czasowniki nieregularne

 0    203 flashcards    piotrmaksym
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powstać
start learning
arise arose arisen
obudzić
start learning
awake awoke awoken
być
start learning
be was/were been
nieść
start learning
bear bore borne
bić
start learning
beat beat beaten
stać się
start learning
become became become
zacząć
start learning
begin began begun
zgiąć
start learning
bend bent bent
pozbawić
start learning
bereave bereft bereft
osierocić
start learning
bereave bereaved bereaved
założyć się
start learning
bet bet bet
licytować
start learning
bid bid bid
wiązać
start learning
bind bound bound
gryźć
start learning
bite bit bitten
krwawić
start learning
bleed bled bled
dmuchać
start learning
blow blew blown
łamać
start learning
break broke broken
hodować
start learning
breed bred bred
przynosić
start learning
bring brought brought
nadawać (radio, tv)
start learning
broadcast broadcast broadcast
budować
start learning
build built built
palić
start learning
burn burnt burnt
pęknąć
start learning
burst burst burst
kupować
start learning
buy bought bought
rzucać
start learning
cast cast cast
łapać
start learning
catch caught caught
wybierać
start learning
choose chose chosen
lgnąć
start learning
cling clung clung
przychodzić
start learning
come came come
kosztować
start learning
cost cost cost
ustalać koszt
start learning
cost costed costed
skradać się
start learning
creep crept crept
ciąć
start learning
cut cut cut
traktować zajmować się
start learning
deal dealt dealt
kopać
start learning
dig dug dug
robić
start learning
do did done
rysować
start learning
draw drew drawn
śnić marzyć
start learning
dream dreamt dreamt
pić
start learning
drink drank drunk
prowadzić samochód
start learning
drive drove driven
jeść
start learning
eat ate eaten
spadać
start learning
fall fell fallen
karmić
start learning
feed fed fed
czuć
start learning
feel felt felt
walczyć
start learning
fight fought fought
znajdować
start learning
find found found
uciekać
start learning
flee fled fled
rzucać
start learning
fling flung flung
latać
start learning
fly flew flown
powstrzymywać się
start learning
forbear forbore forborne
zabraniać
start learning
forbid forbade forbidden
przewidywać zapowiadać
start learning
forecast forecast forecast
przewidywać
start learning
foresee foresaw foreseen
przepowiadać
start learning
foretell foretold foretold
zapominać
start learning
forget forgot forgotten
wybaczać
start learning
forgive forgave forgiven
opuszczać
start learning
forsake forsook forsaken
zamarzać
start learning
freeze froze frozen
dostawać
start learning
get got got
dawać
start learning
give gave given
iść jechać
start learning
go went gone
mleć
start learning
grind ground ground
rosnąć
start learning
grow grew grown
wieszać (rzecz)
start learning
hang hung hung
wieszać (człowieka)
start learning
hang hanged hanged
mieć posiadać
start learning
have had had
słyszeć
start learning
hear heard heard
ciosać
start learning
hew hewed/hewn hewed
ukrywać
start learning
hide hid hidden
uderzać
start learning
hit hit hit
trzymać
start learning
hold held held
ranić
start learning
hurt hurt hurt
trzymać utrzymywać
start learning
keep kept kept
klęczeć
start learning
kneel knelt knelt
dziać robić na drutach
start learning
knit knitted/knit knitted/knit
wiedzieć
start learning
know knew known
kłaść
start learning
lay laid laid
prowdzić
start learning
lead led led
opierać się
start learning
lean leant leant
uczyć się
start learning
learn learnt learnt
opuszczać
start learning
leave left left
pożyczać
start learning
lend lent lent
pozwalać
start learning
let let let
leżeć
start learning
lie lay lain
kłamać
start learning
lie lied lied
oświetlać
start learning
light lit lit
gubić
start learning
lose lost lost
robić
start learning
make made made
znaczyć
start learning
mean meant meant
spotykać
start learning
meet met met
wprowadzać w błąd
start learning
mislead misled misled
zrobić błąd ortograficzny
start learning
misspell misspelt misspelt
pomylić się
start learning
mistake mistook mistaken
źle zrozumieć
start learning
misunderstand misunderstood misunderstood
kosić
start learning
mow mowed mown/mowed
przewyższać
start learning
outto outdid outdone
wyrastać
start learning
outgrow outgrew outgrown
pokonać
start learning
overcome overcame overcome
przesadzać w czymś
start learning
overdo overdid overdone
przekraczać kredyt
start learning
overdraw overdrew overdrawn
przekarmić
start learning
overfeed overfed overfed
przypadkowo usłyszeć
start learning
