część pierwsza (szkoła)

 0    66 flashcards    michalkonieczny
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmioty artystyczne
start learning
arts subjects
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
podwójna lekcja
start learning
double lesson
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
IT/ information technology
matematyka / matma
start learning
mathematics / math
Wf, wychowanie fizyczne
start learning
PE, physical education
fizyka
start learning
Physics
język polski
start learning
Polish
religia
start learning
religious education
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
nauki społeczne
start learning
social sciences
technika
start learning
design and Technology
ekonomia
start learning
economic education
nauka o ochronie środowiska
start learning
environmental science
medioznawstwo
start learning
media studies
psychologia sportu
start learning
psychology of sport
oszukiwać/ ściągać
start learning
Cheat
przepisywać/ skopiować
start learning
Copy
wkuwać
start learning
cram
dyplom
start learning
diploma
egzamin semestralny (na koniec roku)
start learning
end-of-term (end-of-year exam)
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
egzamin
start learning
examination
dodatkowe lekcje
start learning
extra lessons
podejść do egzaminu
start learning
take an exam
oblać
start learning
fail
egzamin końcowy
start learning
Final Exam
zostać złapanym
start learning
get caught
otrzymać wyniki
start learning
Get Results
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się na
start learning
get towards
ocena
start learning
mark/ grade
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
egzamin próbny
start learning
mock/practice exam
ustny
start learning
oral
zdać
start learning
pass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past paper
praktyczny
start learning
practical
zdawać ponownie
start learning
retake
powtarzać do
start learning
revise for
egzamin kończący naukę w szkole
start learning
school-leaving exam
wysyłać
start learning
send out
podejść do testu
start learning
take a test
test, klasówka
start learning
test
pisemny
start learning
written
brytyjski odpowiednik matury
start learning
a levels
wyniki w nauce
start learning
academic results
nagroda
start learning
award
licencjat na kierunku humanistycznym
start learning
BA / Bachelor of Arts
magister nauk humanistycznych
start learning
MA / Master of Arts
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych
start learning
BSc / Bachelor of Science
świadectwo
start learning
certificate
wyróżnienie
start learning
distinction
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
otrzymać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent / absolwentka studiów
start learning
graduate
ukończyć
start learning
graduate from
matura międzynarodowa
start learning
International Baccalaureate
zdać celująco
start learning
pass with flying colors
z trudem przebrnąć
start learning
scrape through
zdobyć stypendium
start learning
win a scholarship

You must sign in to write a comment