dzial1 i 3

 0    250 flashcards    nataliam0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
absorbować, wchłaniać, chłonąć
start learning
absorb
ATM (n) – automating telling machine
start learning
ATM (n) - automating telling machine
powiększać, zwiększać
start learning
augment
ogromnie, niezmiernie, niezwykle
start learning
enormously
wyryć, wytrawić
start learning
etch
unosić się na wodzie, być zawieszonym w(gazie)
start learning
float
wytwarzać, tworzyć
start learning
generate
nierzucający się w oczy, niepozorny (o osobie), niedostrzegalny, dyskretny
start learning
inconspicuous
interfejs, powierzchnia międzyfazowa
start learning
interface
amerykański żołnierz marynarki wojennej
start learning
marine
przeciążyć
start learning
overload
projekt, plan
start learning
project
rzeczywistość
start learning
reality
wyrafinowany, wyszukany
start learning
sophisticated
nakładać jeden obraz na drugi, nawarstwiać
start learning
superimpose
transkrypcja, zapis
start learning
transcript
obcy, nieznany
start learning
unfamiliar
przyjazny dla użytkownika
start learning
user-friendly
wirtualny, pozorny
start learning
virtual
owinięty
start learning
wraparound
powiększyć, wzrost, przyrost
start learning
increase
odkładać, zastępować
start learning
replace
zdolność, wydajność
start learning
capability
rozmieszczać, rozlokować
start learning
deploy
emisja, wydzielanie
start learning
emission
upoważniać, upoważnić
start learning
empower
flota, konwój
start learning
fleet
uprząż
start learning
harness
poddany industrializacji
start learning
industrialised
pośredni, średnio zawansowany
start learning
intermediate
sposób, środek, zasoby
start learning
means
filozofia, zasada
start learning
philosophy
oczyszczacz
start learning
purifier
relatywnie, względnie
start learning
relatively
polegający na kimś, zalezny od kogoś/czegoś
start learning
reliant
osztrelać, ostrzeliwać, łuskać
start learning
shell
słomka, słoma
start learning
straw
cenisz, wyceniać
start learning
value
nawiew, wentylacja, wietrzenie
start learning
ventilation
poprawiać się, ulepszać
start learning
improve
instalacja cetralnego ogrzewania
start learning
a central heating system
urządzenie do łuksania kukurydzy
start learning
a device for shelling corn
maszyna do szycia
start learning
a sewing machine
lampa zasilana energią słoneczną
start learning
a solar-powered lamp
oczyszczacz wody
start learning
a water purifier
wydajny piec do gotowania
start learning
an efficient cooking stove
paliwożerny
start learning
gas-guzzling
odpowiedni, stosowany
start learning
appropriate
łatwy, prosty
start learning
easy
skuteczny, wydajny
start learning
efficient
długoterminowy
start learning
long-term
wymienny, odnawialny
start learning
renewable
użyteczny, przydatny
start learning
useful
czysty, schludny, porządny
start learning
neat
czasochłonny proces
start learning
time-consuming process
prowizorka, doraźne roziwązanie
start learning
quick-fix
pod ręka, poręczny gadzet
start learning
handy gadget
nowatorska technologia
start learning
cutting-edge technology
urządzenie usprawniające pracę
start learning
labor-saving device
product przyjazny dla środowiska
start learning
environmentally-friendly product
wstrzymać, potrzymywać
start learning
hold up
wykonane z
start learning
made of
dotyczyć, działać na
start learning
runs on
to trwa do
start learning
it lasts up
zapewniać
start learning
provide
kierunek, strona
start learning
direction
kleić, przyklejać
start learning
paste
możliwość, prawdopodobieństwo
start learning
possibility
kłopot, problem
start learning
trouble
proszę, zapytaj mnie ponownie
start learning
feel free to ask me again
Próbuje
start learning
I'm trying
Pozwól mi spojrzeć, rzucić okiem
start learning
Let me have a look
to powinno wystarczyć
start learning
That should do the trick
co to oznacza?
start learning
what does that involves
wyszukiwarka
start learning
a search engine
akrusz kalkulacyjny
start learning
spreadsheets
program do prezentacji
start learning
a presentation slide show
edytor zdjęc
start learning
photo editing
edytor tekstu
start learning
word processing
czy możesz mi pomóc
start learning
can you give me a hand
Mam problem
start learning
I'm having trouble
Co dokładnie chcesz zrobić?
