Divine 23.02.2017 Koh (Ekl.) 6,12-7,28 popr

 0    70 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
vainly
start learning
na próżno
vanity
start learning
marność, próżność
better
My car is better than yours.
start learning
lepszy
Mój samochód jest lepszy od twojego.
cost, costly
start learning
koszt, kosztowny
oil
Have you bought the sunflower oil?
start learning
1. oliwa 2. olej
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?
feasting
start learning
biesiadowanie
living
I've been living in Warsaw since 2010.
start learning
żywy
Mieszkam w Warszawie od 2010.
sadness
start learning
smutek
severe
I suffer from severe migraines.
start learning
ostry, przenikliwy (o bólu)
Cierpię na ostre migreny.
confer, confers
start learning
naradzać, konferować, nadawać, przyznawać
benefit
start learning
pożytek, zasiłek
fool, fools
start learning
oszukać, głupiec, głupcy
gaiety
start learning
radość, wesołość
attend
start learning
uczęszczać
reprimand
start learning
nagana, reprymenda
sing, sung, sung
start learning
śpiewa, śpiewa, śpiewa
crack, crackling
start learning
zgryzienia, trzaski
thorn
start learning
kolec
cauldron
start learning
kocioł
merriment
start learning
wesołość
corrupt
Many politicians are corrupt.
start learning
skorumpowany, korumpować
Wielu polityków jest skorumpowanych.
matter
It's a matter of time.
start learning
sprawa
To kwestia czasu.
hasty
start learning
pochopny
resentment
start learning
żal
prompt, prompted
start learning
doprowadzić do czegoś
precious
start learning
cenny
legacy
start learning
dziedzictwo
boon
Goodness, takeaways really are a boon to the human kind!
start learning
dar, pożytek
Rany, jedzenie na wynos naprawdę jest zbawieniem dla ludzkości!
protection
We must provide protection for those in danger.
start learning
opieka / ochrona
Musimy zapewnić ochronę dla tych w niebezpieczeństwie.
impart, imparts
start learning
przydzielić, nadaje
possessor
start learning
posiadacz
safe
Are we safe here?
start learning
bezpieczny
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
consider
We'll have to consider all pros and cons.
start learning
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
straight
start learning
prosto, oczciwie, szczerze
crook, crooked
start learning
oszust, krzywy, pokrzywdzony
prosperous
start learning
dostatni
destiny
Some people believe in destiny, but I believe in chasing your dreams!
start learning
przeznaczenie
Niektórzy ludzie wierzą w przeznaczenie, ale ja wierzę w pogoń za marzeniami!
fleeting
start learning
przelotny
virtuous
start learning
cnotliwy
perish, perishing
start learning
tracić, ginie, ginie
virtue
start learning
cnota
godlessness
start learning
bezbożność
godless
start learning
bezbożny
sage
start learning
mędrzec, szałwia
wicked
start learning
niegodziwy
excess
start learning
nadmiar, przesada
lend
I will not lend you my toothbrush.
start learning
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
borrow
Can I borrow your book?
start learning
pożyczat od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
rulers
start learning
mocarze, władcy
attention
Attention please!
start learning
uwaga
Proszę o uwagę!
pay
Who pays for this?
start learning
płacić
Kto za to zapłaci?
telltales
start learning
wszystkie rozmowy, skarżypyta
claim, claiming
start learning
roszczenie, twierdząc,
beyond
start learning
poza
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
start learning
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
reality
start learning
rzeczywistość
grasp
start learning
chwycić
deep
Take a deep breath.
start learning
głęboki
Weź głęboki oddech.
pain, pains
start learning
ból, trud
retribution
start learning
zemsta
bitter
start learning
gorzki
snare
start learning
sidła
net
start learning
śieć
chains
start learning
łańcuchy
eludes
start learning
wymyka
Qoheleth
start learning
Qoheleth
investigation
start learning
badanie, śledztwo
research, researches
start learning
badania
clean, cleansed
start learning
czysty, czyścić, oczyszczony
deceive, deceiving
start learning
zwodzić, oszukiwać

You must sign in to write a comment