do your best

 0    117 flashcards    antyfanijb
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczęszczać na zajęcia uniwersyteckie/być obecnym na lekcji
start learning
attend university/ a lesson
zbierać informacje na temat czegoś
start learning
do research (into sth)
uzyskiwać dobre wyniki (na egzaminach)
start learning
do well (in exams)
szkoła aktorska
start learning
drama school
zrezygnować z kursu/przedmiotu
start learning
drop a course /a subject
model edukacji
start learning
education model
pedagog/nauczyciel
start learning
educator
nie zdać egzaminu/ nie zaliczyć przedmiotu
start learning
fail an exam/ a subject
dostawać dobre/ najlepsze oceny
start learning
get good / top marks
charakter pisma
start learning
handwriting
rozwijać karierę zawodową
start learning
have/pursue a career
standard edukacji
start learning
standard of education
uczyć się aktywnie
start learning
learn in an active way
osoba ucząca się
start learning
learner
trudności w uczeniu się
start learning
learning disorders
mentor
start learning
mentor
zdać egzamin
start learning
pass an exam
wzajemne uczenie się w grupie rówieśniczej
start learning
peer-teaching
lekcja
start learning
period
rozwiązywanie problemów
start learning
problem-solving
uczyć się do egzaminów
start learning
revise for exams
harmonogram uczenia
start learning
revision timetable
dyrekcja szkoły
start learning
school menagment
nie podejść do egzaminu /nie przyjść na lekcję /zrezygnować z nauki przedmiotu
start learning
skip an exam/ a lesson/ a subject
rzecznik
start learning
spokesperson
rozpowszechniać idee
start learning
spread ideas
przedstawiciel uczniów
start learning
student representative
zapisać się na kurs/podejść do egzaminu /wziąć lekcję /zacząć uczyć się przedmio
start learning
take a course/ an exam
brać udział w ćwiczeniach (interaktywnych)
start learning
take part in activities (interactive)
wykorzystywać źródło wiedzy
start learning
tap into a resource
nauczyć się czegoś samemu
start learning
teach yourself sth
praca zespołowa
start learning
teamwork
intensywnie się uczyć
start learning
train hard
wolontariusz
start learning
volunteer
ściągać
start learning
cheat
skarżyć się na coś
start learning
complain about something
zachowanie zakłócające spokój
start learning
disruptive behavior
przeszkadzać
start learning
disturb
wiercić się
start learning
fidget
popadać w kłopoty
start learning
get into trouble
być cicho, siedzieć spokojnie
start learning
keep still
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
bez nadzoru
start learning
unsupervised
postrzeganie przestrzenne
start learning
3d perception
z podejściem analitycznym
start learning
analytic
bystry/inteligentny/uzdolniony
start learning
brainly /bright / intelligent/ sharp
ambitny, lubiący rywalizację
start learning
competitive
ciekawość
start learning
curiosity
zaciekawiony
start learning
curious/ interested
intelektualista
start learning
deep thinker
zdecydowany, zdeterminowany
start learning
determined/ single-minded
pilny/ staranny
start learning
diligent
dawać z siebie wszystko
start learning
do your best
dominacja (lewej półkuli mózgu)
start learning
dominance (of the left hemisphere)
żądny wiedzy
start learning
eager to learn
pełen entuzjazmu
start learning
enthusiastic
wyróżniać się w czymś
start learning
excel at sth
znajdować właściwe słowa
start learning
find the right words
talent do czegoś
start learning
gift for something
dobry w czymś
start learning
good at something
pracowity
start learning
hard-working
niezdolny do zrobienia czegoś
start learning
incapable of doing sth
dociekliwy
start learning
inquisitive
(wrodzona) umiejętność robienia czegoś
start learning
(Innate) ability to do something
logiczny sposób myślenia
start learning
logical way of thinking
motywować
start learning
motivate
naturalna skłonność
start learning
natural inclination
z silną wewnętrzną motywacją
start learning
self-motivated
mieć problemy z (matematyką)
start learning
struggle with (maths)
pilny, sumienny
start learning
studious
głód wiedzy
start learning
thirst for knowledge
osoba elokwentna
start learning
communicator
lubiący współpracę
start learning
cooperative
bezstronny
start learning
fair-minded
fajny, wesoły
start learning
fun to be with
lubiący zabawę
start learning
fun-loving
towarzyski
start learning
sociable/ gregarious
twardo stąpać po ziemi
start learning
have one's feet on the ground
wiedzieć co jest ważniejsze
start learning
have one's priorities straight
zrównoważony
start learning
level-headed
uparty, wytrwały
start learning
persistent
cechy charakteru
start learning
pesonal qualities
lubiany
start learning
popular
pozytywne nastawienie do życia
start learning
positive outlook on life
pewny siebie
start learning
self-confident
rozsądny
start learning
sensible/ rational
mówić co się myśli
start learning
speak one's mind
lubiący sport
start learning
sporty
taktowny
start learning
tactful
osoba umiejąca pracować w zespole
start learning
team-player
zorganizowany
start learning
well-organized
odczuć ulgę
start learning
be relieved
zdezorientowany
start learning
confused
sfrustrowany
start learning
frustrated
stracić panowanie nad sobą
start learning
lose one's temper
przestraszony
start learning
scared
przerażony
start learning
terrified
podekscytowany
start learning
thrilled
ufać
start learning
trust
zasmucony (myślą o zrobieniu czegoś)
start learning
upset (at the thought of doing something)
wspierać
start learning
be supportive
impreza dobroczynna/towarzyska/na rzecz ochrony środowiska
start learning
charity / social / environmental event
rozmawiać, gawędzić
start learning
chat
grono przyjaciół
start learning
Circle of friends
nawiązywać relacje
start learning
form relationships
kontakty z ludźmi
start learning
interaction with other people
dusza towarzystwa
start learning
life and soul of the party
polegać na kimś
start learning
rely upon sb
(najwcześniejsze) wspomnienie
start learning
(Earliest) memory
zachować dobrą pamięć
start learning
keep a good memory
stracić pamięć
start learning
lose your memory
pamiętny
start learning
memorable
nauczyć sie na pamięć
start learning
memorise
pamiętać coś ze szczegółami
start learning
remember/ recall sth vividly/ in detail
pamiętać/ zapomnieć, że się coś zrobiło
start learning
remember / forget doing sth
pamiętać żeby coś zrobić/ zapomnieć coś zrobić
start learning
remember/ forget to do sth
wylecieć komuś z pamięci
start learning
slip one's mind

You must sign in to write a comment