elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego

 0    141 flashcards    mrowkaowocowka1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
abdicate
/ˈæbdɪkeɪt/
start learning
zrzec się tronu
A-levels Advanced levels
/ˈlevl ədˈvɑːnst ˈlevl/
start learning
odpowiednik egzaminu maturalnego w Anglii i Walii
American
/əˈmerɪkən/
start learning
amerykański
Archbishop of Canterbury
/ˌɑːtʃˈbɪʃəp əv ˈkæntəbri/
start learning
Arcybiskup Canterbury
bagpipe
/ˈbæɡpaɪp/
start learning
dudy
Bath
/bɑːθ/
start learning
miasto w Wielkiej Brytanii, w którym znajdują się słynne rzymskie łaźnie
bean
/biːn/
start learning
fasola
be in power
/bi ɪn ˈpaʊə(r)/
start learning
być u władzy
Big Ben
/bɪg bɛn/
start learning
Big Ben, słynny zegar londyński na wieży Parlamentu
bill (BE)
/bɪl/
start learning
rachunek
blow up
/bləʊ ʌp/
start learning
wybuchać
boo
/buː/
start learning
głośno wyrazić dezaprobatę
British
/ˈbrɪtɪʃ/
start learning
brytyjski
British Museum
/ˈbrɪtɪʃ mjuˈziːəm/
start learning
Muzeum Brytyjskie
Buckingham Palace
/ˌbʌkɪŋəm ˈpæləs/
start learning
Pałac Buckingham
Camden Lock
/ˈkæmdən lɒk/
start learning
słynny targ w Londynie
Canterbury
/ˈkæntəbri/
start learning
miasto w Wielkiej Brytanii znane z pielgrzymek
castle
/ˈkɑːsl/
start learning
zamek
cathedral
/kəˈθiːdrəl/
start learning
katedra
celebrate
/ˈselɪbreɪt/
start learning
świętować
celtic
/ˈkeltɪk/
start learning
celtic
check (AE)
/tʃek/
start learning
sprawdzić (AE)
Christianity
/ˌkrɪstiˈænəti/
start learning
chrześcijaństwo
church
/tʃɜːtʃ/
start learning
kościół
coast
/kəʊst/
start learning
wybrzeże
consist
/kənˈsɪst/
start learning
składać się
cultural centre
/ˈkʌltʃərəl ˈsentə(r)/
start learning
centrum kulturalne
daffodil
/ˈdæfədɪl/
start learning
żonkil
diversity
/daɪˈvɜːsəti/
start learning
różnorodność / zróżnicowanie
divided
/dɪˈvaɪdɪd/
start learning
podzielony
Edinburgh
/ˈedɪnbrə/
start learning
Edynburg, stolica Szkocji
England
/ˈɪŋɡlənd/
start learning
Anglia
English
/ˈɪŋɡlɪʃ/
start learning
angielski
ethnic
/ˈeθnɪk/
start learning
etniczny
family tree
/ˈfæməli triː/
start learning
drzewo genealogiczne
famous for
/ˈfeɪməs fə(r)/
start learning
sławny z
feast
/fiːst/
start learning
przyjęcie / uroczystość
federal
/ˈfedərəl/
start learning
federalny
federation
/ˌfedəˈreɪʃn/
start learning
federacja
fight
/faɪt/
start learning
walczyć
fireworks
/ˈfaɪəwɜːk/
start learning
fajerwerki
fluently
/ˈfluːəntli/
start learning
płynnie
fortress
/ˈfɔːtrəs/
start learning
twierdza
freedom
/ˈfriːdəm/
start learning
wolność
GCSE (General Certificate of Secondary Education)
start learning
egzamin zdawany przez brytyjskich uczniów w wieku 15-16 lat
Great Britain
greɪt ˈbrɪtn
start learning
Wielka Brytania
Greenwich
start learning
Greenwich, miejsce, w którym znajduje się południk 0
Hampstead
start learning
spokojna dzielnica Londynu, w której mieszka wielu sławnych ludzi
historic city
start learning
miasto zabytkowe
honourable
/ˈɒnərəbl/
start learning
honorowy
host
/həʊst/
start learning
gospodarz programu
identity
/aɪˈdentəti/
start learning
tożsamość
impressive
/ɪmˈpresɪv/
start learning
robiący wrażenie
independent
/ˌɪndɪˈpendənt/
start learning
niezależny
industrial city
start learning
miasto przemysłowe
infamous
/ˈɪnfəməs/
start learning
niesławny
Irish
/ˈaɪrɪʃ/
start learning
irlandzki
island
/ˈaɪlənd/
start learning
wyspa
kilt
/kɪlt/
start learning
plisa
London
start learning
stolica Anglii i Wielkiej Brytanii
Londoner
/ˈlʌndənə(r)/
start learning
Londyńczyk
mainland
/ˈmeɪnlænd/
start learning
kontynent
maple
/ˈmeɪpl/
start learning
klon
matter
/ˈmætə(r)/
start learning
sprawa
medieval buildings
start learning
średniowieczne budynki
monarch
/ˈmɒnək/
start learning
monarcha/monarchini
multicultural
/ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/