overhear overheard overheard
zaspać
start learning
oversleep overslept overslept
przegonić
start learning
overtake overtook overtaken
płacić
start learning
pay paid paid
kłaść
start learning
put put put
przestać opuścić
start learning
quit quit/quited quit/quited
czytać
start learning
read read read
odbudować
start learning
rebuild rebuilt rebuilt
przewijać
start learning
rewind rewound rewound
przepisać
start learning
rewrite rewrote rewritten
uwalniać od czegoś
start learning
rid rid/ridded rid/ridded
jechać
start learning
ride rode ridden
dzwonić
start learning
ring rang rung
obrączkować
start learning
ring ringed ringed
podnosić się
start learning
rise rose risen
biegać
start learning
run ran run
piłować
start learning
saw sawed sawn
powiedzieć
start learning
say said said
widzieć
start learning
see saw seen
szukać
start learning
seek sought sought
sprzedawać
start learning
sell sold sold
wysyłać
start learning
send sent sent
umieszczać natawiać
start learning
set set set
szyć
start learning
sew sewed sewn
trząść
start learning
shake shook shaken
strzyc
start learning
shear sheared shorn
lać przelewać
start learning
shed shed shed
świecić
start learning
shine shone shone
polerować
start learning
shine shined shined
strzelać
start learning
shoot shot shot
pokazywać
start learning
show showed shown
kurczyć się
start learning
shrink shrank shrunk
zamykać
start learning
shut shut shut
śpiewać
start learning
sing sang sung
tonąć
start learning
sink sank sunk
siedzieć
start learning
sit sat sat
zabijać
start learning
slay slew slain
spać
start learning
sleep slept slept
ślizagać
start learning
slide slid slid
ciskać
start learning
sling slung slung
podkradać się
start learning
slink slunk slunk
rozcinać pękać
start learning
slit slit slit
wąchać pachnieć
start learning
smell smelt smelt
siać
start learning
sow sowed sown
mówić
start learning
speak spoke spoken
mknąć
start learning
speed sped sped
przyspieszać
start learning
speed up speeded up speeded up
literować pisać ortograficznie
start learning
spell spelt spelt
wydawać pieniądze
start learning
spend spent spent
rozlewać
start learning
spill spilt spilt
prząść
start learning
spin spun spun
pluć
start learning
spit spat spat
rozłupać rozdzielić
start learning
split split split
psuć
start learning
spoil spoilt spoilt
rozciągać
start learning
spread spread spread
skoczyć
start learning
spring sprang sprung
stać
start learning
stand stood stood
kraść
start learning
steal stole stolen
przyleić wetknąć
start learning
stick stuck stuck
śmierdzieć
start learning
stink stank stunk
rozrzucać
start learning
strew strewed strewn
kroczyć
start learning
stride strode stridden
uderzać
start learning
strike strung strung
nizać
start learning
string strung strung
usiłować
start learning
strive strove striven
kląć przysięgać
start learning
swear swore sworn
pocić się
start learning
sweat sweat sweat
zamiastać
start learning
sweep swept swept
puchnąć
start learning
swell swelled swollen
pływać
start learning
swin swam swum
huśtać
start learning
swing swung swung
brać
start learning
take took taken
nauczać
start learning
teach taught taught
rwać
start learning
tear tore torn
opowiedzieć
start learning
tell told told
myśleć
start learning
think thought thought
rzucać
start learning
throw threw thrown
wpychać
start learning
thrust thrust thrust
stąpać
start learning
tread trod trodden
wyprostować
start learning
unbend unbent unbent
rozwiązywać coś związanego
start learning
unbind unbound unbound
poddawać się czemuś
start learning
undergo underwent undergone
leżęć pod czymś
start learning
underlie underlay underlain
rozumieć
start learning
understand understood understood
przedsiębrać
start learning
undertake undertook undertaken
odwiązywać
start learning
undo undid undone
odwijąć
start learning
unwind unwound unwound
podtrzymać
start learning
uphold upheld upheld
wywracać wzburzać
start learning
upset upset upset
budzić
start learning
wake woke woken
nosić ubranie
start learning
wear wore worn
tkać
start learning
weave wove woven
zaślubić
start learning
wed wed wed
płakać
start learning
weep wept wept
zwilżać
start learning
wet wet wet
wygrywać
start learning
win won won
nakręcać nawijać
start learning
wind wound wound
wycofywać
start learning
withdraw withdrew withdrawn
wstrzymywać
start learning
withhold withheld withheld
wytrzymywać
start learning
withstand withstood withstood
wykręcać wyżymać
start learning
wring wrung wrung
pisać
start learning
write wrote written

You must sign in to write a comment