1 Person likes this. Give a Like!

anetaewa1976 anetaewa1976

I started using VocApp 2571 days ago. I have 264 study days, and my study streak is 3 days. I am the author of 237 lessons. The date of my last visit is 2019-09-20 22:56:14.

My interests

angielski, niemiecki, hobby, English

Flashcards created by me


Evolution 2 I część
Matura focus 2- society and politics cz.8
crime/criminals cz. 08(matura focus 2)
sky high starter II rozdział
sky high starter cz. II c.d
voices 2 cz. 8 I częśc
Narodowości -Nationalities
Have got-pytania
have got -przeczenia
tłumaczenie zdań dawid gimnazjum 3 kl
dawid zdania czesc 2
zaimki someone, anyone
have got - twierdzenia
ZAIMKI OSOBOWE JA, TY...
odmiana to be twierdzenia
today 2- zwroty liczba mnoga
shops rodzaje sklepów Nikola
rozmiary (nikola evolution 2)
much, many, some any a lot of Nikola zdania
Zwroty Unit 2 Nikola
zaimki typu me, you, him, her, them, us Nikola
Justice wymiar sprawiedliwości matura focus 2
body language, other adjectives matura focus 2
sky high 2 II rozdział
Exakt fur dich pomieszczenia i przedmioty w domu
Exakt fur dich 1 (Hause c.d)
oliwia sparks 2 unit 2 cz.1
voices 2 part 9, cz.1
voicess 2, part 9 cz.2
family and social life p. 5 cz1 Egzamin gimnazjalny
everyday activities p. 5 czII egzamin gimnazjalny
useful phrases part 4 i 5 egzamin gimnazjalny
work p. 4 egzamin gimnazjalny
sparks 3 unit 1
today 2 they are, we are c.d
present perfect irregulars forms cz. 1 Voices 2
repetytorium szóstoklasisty Food cz. II
Quantifiers Określniki ilości food cz. III
Przybory kuchenne Utensils Food cz. IV
czasowniki gotowanie food cz. V egzamin szóstoklasisty
matura prime time preintermediate unit 4
free time evolution 3
sparks 3 unit 2 cz.I
sparks 3 unit 2 cz. II
sparks 2 unit 2 cz. 2 oliwia
sky high starter rozdział 3 cz.1
personal details egzamin szóstoklasisty
unit 11 sprawdzian szóstoklasisty
niemiecki dawid aha neu 3 test 2
useful expressions voices 3 p. 19
preesent simple zwroty- wypracowania str. 30
NEW SPARKS 3 rozdział III
Simple futue i to be going to -porównanie
Natalka Vocabulary 1
Natalka Vocabulary 2
Natalka Vocabulary 3
niemiecki liceum kl 1
historaia
Natalka Vocabulary 4
Natalka Vocabulary 5
Have got twierdzenia
sky high starter cz. 4
sky high starter cz. 5
voices 3 częś 2
sky high 3 lesson 16
evolution 2 unit 4 cz. 1 housework
evolution 2 unit 4 schoolwork
evolution 2 unit 4 giving directions
evolution 2 unit 4 Zwroty
idiomy matura rozszerzona
nieregularne formy adam cz.1
starland 1 rozdział 3
sky high 3 irregular forms cz.1
Unit 3 sparks 2 oliwia
To be przeczenia
formy nieregularne adam cz.2
wiktor voices 3 niereguralne formy cz.1
daty rzym
daty grecja
mezopotamia daty
daty egipt
voicess 3 rozdział 3 wiktor
czasowniki niereguralne cz. 2 Adam
vocabulary 6 żywienie egzamin gimnazjalny
żywienie useful phrases cz. 6 egzamin gimnazjalny
vocabulary 7 shop/services egzamin gimnazjalny
Present simple cwiczenia
useful phrases cz. 7 egzamin gimnazjalny
sky high 3 formy niere 2 częsć(past participle tylko)
new sparks 2 unit 4 food cz.1
new sparks 2 unit 4 food cz.2
sky high 3 unit (21-23) I czesć
sky high 3(21-23) zawody i zwroty cz.2
Present perfect zdania(moja ksiazeczka no problem with english)
Past simple zdania(moja ksiażeczka no problem with english)
vocabulary 8 egzamin gimnazjalny
stopniowanie przymiotników voices 3
to be pytania
new sparks 3 unit 5 cz.1
new sparks 3 unit 5 cz.2
my world 3, unit 7
sky high starter (unit 26-30) cz.1
sky high starter (26-30) CZ.2
VOICES 3 UNIT 4
evoution 2 unit 5 cz,1
evolution 2 unit 5 cz,2
evolution 2 unit 5 zdania English to go
simple future cz. 1 "No problem with English "(oja książeczka)
sky high 3 unit 26 przymiotniki osobowości
sky high 3 unit 26 czasowniki związane z gotowaniem
weather sprawdzian szóstoklasisty 12 rozdział
środowisko naturalne egzamin szóstoklasisty 12 dział
Voices 3 unit 5 cz.1
Sky high starter (pytania i odp z testu nr5apyt 6 i 7) a5