start learning
What do you want to do exactly?
poza kontrolą
start learning
out of hand
nie na miejscu, nieczynny, nie w kolejności, nie po kolei
start learning
out of order
nie w takt po, upływie terminu
start learning
out of time
przestarzały, nieaktualny
start learning
out of date
nagle, znienacka, nieoczekiwanie, ścichapęk, jak grom z jasnego nieba, znikąd
start learning
out of the blue
mieć pecha
start learning
out of luck
wypaść z obiegu, przestać pracować
start learning
to go out of business
tak z ciekawości,
start learning
out of interest
nie wysilaj się na darmo, nie musi być zaraz
start learning
(do not) go to out of your way
brak czegoś
start learning
Out of something
nie podlega kwestii, nie wchodzi w grę
start learning
Out of question
jestem w kropce, nie mam pojęcia
start learning
Out of my depth
azyl, przytułek, szpital psychiatryczny
start learning
asylum
plan
start learning
blueprints
kokpit, kabina pilota
start learning
cockpit
determinować, ustalać, określać
start learning
determine
strażak
start learning
firefighter
ręczny, podręczny
start learning
handheld
metaforyka, symbolika, obrazowanie
start learning
imagery
żmudny, mozolny, ciężki
start learning
laborious
motywacja
start learning
motivation
przyciemniaćm przysłaniać, ukrywać
start learning
obscure
dbający, nastawiony na coś
start learning
oriented
pokryć, pokrywać
start learning
overlay
pieszy, zwykły, przecietny, dla pieszych
start learning
pedestrian
prototyp
start learning
prototype
nakładać (jeden obraz na drugi), nawarstwiać (np. skały)
start learning
superimpose
otoczenie, okolica
start learning
surroundings
scieżka, droga, ślad, trop
start learning
tracking
przednia szyba
start learning
windscreen
ogłoszenie, zawiadomienie
start learning
announcement
korzenie rodowe
start learning
ancestral roots
przodek
start learning
ancestor
przywiązany
start learning
attached
rodowód
start learning
bloodlines
oddanie, poświęceie, dedykacja
start learning
dedication
ochota, pragnienie
start learning
desire
potomek
start learning
descendant
różnorodność
start learning
diversity
odległy
start learning
distant
rodowity, rdzenny, narodowościowy
start learning
ethnic
wolny duch
start learning
free spirit
zapominalski, roztrzepany
start learning
forgetful
pokolenie
start learning
generation
zamiary
start learning
intent
intrygować
start learning
intrigue
miejsce wielokulturowe, tygiel
start learning
melting pot
potrzeba, konieczność
start learning
must = necessity
duma
start learning
pride
-zawód
start learning
profession
kolej
start learning
railroad
powracający motyw
start learning
recurring theme = common story
zjednoczenie, zgromadzenie, spotkanie
start learning
reunion
szukać szczęścia
start learning
seeking his fortune
szukać sposobu
start learning
look for a way
dążyć do fortuny
start learning
get rich
ślad pochodzenia
start learning
to trace the origin
roztrzygnąć, zasiedlić
start learning
settle
członkowie rodziny
start learning
Members from family
ciocia
start learning
aunt
brat
start learning
brothe
szwagier
start learning
brother-in-law
kuzyn
start learning
cousin
córka
start learning
daughter
synowa
start learning
daughter-in-law
tata
start learning
father
teść
start learning
father-in-law
wnuczek/wnuczka
start learning
grandchild
dziadek
start learning
granddad / grandfather
wnuczka
start learning
granddaughter
babcia
start learning
grandma / grandmother
brat przyrodni
start learning
half-brother
siostra przyrodnia
start learning
half-sister
mąż
start learning
husband
mama
start learning
mother
teśćiowa
start learning
mother-in-law
bratanica, siostrzenica
start learning
niece
siostrzeniec, bratanek
start learning
nephew
wujek
start learning
uncle
krewni
start learning
relatives
rodzeństwo
start learning
siblings
siostra
start learning
sister
współmałżonek
start learning
spouse
syn
start learning
son
bliźniak
start learning
twin
żona
start learning
wife
wygląd
start learning
appearance
plan
start learning
arrangement
wpaść na kogoś
start learning
buped into
sądzić, przypuszczać
start learning
fancy
szacunek, odniesienie do czegoś
start learning
regard
niegrzeczny, prymitywny
start learning
rude
pęd, tłok
start learning
rush
opalony
start learning
tanned
Fantastycznie cię tu spotkać/ Fantsatycznie wpaść na ciebie/ fantastycznie cie tu zobaczyć
start learning
Fancy meeting/bumping into/seeing you here
Co za miła niespodzianka
start learning
What a (nice) suprise
Jak leci
start learning
how are things
Co robiłeś
start learning
What have you been up to?
