do make take

 0    25 flashcards    kram1256
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
do homework
start learning
odrabiać pracę domową
take exam
start learning
zdawać egzamin
make money
Making money isn't the aim of life.
start learning
zarabiać pieniądze
Zarabianie pieniędzy nie jest celem życia.
make mistakes
start learning
popełniać błędy
do housework
start learning
prac domowych, sprzątać
take a photo
Mark took a photo of me when I wasn't looking.
start learning
robić zdjęcie
Marek zrobił mi zdjęcie kiedy nie patrzyłam.
make a progress
start learning
dokonać postępu
do course
start learning
zrobić kurs
take a decision
Sometimes it's extremely difficult to take a decision.
start learning
podjąć decyzję
Czasem niezwykle trudno jest podjąć decyzję.
make a decision
I have finally made the right decision.
start learning
podjąć decyzję
W końcu podjęłam właściwą decyzję.
do research
This week I'm going to do research for a report.
start learning
prowadzić badania/zbierać informacje
W tym tygodniu ma zamiar zebrać informacje do raportu.
make a noise
My neighbours made a noise till 5 am in the morning.
start learning
hałasować
Moi sąsiedzi hałasowali do 5 rano.
do shopping
start learning
zrobić zakupy
take a break
Robert usually takes a break from work at noon.
start learning
zrobić sobie przerwę
Robert zazwyczaj robi sobie przerwę w pracy w południe.
do favour
start learning
zrobić przysługę
make difference
start learning
robić różnicę
do well
Margaret does well with kids.
start learning
dobrze sobie radzić
Gosia dobrze radzi sobie z dziećmi.
take a sit
start learning
Usiądź
giny pig
start learning
królik doświadczalny
skill
start learning
zręczność, umiejętność
make up your mind to
start learning
zdecyduj się na
to mind
I don't mind.
start learning
do głowy
Nie mam nic przeciwko.
I made up my mind
start learning
podjąłem decyzję
She made up her mind
start learning
Podjęła decyzję
do sb a favour
start learning
zrób komuś przysługę

You must sign in to write a comment