Ekonomiczne 1

 0    120 flashcards    arkadiuszderkacz
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

balance sheet

wzrost gospodarczy - Rozwój Ekonomiczny
start learning
economic growth - Economic Development

polityka gospodarcza
start learning
Economic policy

udziałowiec
start learning
stockholder

management
start learning
Management

growth

joint-stock

księgować
start learning
book

company

dzierżawa
start learning
lease

fusion

zarządzać
start learning
administer

elastyczny
start learning
flexible

professional

active

materialny
start learning
tangible

acquisition

gospodarczy
start learning
economic

cheaper

przemysłowy
start learning
industrial

a scandal

structure

assets

undergo

działalność
start learning
activity

management

staff

technologia
start learning
technology

środowisko
start learning
environment

defect

natchnąć
start learning
inspire

defeat

wykonawczy
start learning
executive

pour out

motywować
start learning
to motivate

successful

podwładna
start learning
subordinate

tactical

nadzorować
start learning
oversee


tactics

fear

defeat

anxiety

inspirujący
start learning
inspiring

Improvement

nowoczesny
start learning
modern


staff

skilled

sensitive

wykonawczy
start learning
executive

successful

nadzorować
start learning
oversee

Improvement

nowoczesny
start learning
modern

staff

skilled

Kick

to surge

udziałowiec
start learning
stockholder

a scandal

structure

działalność
start learning
activity

warehouse

stanowisko
start learning
position

zatrudnić
start learning
to contract

Przewidział
start learning
foresaw

ilustrować
start learning
illustrate

ostateczny termin
start learning
deadline

produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
start learning
product
We want to change perceptions of our product.

projekt
Pracuję nad wieloma projektami.
start learning
project
I'm working on many projects.

factor

dostosować
Powinniśmy dostosować nasze usługi do potrzeb klientów.
start learning
adapt
We should customize our services to clients' needs.

rozwinięty
start learning
developed

strategy

niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
start learning
recent
The recent events have changed my life.

pertraktować
start learning
negotiate

financial

starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
start learning
senior
You should help this elderly lady carry her shopping.

decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
start learning
decision
Think twice before you make a decision.

techniczny
start learning
technical

osiągać
Razem osiągniemy więcej.
start learning
achieve
Together we will achieve more.

badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
start learning
research
I conduct research on dieting.

klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
start learning
client
The customers can try the clothes on in the fitting room.

example

przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
start learning
object
My favourite subject has always been maths.

kierować
W swoim życiu prowadziłem już wiele samochodów.
start learning
manage
I have driven many cars in my life.

proces
Proces trwał ponad 50 dni, ponieważ 366 świadków złożyło zeznania.
start learning
process
The trial lasted more than fifty days, as 366 witnesses gave testimony.

rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
start learning
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.

napisał
Romeo napisał długi list do Julii.
start learning
wrote
Romeo wrote a long letter to Julia.

okazja / możliwość
start learning
opportunity

tight

wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.

podejmować
start learning
take

order

decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
start learning
decision
Think twice before you make a decision.

wydawać
Czemu tak dużo pieniędzy wydajemy na jedzenie?
start learning
to spend
Why do we spend so much money on food?

autorytatywny
start learning
authoritative

wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.

być wydajnym
start learning
be efficient

być w stanie podejmować szybkie decyzje
start learning
be able to make quick decisions


rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
start learning
recruitment
University recruitment starts in June.

of office

przepracować
start learning
worked

bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
start learning
unemployed
Tom is currently unemployed.

nadgodzina
start learning
overtime

minimum

adviser

promotion

1. vacation 2. holiday


zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
start learning
to earn
I've earned some extra money this month.


professions

daily

zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.
start learning
change
Shift work has been linked to obesity and depression.

pracownica
start learning
worker

wykorzystać
Musimy w pełni wykorzystać tę sytuację.
start learning
use
We have to take full advantage of this opportunity.


You must sign in to write a comment