Voices 3 unit 5 cz. 2 useful expression
phrasal verbs sky high 3 unit 28
sky high 3(unit 28-29)
bingo 2 cz. 5 do i go zwroty
bingo 2 unit 5 wash i get
sky high 3 lesson 27
new sparks 2 unit 5 cz.2
evolution 2 unit 6 hobbies
new sparks 2 unit 5 cz.1
voices 3 unit 6 przymiotniki
sky high 3 sports places lesson 31
sky high 3 illnesses lesson 32
sky high 3 przymiotniki lesson 33
voices 3, unit 6 c.d
przymiotnikiz przyimkami cz. 1 profesor henry
my world 3 unit 8
bingo 2 unit 6
bingo 2 unit 7 lesson 31
infos 2 unit 1 reisen cz.1
infos 2 unit 1 reisen cz. 2 wokół podróży
infos 2, unit 1 reise cz. 3 przyroda i krajobrazy
infos 2 unit 1 reise cz 4 wyrażenia
Prateritum czas przeszły niemiecki
prateritum niemiecki odmiana mieć
czas perfekt niemiecki czasowniki z infos 2
Moja lekcja
my world 3 unit 8 zdania z testu cw.5
my world 3 unit 7 zdania z testu ćw 5
my world 3 unit 6 słówka z testu ćw. 5
My world 3 unit 5 ćwiczenia z testu nr 5
nniemiecki ostatni temat
fiszki słownictwo 1 cz. 1 CZAS
angielski patryk unit 9
unit 11 matura success pre-intermediate
today 3 unit 1 lesson b
sparks 2 unit 0
evolution 3 nikola zeszyt
liczenie od 20-50 english
my world 2 unit 1
today 3 unit 1 d
Today 3 zdania ze strony 15 ksiazka
Past simple to be
today 3 unit 1 test 1a ćw 4 present continous
First steps unit 0
first steps 1 unit 1 cz.1
evolution 3 unit cz.1
evolution 3 unit 1 cz.2
evolution 3 zwroty str 15
sparks 2 unit 0 i 1 cz.1
Moja lekcja
ang z kartki
today 2 time nauka
today 2 test 1 ćw. 4 i 5
Star Land 1 Quiz 1
egzamin gimnazjalny vocabulary 3
Sky High starter rozdział 3 cz.I
healthy eating nikola evolution
food and drinks nikola evolution
bingo 2 cz. 5 przysłówki
przysłówki do present simple
cześci ciała unit 7 Today 2
at a concert nikola evolution 2
today 3 unit 1 c
daily routine evolution unit 3
evolution 2 unit 6 rodzaje filmów
żywienie cz. 6 sprawdzian szóstoklasisty
unit 10 patryk
sky high starter 6 (26-30) cz. 1części ciała
new matura succes pre-intermediate unit 7
nowa lekcja
ENGLISH CLASS A1+ LESSON 1.2 OUT OF CLASS
ENGLISH CLASS A1+ WYRAŻENIA Z DO i PLAY
ENGLISH CLASS A1+ PYTANIE O PODSTAWOWE INFORMACJE
formy nieregularne I częśc szkoła nr 3
Moja lekcja
Fiszki starter(123-143) present simple
Fiszki starter (209-225)
Fiszki starter(223-243) There is/There are
Fiszki starter(242-273) Present simple
Fiszki starter(278-297) monety /zamawianie jedzenia
Fiszki starter(165-194) (What's your hobby) odmiana go present simple
bussiness englsh str 7-8
bussines englishstr 12/13
egzamin ósmoklasist EGIS food I część
english class a1+lesson 4.1/4.2
junior explorer 4 unit 4 vocabulary
junior explorer 4 słownictwo pomieszczenia i meble
there is/there are + przyimki miejsca
BINGO 3 UNIT 3
Today 4/unit 3 vocabulary
english class A1+ unit 4 stopniowanie przymiotników
english class B1 UNIT 4 PRZYSŁÓWKI I PRZYMIOTNIKI
english class A1+ Vocabulary 4.4/4.5/4.6
junior explorer 4 unit 5 food
english class B1 UNIT 5 VOCABULARY
english class a1+unit 5 cz.1
junior explorer 4 reading 5 B
bingo 3 unit 4
odmian can
english class A1+ lesson 5.2/5.3
Junior explorer 4 unit 5C
czasowniki nieregularne III kolumna (moja książeczka)
english class A1+ lesson 5.4/5.5/5.6
english class b1 unit 5 writing
junior explorer unit 6 vocabulary 1
bingo 3 unit 5
english class a1 unit 6 cz.1
English class B1 UNIT 6 cz.1
past simple zdania do tłumaczenia 1 kolumna
english class A1+ UNIT 6 CZ.1
PRESENT SIMPLE PYTANIA/PRZECZENIA-BUDOWA
english class A1 unit 7 cz.1
ENGLISH CLASS A1+ UNIT 6 ZDANIA NIEREGULARNE
junior explorer 4 unit 7a, 7b
English class A1 unit 7 cz.2
present simple-przeczenia
english class a1+ czasowniki nieregularne 1 cześc pani krauz
English class A 2 unit 0.1-0.4
english class B1+ UNIT 1 LESSON 1 CZ.1
JUNIOR EXPLORER 5 UNIT 1 CZ.1
czasowniki nieregularne (malwinka, ada, natalka, kinga)
junior explorer 5 unit 1 cz 2
englishclass a1 unit 0

You must sign in to write a comment