jak leci?
start learning
How's it all doing?
Kupuje jak zawsze
start learning
Buy as ever.
Byłem całkowicie zaspany śniegiem
start learning
I've been completely snowed under.
Ma wzloty i upadki
start learning
It has its ups and downs.
Wyglądasz dobrze
start learning
You are looking well.
To oczywiście ci odpowiada
start learning
It obviously suits you
Do you see much of Amanda?
start learning
Do you see much of Amanda?
Jak Amanda odnosi sukces?
start learning
How's Amanda getting on?
Pytała po tobie innego dnia
start learning
She was asking after you the other day.
Przekaż jej moje pozdrowienia
start learning
Do give her my regards.
Powiedz cześć od mnie
start learning
Say hello to her from me.
Dobrze, powinnam iść i
start learning
Well, I should probably go him and...
trochę sie śpieszę
start learning
Sorry, I've got rush. I'm in a bit of hurry.
NIe chcę być niegrzeczy, ale potrzebuję
start learning
I do not mean to be rude, but I need to...
Miło było Cię zobaczyć
start learning
It was really nice to see you. Great to see you.
Powodzenia z
start learning
Good luck with...
zmagać się z czymś, borykać się z czymś
start learning
contend with
demokracja
start learning
democracy
różnorodny
start learning
diverse = varied
dyskryminacja, różnorodzność
start learning
discrimination
uciekać, umykać
start learning
flee = escape from
trud, ciężkie doświadczenia życiowe
start learning
hardship
srogi, surowy
start learning
harsh
ojczyzna
start learning
homeland
podskok, duży skok wartości
start learning
leap
dzielić, dokonywać rozbioru
start learning
partition
brzeg
start learning
shore = coast
posiadłość ziemska
start learning
tenement
typowy
start learning
typically
fala, nagły wzrost
start learning
wave
serdeczny, przyjemny, powitalny
start learning
welcoming
sztuczna inteligencja
start learning
artificial intelligence
rzeczywistość rozszerzona
start learning
augmented reality
komercyjny
start learning
commercial
łączność
start learning
communications
zużycie energii
start learning
energy use
medycyna
start learning
medicine
objawiony
start learning
revealed
badanie kosmosu
start learning
space exploration
transport
start learning
transport
przystosować się
start learning
adjust
biopaliwo
start learning
biofuel
bomba
start learning
bomb
pobudzać
start learning
boost
kolonia
start learning
colony
komitet
start learning
committee
zużywać
start learning
consume
gęstość
start learning
density
katastrofa
start learning
disaster
rozczarowany
start learning
disappointed
niewypał, ofiara losu
start learning
dud
ekonomista
start learning
economist
epidemia
start learning
epidemic
oczekiwanie, perspektywa
start learning
expectancy
głód, klęska głodu
start learning
famine
opłata
start learning
fee
pełen nadzieji
start learning
hopeful
leniwy
start learning
lazy
ludzkość, rodzaj ludzki
start learning
mankind
nanotechnologia
start learning
nanotechnology
optymizm
start learning
optimism
przeludnienie
start learning
overpopulation, congestion
zanieczyszczenie
start learning
pollution
bieda, ubóstwo
start learning
poverty
szczery
start learning
sincere
rozwiązanie
start learning
solution
specyficzny, konkretny
start learning
specific
głód, śmierć głodowa
start learning
starvation
z głodu umierac
start learning
starve
czas wojny
start learning
wartime

You must sign in to write a comment