englishclass B1+ CZ.3

 0    20 flashcards    anetaewa1976
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
1. przyjazd
start learning
1 arrival(erajwl)
2. odjazd
start learning
2. deparure(dipaczer)
3. należeć
start learning
3. belong(bilon)
4. wyzwanie
start learning
4. challange
5. z powodu/z uwagi na
start learning
5. due to (dju tu)
6. stawić czoła
start learning
6. face
7. tolerancja
start learning
7. tolerance(tolerens)
8. stereotyp
start learning
8. stereotype(sterietajp)
9. imigrant
start learning
9. immigrant(imigrent)
9. mówić/mowa
start learning
9. speak/ speech
10. populacja
start learning
10. population
11. migrant
start learning
11. migrant(majgrent)
12. etykieta
start learning
12. label(lejbel)
13. społeczny, towarzyski
start learning
13. social(seuszel)
14. dorasatać
start learning
14. grow up
15. stały, głęboko zakorzeniony
start learning
15. fixed(fikst)
16. szczyt
start learning
16 peak(pik)
17. premier
start learning
17. Prime Minister
18. wznieść flagę
start learning
18. raise a flag (reiz e fleg)
19. organizacja rządowa
start learning
19. government organization

You must sign in to write a comment