dawid zdania czesc 2

 0    18 flashcards    anetaewa1976
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Susan nie nosi okularów
start learning
Susan does not wear glasses
Jak często oglądasz telewizję?
start learning
How often do you watch TV?
Nie cierpię ścielenia łóżka
start learning
I hate making bed
Pada deszcz. teraz
start learning
It's raining deszcz. teraz
Nigdy nie jem fast food
start learning
I never eat fast food
Samochód mojej mamy jest niebieski
start learning
My mom's car is blue
Co robisz dzis wieczorem?
start learning
What are you doing tonight?
Co robisz w piątki popołudniami?
start learning
What do you do on Friday afternoons?
Zwykłem robić zakupy
start learning
I used to do shopping
Podczas gdy ja oglądałem zadzwonił telefon
start learning
While I was watching the phone rang
Co robiłeś wczoraj o 5 popołudniu?
start learning
What wereyou doing yesterday at 5 in the afternoon?
W 200 roku ludzie będą żyli
start learning
In 200 years people will live
Czy mi pomożesz jeśli cię poprosisz?
start learning
Can you help me if I ask you?
Pójde do kina jesli będe miał czas.
start learning
I will go to the cinema if I have time.
Gdybym był na twoim miejscu
start learning
If I were you
Jesli zmieszasz czerwony z białym
start learning
If you mix red with white
Pomógłbym ci
start learning
I would help you
gdybym wygrał milion dolarów kupiłbym dom
start learning
I won one million US dollars I would buy a house

You must sign in to write a comment