Rozdział 6 Lekcja 4
DE Klasa 4 Rozdział 6 Lekcja 5
DE Klasa 4 Rozdział 6 Lekcja 6
DE Klasa 4 Rozdział 6 Lekcja 7
DE Klasa 4 Rozdział 6 Lekcja 8
Moja lekcja
DE Klasa 5 Rozdział 1 Lekcja 1
DE Klasa 5 Rozdział 1 Lekcja 2
DE Klasa 5 Rozdział 1 Lekcja 3
słówka klasa 5 str 33
słówka z zadania 4,5 str35
DE Klasa 5 Rozdział 1 Lekcja 4
DE Klasa 5 Rozdział 1 Lekcja 5
DE Klasa 5 Rozdział 1 Lekcja 6
DE Klasa 5 Rozdział 1 Lekcja 7
DE Klasa 5 Rozdział 1 Lekcja 8
DE Klasa 5 Rozdział 1 Lekcja 9
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 1
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 1
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 2
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 1
Modul 1 słówka 1
Modul 1 słówka 2
Modul 1 część 3
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 3
Starland str 50-51
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 4
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 5
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 6
ang, kl 5, 4d, suggestions
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 7
ang, kl 5, 5-5a
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 8
DE Klasa 5 Rozdział 2 Lekcja 9
str 64 i 66 kartkówka
DE Klasa 5 Rozdział 3 Lekcja 1
DE Klasa 5 Rozdział 3 Lekcja 2
DE Klasa 5 Rozdział 3 Lekcja 3
DE Klasa 5 Rozdział 3 Lekcja 4
DE Klasa 5 Rozdział 3 Lekcja 5
Starland, kl 5 , 6a
Starland, kl5, 6b, 6c
Starland, kl5, 6d, 6e
Starland, kl5, 6e, 6f
Starland, kl5, 7a
Starland, kl5, 7b, 7c
DE Klasa 5 Rozdział 3 Lekcja 6
DE Klasa 5 Rozdział 3 Lekcja 7
DE Klasa 5 Rozdział 3 Lekcja 8
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 2
Spawdzian modul 7
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 3
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 1
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 1
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 2
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 3
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 4
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 5
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 6
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 7
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 8
DE Klasa 5 Rozdział 4 Lekcja 9
DE Klasa 5 Rozdział 5 Lekcja 1
DE Klasa 5 Rozdział 5 Lekcja 2
Grace i Frankie- słówka 1
DE Klasa 5 Rozdział 5 Lekcja 3
DE Klasa 5 Rozdział 5 Lekcja 4
DE Klasa 5 Rozdział 5 Lekcja 5
DE Klasa 5 Rozdział 5 Lekcja 6
DE Klasa 5 Rozdział 5 Lekcja 7
DE Klasa 5 Rozdział 5 Lekcja 8
DE Klasa 5 Rozdział 5 Lekcja 9
Starland, kl5 8a
Starland, kl5 8b, 8c i 8d
Starland, kl5 8e 8f 8g
historia 4
Ang.kl. 6 1a
DE Klasa 6 Rozdział 1 Lekcja 1
DE Klasa 6 Rozdział 1 Lekcja 2
DE Klasa 6 Rozdział 1 Lekcja 3
DE Klasa 6 Rozdział 1 Lekcja 4
DE Klasa 6 Rozdział 1 Lekcja 5
DE Klasa 6 Rozdział 1 Lekcja 6
Ang.kl. 6 1c
DE Klasa 6 Rozdział 1 Lekcja 7
DE Klasa 6 Rozdział 1 Lekcja 8
Ang.kl. 6 1d
Ang.kl. 6 1e
Ang.kl. 6 1f
DE Klasa 6 Rozdział 2 Lekcja 1
DE Klasa 6 Rozdział 2 Lekcja 2
DE Klasa 6 Rozdział 2 Lekcja 3
DE Klasa 6 Rozdział 2 Lekcja 4
DE Klasa 6 Rozdział 2 Lekcja 5
DE Klasa 6 Rozdział 2 Lekcja 6
DE Klasa 6 Rozdział 2 Lekcja 7
DE Klasa 6 Rozdział 2 Lekcja 8
Ang.kl. 6 2a i 2c
Ang.kl. 6 2d
DE Klasa 6 Rozdział 3 Lekcja 1
DE Klasa 6 Rozdział 3 Lekcja 2
DE Klasa 6 Rozdział 3 Lekcja 3
Ang.kl. 6 2
Ang.kl. 6 2a
Ang.kl. 6 2c
Ang.kl. 6 2d
DE Klasa 6 Rozdział 3 Lekcja 4
DE Klasa 6 Rozdział 3 Lekcja 5
DE Klasa 6 Rozdział 3 Lekcja 6
DE Klasa 6 Rozdział 3 Lekcja 7
DE Klasa 6 Rozdział 3 Lekcja 8
Ang.kl. 6 3a
DE Klasa 6 Rozdział 4 Lekcja 1
DE Klasa 6 Rozdział 4 Lekcja 2
DE Klasa 6 Rozdział 4 Lekcja 3
DE Klasa 6 Rozdział 4 Lekcja 4
DE Klasa 6 Rozdział 4 Lekcja 5
DE Klasa 6 Rozdział 4 Lekcja 6
DE Klasa 6 Rozdział 4 Lekcja 8
DE Klasa 6 Rozdział 5 Lekcja 1
DE Klasa 6 Rozdział 5 Lekcja 2
DE Klasa 6 Rozdział 5 Lekcja 3
DE Klasa 6 Rozdział 5 Lekcja 4
CLARK SHARK SŁOWKA
DE Klasa 6 Rozdział 5 Lekcja 5
DE Klasa 6 Rozdział 5 Lekcja 6
DE Klasa 6 Rozdział 5 Lekcja 7
DE Klasa 6 Rozdział 5 Lekcja 8

You must sign in to write a comment