Dominik Super Sparks 3 Unit 3 part 1

 0    26 flashcards    przemasgaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spacerować
Chodźmy na spacer.
start learning
to walk
Let's go for a walk.
jeździć na nartach
Umiesz jeździć na nartach?
start learning
to ski
Can you ski?
przytulić
start learning
hug
jeździć na rolkach
start learning
to rollerblade
grać
Zagrajmy w koszykówkę po południu!
start learning
to play
Let's play basketball in the afternoon!
jeździć na rowerze
Raz w tygodniu, studenci zachęcani są do podróżowania na uczelnię na rowerze.
start learning
to ride a bike
Once a week, the students are advised to ride a bike to college.
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
start learning
to sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
start learning
to sit
We sat down for a moment to enjoy the view.
jeść
Zjadłam twoją kanapkę.
start learning
to eat
I've eaten your sandwich.
pić
Helen wypija dziennie dwie butelki wody mineralnej.
start learning
to drink
Helen drinks two bottles of mineral water a day.
pochmurno
start learning
cloudy
zimno
start learning
cold
mglisto
start learning
foggy
gorąco
start learning
hot
wietrznie
start learning
windy
słonecznie
Słoneczny dzień.
start learning
sunny
A sunny day.
pada deszcz
start learning
it's raining
pada śnieg
start learning
it's snowing
burzowo
start learning
stormy
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
start learning
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
grać w tenisa
start learning
to play tennis
leżeć
start learning
to lie
nazywać
Jak nazywa się ten budynek?
start learning
call
What is that building called?
patrzeć
Spójrz na te piękne szybowce.
start learning
to look
Look at these beautiful gliders.
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
start learning
to write
Robert is writing another letter of complaint.
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
start learning
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.

You must sign in to write a comment