start learning
wielokulturowa
museum
/mjuˈziːəm/
start learning
muzeum
music festival
start learning
festiwal muzyczny
narrow sreets
start learning
wąskie uliczki
National Gallery
start learning
Galeria Narodowa
Natural History Museum
start learning
Muzeum Historii Naturalnej
Northern Ireland
start learning
Irlandia Północna
origin
/ˈɒrɪdʒɪn/
start learning
pochodzenie
Oxford
/ˈɒksfəd/
start learning
Oxford, słynne angielskie miasto uniwersyteckie
Oxford Street
start learning
jedna z głównych ulic Londynu, na której znajduje się wiele sklepów
palace
/ˈpæləs/
start learning
pałac
parade
/pəˈreɪd/
start learning
parada
parliamentary
/ˌpɑːləˈmentri/
start learning
parlamentarny
Parliament Hill
start learning
Wzgórza Parlamentu
pathetic
/pəˈθetɪk/
start learning
żałosny
Piccadilly Circus
start learning
plac w dzielnicy West End
pilgrims
/ˈpɪlɡrɪm/
start learning
pielgrzymi
piper
/ˈpaɪpə(r)/
start learning
piper
power
/ˈpaʊə(r)/
start learning
władza
present with an ultimatum
start learning
postawić ultimatum
Prince of Wales
start learning
książę Walii
province
/ˈprɒvɪns/
start learning
prowincja
race
/reɪs/
start learning
wyścig
racism
/ˈreɪsɪzəm/
start learning
rasizm
religious centre
start learning
centrum religijne
Roman baths
start learning
łaźnie rzymskie
royal family
start learning
rodzina królewska
Royal Shakespeare Theatre
start learning
Królewski Teatr Szekspirowski
ruler
/ˈruːlə(r)/
start learning
władca/władczyni
rule
/ruːl/
start learning
panować
Scotland
/ˈskɒtlənd/
start learning
Szkocja
Scottish
/ˈskɒtɪʃ/
start learning
szkocki
seat
/siːt/
start learning
miejsce
shamrock
/ˈʃæmrɒk/
start learning
symbol Irlandii (koniczyna)
sit an exam
start learning
zdawać egzamin
sit on the throne
start learning
zasiąść na tronie
Soho
start learning
chińska dzielnica w Londynie
Southhall
start learning
część Londynu znana z dużej populacji Hindusów i Pakistańczyków
spa town
start learning
uzdrowisko
stew
/stjuː/
start learning
potrawka
stone
/stəʊn/
start learning
pestka
stone circle
start learning
kamienny krąg
Stonehenge
start learning
słynny kamienny krąg na południu Anglii
Stratford-on-Avon
start learning
miejsce urodzin Williama Szekspira
street market
start learning
targ uliczny
strict
/strɪkt/
start learning
surowy
stripe
/straɪp/
start learning
naszywka
square
/skweə(r)/
start learning
plac
subway
/ˈsʌbweɪ/
start learning
metro
support
/səˈpɔːt/
start learning
wspierać
survey
/ˈsɜːveɪ/
start learning
badanie
Tate Gallery
start learning
Galeria Tate
temple
/ˈtempl/
start learning
świątynia
territory
/ˈterətri/
start learning
terytorium
the Anglican Church
start learning
Kościół Anglikański
the Arts festival
start learning
największy w Europie festiwal sztuki odbywający się w Edynburgu
the Houses of Parliament
start learning
Parlament
the Industrial Revolution
start learning
rewolucja przemysłowa
the Queen
start learning
Królowa
the River Thames
start learning
Tamiza
the Tower of London
start learning
twierdza Tower
the Windsors
start learning
rodzina Windsorow
throne
/θrəʊn/
start learning
tron
tomb
/tuːm/
start learning
grób
Trafalgar Square
start learning
Plac Trafalgar w centralnym Londynie
treaty
/ˈtriːti/
start learning
traktat
Unesco World Heritage Site
start learning
obiekt na Liście Światowego Dziedzictwa Unesco
United Kingdom
start learning
Zjednoczone Królestwo
university centre
start learning
centrum uniwersyteckie
university city
start learning
miasto uniwersyteckie
wave
/weɪv/
start learning
fala
Welsh
/welʃ/
start learning
Walijski
Westminster Abbey
start learning
Opactwo Westminsterskie, katedra, w której koronowani są królowie brytyjscy
Whitechapel
start learning
londyńska dzielnica nędzy, w której działał Kuba Rozpruwacz
World War One
start learning
Pierwsza wojna światowa

You must sign in to write a comment