departments in a company

 0    157 flashcards    magdanagel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dział ksiegowości
start learning
Accounts
dział obsługi klienta
start learning
Customer Services
dział kadr
start learning
Human Resources
dział marketingu
start learning
marketing
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
start learning
Public Relations
dział badawczo-rozwojowy
start learning
research & development
dział sprzedazy
start learning
sales
czeladnik
start learning
apprentice
szef
start learning
boss
dyrektor zarządzający
start learning
CEO(Chief Executive Officer)
współpracownik
start learning
co-worker
koleżanka z pracy
start learning
colleague
dyrektor finansowy
start learning
Finance Director
stażystka
start learning
intern
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
start learning
interviewer
bezpośredni przełożony
start learning
line manager
zarząd
start learning
management
dyrektor zarządzający
start learning
managing director
asystent
start learning
PA (Personal assistant)
osoba rekrutująca pracownika
start learning
employee recruiter
personel
start learning
staff
podwładny
start learning
subordinate
przełożony
start learning
superior
osoba w trakcie szkolenia
start learning
trainee
wolontariusz
start learning
volunteer
pracoholik
start learning
workaholic
premia(roczna)
start learning
(annual) bonus
(roczny) dochód
start learning
(Annual) income
zaległa wpłata
start learning
back pay
zasiłek na dziecko
start learning
Child Benefit
prowizja
start learning
commission
zarabiać
start learning
earn
odsetki
start learning
interest
na zasiłku
start learning
on the dole
płaca
start learning
pay
podwyżka
start learning
pay rise
emerytura, renta
start learning
pension
plan emerytalny
start learning
pension plan
zysk
start learning
profit
pasek wynagrodzenia
start learning
salary slip
udziały
start learning
shares
pensja(początkowa)
start learning
(starting) salary
napiwek
start learning
tip
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit/dole
płaca, stawka(tygodniowa)
start learning
wage
kontynuować pracę
start learning
get on with your work
pracowac w firmie
start learning
work for a company
ubiegać sie o prace na stanowisku
start learning
apply for the position of
kandydat
start learning
candidate
wybór zawodu
start learning
career choice
kariera zawodowa w
start learning
career in
umowa
start learning
contract
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
wejścia na rynek pracy
start learning
enter the labour market
urzad pracy
start learning
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
oferta pracy
start learning
job offer
posada
start learning
position/post
referencje
start learning
reference
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
wymagania
start learning
requirements
zatrudnić
start learning
take on/hire
praca polega na
start learning
the job involves
wakat
start learning
vacancy
osiągniecie
start learning
achievement
zaangażowany, oddany
start learning
committed
sumienny
start learning
conscientious
wydajny
start learning
efficient
doświadczenie w jakieś dziedzinie
start learning
experience in a field
umiejetnosc dostosowywania sie do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejetnosciach/kwalifikacjach/silnej motywacji
start learning
highly skilled / skilled / motivated
przedsiebiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
(dotychczasowe) doswiadczenie zawodowe
start learning
(Previous) professional/job experience
aktywny
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
solidny
start learning
reliable
zorganizowany
start learning
well-organised
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
umieć pracowac pod presją
start learning
work well under pressure
praktyczna znajomosc czegos
start learning
Practical knowledge of something
kierowanie, zarządzanie
start learning
administrative work
byc szefem
start learning
be in charge
zajmowac sie czyms
start learning
deal with
rozdzielać obowiazki
start learning
delegate
wyjezdzac sluzbowo
start learning
go away on business
prowadzic ksiegowosc
start learning
keep the books
stac na czele zespolu
start learning
lead a team
zarzadzanie
start learning
management
dotrzymywac terminow
start learning
meet deadlines
wykonywac obowiazki sluzbowe
start learning
perform job duties
ocenic czyjes wyniki pracy
start learning
review sb’s performance
nadzorowac
start learning
supervise
odbierac telefony
start learning
take calls
pracowac w zespole/samodzielnie
start learning
to work in a team / on your own
pracowac dotrzymujac napietych terminow
start learning
work keeping tight deadlines
pracowac w nadgodzinach
start learning
work overtime
uczyc sie zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwoj zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikowac sie
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej
start learning
ASAP as soon as possible
poufne, do rąk wlasnych
start learning
FYEO for your eyes only
do Twojej/Pani/Pana wiadomosci
start learning
FYI for your information
awansowac
start learning
be promoted
samochod sluzbowy
start learning
company car
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours
pojsc na zwolnienie/urlop
start learning
go on leave
wybagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewnosc stalego zatrudnienia
start learning
job security
przerwa na lunch
start learning
lunch hour
urlop macierzynski/ojcowski
start learning
Maternity / paternity leave
dodatkowe swiadczenia ze strony pracodawcy
start learning
fringe benefits
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
zwolninie lekarskie
start learning
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
brac wolne/wolny dzien
start learning
take time/a day off
rownowaga miedzy zyciem prywatnym a zawodowym
start learning
work-life balance
pracowac na wlasny rachunek
start learning
be self-employed
stworzyc wlasna firme
start learning
build up your own business
pracowac jako wolny strzelec
start learning
do freelance work
pracowac dorywczo
start learning
do odd jobs
prowadzic firme
start learning
run your own business
zalozyc firme
start learning
set up a company
pracowac z domu
start learning
work from home
wczesniejsza emerytura
start learning
Early retirement
zlozyc wymowienie
start learning
hand in your resignation/notice
utrata pracy
start learning
job loss
zwolnic z pracy
start learning
lay off/dismiss
zwolnic zredukowac
start learning
make redundant
zwolnic sie, zrezygnowac z pracy
start learning
quit/resign
redukcja etatow
start learning
redundancy
przejsc na emeryture
start learning
retire
wyrzucic z pracy
start learning
sack/give the sack/fire
dobrowolne odejscie z pracy
start learning
voluntary redundancy
tania sila robocza
start learning
cheap labour
wyzyskiwac
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
koszty pracy
start learning
labour costs
przekazywac prace/produkcje innym firmom
start learning
outsource
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
strajk
start learning
strike
bezrobotni
start learning
the unemployed
zwiazek zawodowy
start learning
trade union
gruba ryba
start learning
big fish
zakonczyc prace
start learning
call it a day
wspinac sie po szczeblach kariery
start learning
climb the corporate ladder
nauczyc sie fachu
start learning
learn the ropes
wykorzystac nieformalne kontakty
start learning
pull a few strings
przylozyc sie
start learning
pull your weight
biurokracja
start learning
red tape
podejmowac szybkie decyzje
start learning
think on your feet

You must sign in to write a comment